Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TIDAHOLM VALSTAD 25:1 - husnr 1, VALSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 04/199:07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VALSTADS KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1100 - 1249

Västra Götaland
Tidaholm
Västergötland
Valstad
Valstads församling
Skara stift
Kyrkvägen 9

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Historik

Inventeringsår 1997

Kyrkan uppfördes under 1100-talet som en romansk anläggning med västtorn, långhus, smalare rakslutet kor samt absid. Rester av ett västverk talar liksom kvaderstensmurverket för att en storman bekostade bygget som "patronus". Sannolikt under 1200-talet restes ett vapenhus i söder med unggotisk portomfattning. Vid denna tid upptogs nya fönster med spetsbågsomfattningar av sandsten, i Skara domkyrkas efterföljd. Valven kan även ha slagits i samband med dessa arbeten och den tunnvälvda sakristian ha rests. Vid 1500-talets slut var kyrkan i dåligt skick och ett sekel senare diskuterades en utvidgning som aldrig blev av. 1704 tillverkade...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1529 Nybyggnad - Sakristia
År 1100 - 1249 Nybyggnad
År 1199 - 1499 Specifika inventarier - kyrkklocka
Två klockor
År 1200 - 1349 Nybyggnad - Vapenhus
År 1249 - 1349 Ändring - ombyggnad, fönster
Unggotiska fönster tags upp.
År 1249 - 1449 Ändring - ombyggnad, valvslagning
År 1704 - 1704 Fast inredning - predikstol

Johan Ullberg d ä (Konstnär - Bildhuggare)

År 1772 - 1772 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
År 1890 - 1890 Nybyggnad - Korsarm/ar
Långhus förlängs åt öster och får korsarmar. Gamla koret och sakristian rives.

Herman Theodor Holmgren (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1890 - 1890 Nybyggnad - Sakristia

Herman Theodor Holmgren (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1890 - 1890 Nybyggnad - Korparti

Herman Theodor Holmgren (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1890 - 1890 Ändring - ombyggnad
Trappgavel på vapenhus och långhus. Upptagning av ett nytt fönster i norr. Alla fönster görs rundbågiga och får nya bågar av gjutjärn. Rivning av läktare. Ny trappa till predikstol.

Herman Theodor Holmgren (Arkitekt)

År 1890 - 1890 Underhåll - takomläggning
Tegel byts mot plåt.

Herman Theodor Holmgren (Arkitekt)

År 1890 - 1890 Underhåll - målningsarbete, interiör
Språkband och bårder på väggar och valv.

Herman Theodor Holmgren (Arkitekt)

År 1890 - 1890 Fast inredning - altare

Herman Theodor Holmgren (Arkitekt)

År 1890 - 1890 Fast inredning - altaruppsats
Hjulkors av trä.

Herman Theodor Holmgren (Arkitekt)

År 1890 - 1890 Fast inredning - altarring

Herman Theodor Holmgren (Arkitekt)

År 1890 - 1890 Fast inredning - bänkinredning
Öppen bänkinredning

Herman Theodor Holmgren (Arkitekt)

År 1890 - 1890 Specifika inventarier - dopfunt
År 1894 - 1894 Fast inredning - orgel
Placeras framför västport. Mellanvägg byggs i tornets bottenvåning.

Herman Theodor Holmgren (Arkitekt)

Salomon Molander (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1916 - 1916 Underhåll - målningsarbete
År 1930 - 1930 Underhåll - stomme
Förstärkning av torn.

Nils Royen (Konstruktör)

År 1944 - 1944 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av tak.
År 1950 - 1951 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1950 - 1951 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya bänkgavlar. Slipning och lackning av golv.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1950 - 1951 Underhåll - målningsarbete
Exteriör kalkas. Interiörens dekor från 1890 övermålas med oljefärg.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1950 - 1951 Konservatorsarbeten
Ursprunglig färgsättning på predikstol tags fram.

Olle Hellström (Konservator)

År 1968 - 1968 Fast inredning - orgel
Placeras i norra korsarmen.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Tore Virke (Arkitekt)

År 1968 - 1968 Ändring - ombyggnad, interiör
Rivning av äldre orgel och mellanvägg i torn. Ny vägg med port mellan torn och långhus. Skåpsinredning och nytt golv i vapenhus.

Tore Virke (Arkitekt)

År 1968 - 1968 Fast inredning - port
Nya portar mellan långhus och vapenhus.

Tore Virke (Arkitekt)

År 1971 - 1973 Fast inredning - altarring

Tore Virke (Arkitekt)

År 1971 - 1973 Fast inredning - glasmålning
Fönster tags upp i absid, förses med målning och ersätter hjulkors från 1890.

Bo Beskow (Konstnär)

År 1976 - 1976 Underhåll - takomläggning
Utbyte av plåttäckning på spira samt av rötskadat virke.
År 1984 - 1984 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1990 - 1991 Underhåll - exteriör
Ommålning och partiellt utbyte av takplåt. Uppsättning av nya hängrännor och stuprör. Fasadernas puts lagas och avfärgas med kalk.

Kenneth Johansson (Byggmästare)

År 1996 - 1996 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av tak.
År 1999 - 1999 Underhåll - omputsning
Sakristians innerväggar.
År 1999 - 1999 Specifika inventarier - textilskåp
År 2007 - 2007 Underhåll - interiör
Ommmurning av valv ovan portal i västra vapenhuset.

Nils G Lundbergs Byggnads AB (Hantverkare - Murare)

År 2011 - 2011 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Installation av ramp i västra vapenhuset.

Ateljé Arkitekten (Arkitekt)

År 2015 - 2015 Underhåll - golv
utbyte av golvbjälklag, nytt golv av kalksten

Allt i Bygge AB (Entreprenör)

År 2015 - 2015 Underhåll - interiör
Putslagning av väggar, målning av bänkar, fönster,dörrar
År 2015 - 2015 Teknisk installation - värme
Installation av luftvärmepump
År 2015 - 2015 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Förändringar i koret och byggande av ramp. Ett nytt altare, altarring, ambo och dopfunt tillverkades
År 2015 - 2015 Arkeologisk undersökning
En arkeologisk undersökning gjordes i samband med grävningsarbeten inne i kyrkan. Ett flertal stenblock och kalkstenhällar påträffades inne i kyrkan.
År 2015 - 2015 Fast inredning - orgel
Renovering och flytt av befintlig orgel