Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKARA VINKÖL 11:1 - husnr 1, VINKÖLS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vinköl, ext, negnr o4/203:24

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VINKÖLS KYRKA (akt.)

1870 - 1872

1872 - 1872

Västra Götaland
Skara
Västergötland
Vinköl
Ardala församling
Skara stift
Vinköls kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

VINKÖLS KYRKA - Vinköls kyrka uppfördes på ny plats 1870 - 1872 efter ritning av arkitekt Ernst Jacobsson. Byggmästare var Peter Anders Pettersson, Värsås och murare BC Carlsson, Jönköping. Kyrkan föregicks av en medeltidskyrka. En dopfunt är bevarad från tidig medeltid, troligen av gotländsk tillverkning. Kyrkans första orgel var byggd 1897 av CA Härngren, Lidköping. Av 1800-talsinredningen återstår predikstol och läktarbröst (ritade av E Jacobsson) samt orgelfasad. I samband med arbeten 1885 insattes två kaminer och takets spåntäckning utbyttes mot skiffer. Det höga tornet, som blåst ned, ersattes av ett något lägre torn.
En re...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1870 - 1872 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

Peter Anders Pettersson (Arkitekt)

År 1872 - 1872 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, korsarmar och vapenhus

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1872 - 1872 Nybyggnad - Sakristia

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1872 - 1872 Nybyggnad - Vapenhus

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1872 - 1872 Nybyggnad - Korparti

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1872 - 1872 Nybyggnad - Korsarm/ar

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1872 - 1872 Fast inredning - predikstol
Bevarad.

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1872 - 1872 Fast inredning - läktare
Läktarbröstet bevarat.

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1885 - 1885 Nybyggnad - Torn
Ersätter ett nedblåst, något högre mittorn.
År 1885 - 1885 Underhåll - takomläggning
Takets spån utbyts mot skiffer.
År 1897 - 1897 Fast inredning - orgel
Fasaden bevarad.

Carl Axel Härngren (Orgelbyggare)

År 1931 - 1932 Ändring - ombyggnad, interiör
Isolering. Orgeln flyttas till södra läktaren i samband med att denn norra rivs. Ingång mellan sakristia och kyrkorum igenmuras. Predikstolen flyttas från sydsidan till nordsidan. Målning.

Bröderna Sandström (Hantverkare - Målare)

Sven Henrik Wranér (Arkitekt)

År 1931 - 1932 Fast inredning - läktare
Norra läktaren rivs.
År 1931 - 1932 Teknisk installation - el
Elvärme. Uppvärmningscentral under (södra) läktaren.
År 1931 - 1932 Specifika inventarier - altartavla

Libraria AB (Firma)

År 1931 - 1932 Fast inredning - bänkinredning
Ny.
År 1931 - 1932 Ändring - ombyggnad, interiör

Sven Henrik Wranér (Arkitekt)

År 1937 - 1940 Ändring - begravningsplats/kyrkogård

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1977 - 1977 Fast inredning - orgel, orgelverk

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1990 - 1990 Underhåll - takomläggning
År 2000 - 2001 Fast inredning - bänkinredning
Borttagning av fyra bänkar

Anders Sahlströms Byggnadsfirma AB (Hantverkare - Snickare)

Emilssons Måleri, Lidköping (Hantverkare - Målare)