Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKARA KLOSTRET 31:1 - husnr 1, VARNHEMS KLOSTERKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0105408

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VARNHEMS KLOSTERKYRKA (akt.)

1150 - 1199

1150 - 1199

Västra Götaland
Skara
Västergötland
Varnhem
Valle församling
Skara stift
Varnhems klosterkyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

VARNHEMS KLOSTERKYRKA - Varnhems kloster och klosterkyrka uppfördes ca 1150 av cisterciensmunkar. Kyrka och kloster härjades av brand 1234, varefter såväl kloster som klosterkyrka återuppfördes. Församlingskyrkan Skarke var belägen ca 700 meter norr om klosterkyrkan. Vid platsen för denna kyrka utfördes 1979 en arkeologisk utgrävning. Från 1467 låg Norra Lundby under klostret. Eggby var annexförsamling till Skarke till 1566, då Skarke förstördes. Klosterkyrkan övertog då Skarkes roll som församlingskyrka. 1695 blev klosterkyrkan moderkyrka i pastoratet.

Kyrkobyggnaden är uppförd i två eller tre perioder:
Period 1 - den fransk...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1199 Nybyggnad
Långhus, sakristia och korsarmar
År 1150 - 1199 Nybyggnad - Korsarm/ar
Sedan 1918-23 års restaurering under Sigurd Curman är ett dopkapell inrett i den norra korsarmen.
År 1150 - 1199 Nybyggnad - Sakristia
År 1150 - 1199 Nybyggnad
År 1180 - 1234 Ändring - ombyggnad
Moderniserad genom lägre sidoskepp.

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. Karlsson, Jan O.M. och Sigsjö, Ragnar. Varnhems kloster. (Arkiv)

År 1180 - 1234 Valvslagning

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. Karlsson, Jan O.M. och Sigsjö, Ragnar. Varnhems kloster. (Arkiv)

År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
År 1200 - 1249 Nybyggnad - Korparti
Kor med omgång och kapellkrans.
År 1234 - 1234 Brand

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. Karlsson, Jan O.M. och Sigsjö, Ragnar. Varnhems kloster. (Arkiv)

År 1234 - 1269 Ändring - ombyggnad
Återuppbyggnad. Koromgång, kapellkrans byggs.

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. Karlsson, Jan O.M. och Sigsjö, Ragnar. Varnhems kloster. (Arkiv)

År 1394 - 1394 Brand

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. Karlsson, Jan O.M. och Sigsjö, Ragnar. Varnhems kloster. (Arkiv)

År 1513 - 1513 Brand

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. Karlsson, Jan O.M. och Sigsjö, Ragnar. Varnhems kloster. (Arkiv)

År 1533 - 1533 Tagen ur bruk
Klostret överges.

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. Karlsson, Jan O.M. och Sigsjö, Ragnar. Varnhems kloster. (Arkiv)

År 1654 - 1674 Ändring - ombyggnad
Retaurering nedfallna murar. Strävpelarsystem. Yttermurar putsas och vitkalkas.

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. Karlsson, Jan O.M. och Sigsjö, Ragnar. Varnhems kloster. (Arkiv)

År 1654 - 1674 Ändring - ombyggnad, yttertak
Nuvarande yttertak, centraltorn och och norra västtornet byggs och södra västtornet förstoras.

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. Karlsson, Jan O.M. och Sigsjö, Ragnar. Varnhems kloster. (Arkiv)

År 1654 - 1674 Ändring - ombyggnad, interiör
Barockinredning med korskrank, korgrindar mm.

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. Karlsson, Jan O.M. och Sigsjö, Ragnar. Varnhems kloster. (Arkiv)

År 1668 - 1670 Nybyggnad - Gravkor

Magnus Gabriel De la Gardie (Byggherre)

År 1672 - 1673 Nybyggnad - Torn
Centraltorn, dubbeltorn i väster.

Matthias Holl (Arkitekt)

År 1672 - 1673 Fast inredning - bänkinredning
År 1672 - 1673 Fast inredning - läktare
År 1673 - 1673 Fast inredning - altaruppsats

George Baselaque (Konstnär - Bildhuggare)

År 1673 - 1673 Fast inredning - predikstol
År 1700 - 1738 Nybyggnad - Gravkor
Gabriel Lejonstolpe, död 1710, Johan Warenberg, död 1710, Jesper Svedberg, död 1735, Jonas Lundin 1738.

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. Karlsson, Jan O.M. och Sigsjö, Ragnar. Varnhems kloster. (Arkiv)

År 1706 - 1706 Specifika inventarier - altartavla

Johan Aureller d y (Konstnär)

År 1727 - 1727 Underhåll - exteriör
Kyrkan vitkalkas, fönster lagas, tornluckor sätts upp.

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. Karlsson, Jan O.M. och Sigsjö, Ragnar. Varnhems kloster. (Arkiv)

År 1740 - 1749 Underhåll - exteriör
Putslagning, kalkning, takomläggning, lagning av rosettfönstren.

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. (Arkiv)

År 1879 - 1879 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. (Arkiv)

År 1889 - 1991 Ändring - ombyggnad, fönster
Nytt rosettfönster i söder. Nytt masverk i nordsidans medeltida rosettfönster.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. (Arkiv)

År 1889 - 1991 Underhåll - exteriör
Omläggning spåntak. Cementfogning i tvärskeppsgavlar.

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. (Arkiv)

År 1911 - 1915 Underhåll - exteriör
Mittornets stomme och tak restaureras. Omläggning av spån.

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. (Arkiv)

År 1911 - 1915 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya fönsterbågar med innanfönster. Viss ombyggnad av bänkar.

Ragnar Östberg (Arkitekt)

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. (Arkiv)

År 1918 - 1923 Ändring - ombyggnad, exteriör
Putsen avlägsnas från fasader.

