Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARIESTAD TORSÖ PRÄSTBOL 5:4 - husnr 1, TORSÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Torsö kyrka, ext, negnr 04-364-20.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TORSÖ KYRKA (akt.)

1838 - 1838

Västra Götaland
Mariestad
Västergötland
Torsö
Mariestads församling
Skara stift
Torsö 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

TORSÖ KYRKA - Kyrkan uppfördes 1838 på platsen för en tidigmedeltida kyrka. Sannolikt ingår medeltida murverk i nuvarande kyrka. Från 1838 är troligen altare altarring och läktare. Den medeltida föregångaren har lämnat spår efter sig i form av en medeltida dopfuntsfot (nu i vapenhuset) samt en kista, en järnbeslagen port och ett solur, troligen från 1700-talet.
Den första orgeln var byggd 1865 av Johan Niklas Söderling, Göteborg. En renovering genomfördes 1866. Troligen ersattes då en altarpredikstol av den nuvarande predikstolen. Omkring 1880 försågs kyrkan därför med ankarjärn, eftersom murarna bågnade sedan lång tid.
1900 sked...

Läs mer i eget fönster

År 1838 - 1838 Nybyggnad - Torn
År 1838 - 1838 Nybyggnad - Sakristia
År 1838 - 1838 Nybyggnad - Korparti
År 1838 - 1838 Fast inredning - altare
År 1838 - 1838 Fast inredning - läktare
År 1838 - 1838 Fast inredning - altarring
År 1838 - 1838 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.
År 1865 - 1865 Fast inredning - orgel

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

År 1900 - 1901 Fast inredning - bänkinredning
År 1900 - 1901 Fast inredning - glasmålning
Årtalet något osäkert
År 1952 - 1954 Teknisk installation - värme
Elvärme

Edgar Haasum (Arkitekt)

År 1954 - 1954 Fast inredning - orgel, orgelverk
Den äldre fasaden troligen bevarad

Fredriksborgs orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1954 - 1954 Specifika inventarier - altartavla

Arvid Bryth (Konstnär - Bildhuggare)

Edgar Haasum (Arkitekt)

År 1977 - 1977 Specifika inventarier - dopfunt
År 1985 - 1985 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad. Isolering. Övermålning på bänkar avlägsnas. Nytt furugolv. mm
År 2000 - 2002 Underhåll - takomläggning
Omläggning av plåttak på torn och lanternin. Nytt kors. Byte av hängrännor och stuprör.

Dalängen byggteknik (Entreprenör)

SWEbygg AB Mariestad (Byggmästare)

År 2000 - 2002 Underhåll - stomme
Reparation av tornbjälklag och lanterninstomme.

Dalängen byggteknik (Entreprenör)

SWEbygg AB Mariestad (Byggmästare)

År 2000 - 2002 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagning och kalkavfärgning av tornfasad.
År 2000 - 2002 Underhåll - exteriör
Rötskadad lanternin till stor del nygjord likt befintlig.

Dalängen byggteknik (Entreprenör)

SWEbygg AB Mariestad (Byggmästare)