Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARA ELING 5:1 - husnr 1, ELINGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Exteriör av Elings kyrka, neg.nr. 04/124:01

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ELINGS KYRKA (akt.)

1150 - 1300

Västra Götaland
Vara
Västergötland
Eling
Varabygdens församling
Skara stift
Eling 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Enligt sägnen skall Elings kyrka ha uppförts av en kvinna vid namn Eli på den närbelägna herrgården Bol. Nuvarande kyrka torde med tanke på sin karaktär och dopfuntens ålder ha uppförts under början av 1200-talet. Långhuset restes av gråsten med hörn- och portomfattningar av sandstenskvadrar. I öster hade kyrkan ett smalare kor. Under 1500-talet var kyrkan i mycket dåligt skick och saknade tak "påå thenn ena sidhann". Sannolikt under 1600-talets andra hälft tillkom en läktare. 1722 målades interiören. 1762-63 utvidgades kyrkan med ett fullbrett och tresidigt avslutat kor. Samtidigt reparerades södra långväggen och fick sina fönster ...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1300 Nybyggnad
År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt

Hallbäck, Sven-Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg, Västergötlands fornminnesförenings tidskift 1971-72. (Arkiv)

År 1650 - 1700 Fast inredning - läktare
År 1722 - 1722 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1762 - 1763 Ändring - tillbyggnad
Långhus

Nils Svensson (Hantverkare - Murare)

År 1762 - 1763 Nybyggnad - Korparti

Nils Svensson (Hantverkare - Murare)

År 1762 - 1763 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönsterförstoring på södra långsidan.

Nils Svensson (Hantverkare - Murare)

Johansson, Hilding, Bitternabygden, 1978 (Arkiv)

År 1763 - 1763 Underhåll - omputsning
Exteriör

Nils Svensson (Hantverkare - Murare)

Johansson, Hilding, Bitternabygden, 1978 (Arkiv)

År 1783 - 1783 Nybyggnad - Torn
Trätorn

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1833 - 1833 Nybyggnad - Torn
Stentorn ersätter trätorn.
År 1833 - 1833 Ändring - ombyggnad, port
Igensättning av sydport.

Johansson, Hilding, Bitternabygden, 1978 (Arkiv)

År 1833 - 1833 Ändring - ombyggnad, fönster
Ny fönsteraxel

Johansson, Hilding, Bitternabygden, 1978 (Arkiv)

År 1833 - 1833 Underhåll - takomläggning
Spåntäckning ersätts av tegel.

Johansson, Hilding, Bitternabygden, 1978 (Arkiv)

År 1841 - 1841 Fast inredning - orgel
Inköpt från Agnetorps kyrka.

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

Johansson, Hilding, Bitternabygden, 1978 (Arkiv)

År 1881 - 1881 Nybyggnad - Sakristia
År 1881 - 1881 Ändring - påbyggnad
Tornet byggs på med en lanternin.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1889 - 1889 Fast inredning - altare

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1889 - 1889 Fast inredning - altaruppsats

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1889 - 1889 Fast inredning - altarring

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1889 - 1889 Fast inredning - predikstol

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1889 - 1889 Underhåll - målningsarbete, interiör

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1901 - 1901 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Scahblonmåleri på väggar

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1908 - 1909 Fast inredning - orgel
En Söderlingorgel inköps från Tidaholm och förses med ny fasad.

Carl Axel Härngren (Orgelbyggare)

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1914 - 1914 Underhåll - takomläggning
Torntak får kopparplåt.

Johansson, Hilding, Bitternabygden, 1978 (Arkiv)

År 1926 - 1926 Ändring - ombyggnad, golv

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1926 - 1926 Fast inredning - bänkinredning

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1926 - 1926 Underhåll - målningsarbete, interiör

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1926 - 1926 Ändring - ombyggnad, innertak
Ny panel

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1932 - 1932 Teknisk installation - el
Belysning

Nossebro elektriska affär (Entreprenör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1947 - 1947 Teknisk installation - värme
Elvärme

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1952 - 1952 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning

Valter Steiner (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1952 - 1952 Konservatorsarbeten
Läktarbröst

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1958 - 1958 Specifika inventarier - altartavla

Valfrid Andersson, Timmerås, Forshälla (Konstnär - Bildhuggare)

Viking Lanje (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1971 - 1973 Fast inredning - orgel, orgelverk

Orvar Smedman (Orgelbyggare)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1976 - 1976 Underhåll - omputsning
Omputsning och avfärgning av exteriör.

Ernst Lefvander (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1981 - 1981 Underhåll - målningsarbete, interiör

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1981 - 1981 Konservatorsarbeten
Läktarbröst

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1981 - 1981 Specifika inventarier - textilskåp

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1981 - 1981 Ändring
Borttagning av de tre bakre bänkraderna.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1996 - 1996 Underhåll - omputsning
Omputsning och avfärgning av exteriör.

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2002 - 2002 Teknisk installation - el
Ny elinstallation.

Kvänum Energi AB (Entreprenör)

År 2002 - 2002 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ny ramp vid huvudingången.

Vara byggkonsult AB (Firma)