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. (Arkiv)

År 1918 - 1923 Underhåll - exteriör
Takstolar och torntak repareras.

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. (Arkiv)

År 1918 - 1923 Ändring - ombyggnad, interiör
Golvet läggs i olika nivåer och gravstenar läggs i golvet. Galler mot tvärskeppen uppsättes. Läktaren ombyggs. Nya innerdörrar. De la Gardies gravkor uppordnas. Innanfönster med katedralglas insättes i rosettfönstren.

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. (Arkiv)

År 1918 - 1923 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna ombyggs. Bänkar tas bort i väster.

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. (Arkiv)

År 1918 - 1923 Konservatorsarbeten
Framtagning av äldre färglager på predikstol, kungastolar, altartavla, kungastolar.
År 1918 - 1923 Teknisk installation
Värme och kraft.

Sigurd Lidén (Obestämd yrkestillhörighet)

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. (Arkiv)

År 1922 - 1928 Arkeologisk undersökning
Klosterruinerna.

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. (Arkiv)

År 1922 - 1928 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning mot öster och norr samt kvartersindelning.

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. (Arkiv)

År 1928 - 1928 Arkeologisk undersökning
Öppning av Birger Jarls grav.

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. (Arkiv)

År 1930 - 1930 Underhåll - golv
Omläggning av golvet på grund av svamp.

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. (Arkiv)

År 1933 - 1933 Konservatorsarbeten
De la Gardies minnestavla.

Alfred Nilsson (Konservator)

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. (Arkiv)

År 1965 - 1965 Fast inredning - orgel

Sigurd Curman (Arkitekt)

År 1965 - 1965 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelfasad
År 1965 - 1965 Brand
Orgel samt läktare förstörs liksom västra valvribborna.

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. (Arkiv)

År 1965 - 1965 Ändring - ombyggnad, interiör

Arvid Bryth (Konstnär - Skulptör)

Nils Lann (Byggmästare)

Olle Hellström (Konservator)

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. (Arkiv)

År 1968 - 1968 Fast inredning - orgel

Herman Ele (Orgelbyggare)

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. (Arkiv)

År 1971 - 1971 Specifika inventarier - dopfunt
Ytterligare en dopfunt inköps.

Arvid Bryth (Konstnär - Skulptör)

År 1977 - 1978 Teknisk installation
Värmesystemet kompletteras.

Edenheim, Ralph och Rosell, Ingrid. Varnhems klosterkyrka. Varnhems klosterkyrka. (Sveriges kyrkor) 1982. (Arkiv)

År 1977 - 1978 Underhåll
Isolering av valv. Reparation av rosettfönster. Översyn och tätning av fönster. Fasadarbete. Lagning av tak. Nya takspån. Parkeringsplats.
År 1989 - 1989 Konservatorsarbeten
Nordportalen.
År 1990 - 1990 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstol, läktare, orgelfasad, kungs- och drottningstolarna, de la Gardies kistor.

Alf Hedman (Konservator)

Conny Karlsson (Konservator)

År 1990 - 1990 Underhåll - exteriör
Tjärning av tak. Omförgyllning av av kors.

Kenneth Johansson (Byggmästare)

Tage Brolin (Byggmästare)

År 1990 - 1990 Teknisk installation - värme
Folievärme
År 1993 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
Justering av golv under altare m m. Kororgel.
År 1997 - 1997 Konservatorsarbeten
Hallenius gravkor samt inskriptionsstenar på västtornen.

Ann-Marie Lind (Konservator)

Cecilia Strömer (Konservator)

År 2002 - 2002 Arkeologisk undersökning
Öppning av Birger Jarls grav.
År 2010 - 2011 Teknisk installation - el
Utbyte av så gott som allt elkablage och radiatorer. Komplettering av belysning.

Vallebygdens Elektriska AB (Firma)

År 2010 - 2011 Teknisk installation - värme
Installation av bergvärme: Borrning och särskild pumpbyggnad utfördes utanför kyrkogården. Nya rördragningar och radiatorer för vattenburen värme. Borttagning av bänkfolievärmare.

Byggnadsfirma N G Hagman AB, Skara (Entreprenör)

År 2010 - 2011 Underhåll - exteriör
Dränering runt kyrkan. Komplettering av hängrännor och stuprör.

Binnebergs plåt AB, Skövde (Hantverkare - Plåtslagare)

Byggnadsfirma N G Hagman AB, Skara (Entreprenör)

År 2010 - 2011 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Anpassning av västra entrén med borttagning av trappa, nivåutjämning, ny kalkstensläggning, automatisk dörröppning m.m. Nya ramper och räcken inne i kyrkorummet.

Byggnadsfirma N G Hagman AB, Skara (Entreprenör)

Närkesten Entreprenad AB (Firma)

Thorsberg Stenhuggeri AB (Firma)

År 2010 - 2011 Underhåll - interiör
Omputsning och kalkavfärgning av koromgångens inre vägg. Nytt stengolv i f.d. Twengerhielmska gravkoret. Ny golvmatta på orgelläktaren.

Byggnadsfirma N G Hagman AB, Skara (Entreprenör)

År 2010 - 2011 Konservatorsarbeten
Konservering av fanor i De l Gardies gravkor. Sanering av kormatta samt av oljemålningar i långhus.

Ingeborg Skaar Textilvård (Konservator)

K-Konservator (Konservator)

År 2010 - 2010 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring.

Aspelid Möbler & Inredning (Hantverkare - Snickare)

Skara Inredningssnickeri AB (Hantverkare - Snickare)

År 2010 - 2011 Arkeologisk undersökning
Arkeologiska kontroller vid dragning av värmeledning.