Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TÖREBODA BÄLLEFORS PRÄSTBOL 9:1 - husnr 1, BÄLLEFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bällefors kyrka, ext, negnr 04-263-12.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BÄLLEFORS KYRKA (akt.)

1200 - 1399

Västra Götaland
Töreboda
Västergötland
Bällefors
Fägre församling
Skara stift
Bällefors 20

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1999

BÄLLEFORS - Fram till 1700-talets mitt fanns i socknen två medeltidskyrkor, Bällefors och Tiberg. Vid 1700-talets mitt införlivades socknen Tiberg i Bällefors socken och ca 1760 revs Tibergs kyrka. Dess predikstol överfördes till Ekeskogs kyrka.
I Bällefors kyrka finns medeltida murar sannolikt bevarade i sydväggens mittparti. Från medeltiden är även en liljesten och en dopfunt. Kyrkans altaruppsats från 1626 är ännu bevarad. 1647 uppfördes ett vapenhus i söder. Denna kyrka utvidgades åt öster 1666. Till det nya koret användes material från gamla koret. I koret upptogs en sydportal och häröver ett runt fönster. Dessutom tillkom ett...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
År 1200 - 1399 Nybyggnad
Långhus

Sophie Lönnroth (Konservator)

År 1629 - 1629 Fast inredning - altaruppsats
År 1647 - 1647 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus i söder.
År 1666 - 1666 Nybyggnad - Korparti
År 1689 - 1689 Underhåll
Reparation av altaruppsats.
År 1702 - 1702 Fast inredning - predikstol
År 1703 - 1703 Nybyggnad - Sakristia
År 1729 - 1729 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålningar
År 1766 - 1766 Ändring - tillbyggnad
Långhus förlängs åt väster. Ingången flyttas till västgavel.
År 1766 - 1766 Nybyggnad - Torn
Gaveltorn av trä ovan långhus.
År 1766 - 1766 Fast inredning - läktare
År 1825 - 1825 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett fönster tags upp i korgavel. Altaruppsatsen plockas bort.
År 1825 - 1825 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen ersätts av ett mantelkors.
År 1881 - 1881 Ändring - ombyggnad
Nytt innertak. Korport och korfönster åt söder igenmuras. Nytt golv. Befintliga fönster förstoras och några nya tillkommer. Yttertaket lagas.
År 1881 - 1881 Nybyggnad - Vapenhus
Ersätter äldre från 1647.
År 1910 - 1912 Konservatorsarbeten
Gamla altaruppsatsen restaureras och kompletteras med kopior efter Carl Bloch. Korpus' kalvariegrupp placeras på krönet.

Lotten Eklund (Konservator)

År 1910 - 1912 Underhåll - takomläggning
Omtäckning av tornhuv.

Carl Edman (Byggmästare)

Sigfrid Cronstedt (Arkitekt)

År 1910 - 1912 Ändring - tilläggsisolering
Innertak isoleras.

Carl Edman (Byggmästare)

Sigfrid Cronstedt (Arkitekt)

År 1910 - 1912 Ändring - ombyggnad
Nytt korgolv. Igenmurat fönster vid predikstol tags upp. Reparation av läktarstolpar. Vindfång uppförs i söder. Främre bänkraden slopas.

Carl Edman (Byggmästare)

Sigfrid Cronstedt (Arkitekt)

År 1910 - 1912 Fast inredning - port
Nya innerdörrar.

Carl Edman (Byggmästare)

Sigfrid Cronstedt (Arkitekt)

År 1910 - 1912 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiören målas i gråvitt.
År 1951 - 1951 Ändring - ombyggnad, interiör
Kamin slopas. Innertaket kläs med plywood och nytt golv läggs in. Innanfönstren förses med blyspröjs. Bänkar ombyggs och korbänk i söder slopas. Nytt läktarbröst. Läktarunderbyggnad tillkommer. Västporten får vindfång.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Rivning
Vapenhuset rivs.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Fast inredning - port
Ny sakristiport.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Underhåll - målningsarbete
Inre och yttre ommålning.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Konservatorsarbeten
Altaruppsats, predikstol och huvudbanér konserveras.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1964 - 1964 Fast inredning - orgel, orgelverk

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1964 - 1964 Underhåll
Sanering mot skadeinsekter.

Anticimex (Firma)

År 1967 - 1967 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats.

Olle Hellström (Konservator)

År 1974 - 1974 Ändring - ombyggnad, interiör
Förstorad läktarunderbyggnad. Ytterligare tre bänkrader slopas i väster.

Edgar Haasum (Arkitekt)

År 1979 - 1979 Underhåll - exteriör
Reparation och tjärning av tornhuv.
År 2006 - 2006 Teknisk installation - el
Byte av all el.

Berts Elektriska HB (Firma)

År 2006 - 2006 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkvärmare. Borttagning av fyra bänkar.

Bygghantverkarna Gamla Hus (Entreprenör)

År 2007 - 2008 Underhåll - fönster
Fönstren målade i grön umbra.

Rödings Måleri (Hantverkare - Målare)

År 2007 - 2007 Underhåll
Dränering vid kyrkan. Omputsning av sockel, putslagningar fasad, kalkfärg. Översyn och ommålning av tornfasad. Nya tornluckor.

Bygghantverkarna Gamla Hus (Entreprenör)

Maxxa Mur & Bygg AB (Hantverkare - Murare)

Rödings Måleri (Hantverkare - Målare)

År 2007 - 2007 Underhåll - takomläggning
Nya nockplåtar, rännor och stuprör. Omläggning av torntaken med furuspån. Översyn av spirtopp och kula.

Bygghantverkarna Gamla Hus (Entreprenör)