Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TÖREBODA EKESKOG 14:1 - husnr 1, EKESKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ekeskogs kyrka, ext. negnr 04-268-20.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EKESKOGS KYRKA (akt.)

1100 - 1249

Västra Götaland
Töreboda
Västergötland
Ekeskog
Fägre församling
Skara stift
Ekeskog 6

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

EKESKOGS KYRKA - Ekeskogs kyrka är uppförd under tidig medeltid. Från medeltiden har bevarats liljestenar,en järnbeslagen dörr, en dopfunt, en madonnaskulptur från 1200 - talet samt tre träskulpturer från 1400-talet (Andreas, Moses och en madonna). Medeltida murar är troligen bevarade i långhuset. På en teckning i Peringskiölds Monumenta utgjordes kyrkan vid denna tid av rektangulärt långhus och lägre och smalare, rakt avslutat kor i öster. Östra korväggen stöttas enligt bilden med snedsträvor. Till kyrkan hörde en klockstapel, påfallande lik dagens klockstapel. Redan 1695 skall ha funnits en mansläktare i väster. Kyrkan utvidgades...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Långhus
År 1150 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1698 - 1698 Nybyggnad - Korparti
År 1698 - 1698 Ändring - ombyggnad, fönster
Två fönster tas upp i västgaveln.
År 1715 - 1715 Fast inredning - altaruppsats

Börje Löfman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1729 - 1729 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålning

Olof Collander (Konstnär)

År 1742 - 1742 Fast inredning - predikstol
Övertags 1767 från Tibergs rivna kyrka.

Johan Flodström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1805 - 1805 Ändring - ombyggnad, port
Korport bryts upp.
År 1805 - 1805 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren vidgas.
År 1843 - 1843 Nybyggnad - Sakristia
År 1868 - 1868 Fast inredning - orgel

Erik Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

År 1898 - 1898 Fast inredning - bänkinredning
År 1898 - 1898 Fast inredning - altarring
År 1937 - 1937 Underhåll - grundförstärkning

Axel Forssén (Arkitekt)

Karl-Otto Gustafsson, Ek (Byggmästare)

År 1937 - 1937 Teknisk installation - värme
Centralvärme med lågtrycksånga.

Axel Forssén (Arkitekt)

Karl-Otto Gustafsson, Ek (Byggmästare)

År 1937 - 1937 Teknisk installation - el

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Underhåll - målningsarbete
Inre och yttre ommålning.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad
Rivning av skorsten. Inläggning av brädgolv ovan cement. Nya dubbla fönsterbågar ersätter gjutjärnsbågar. Korbänkar byggs. Ny inredning i sakristia. Läktaren får rundade sidor. Bröstpanel på väggar. Vindfång byggs i väster som ersättning för vapenhus.

Axel Forssén (Arkitekt)

Karl-Otto Gustafsson, Ek (Byggmästare)

År 1937 - 1937 Fast inredning - port
Nya portar.

Axel Forssén (Arkitekt)

Karl-Otto Gustafsson, Ek (Byggmästare)

År 1937 - 1937 Rivning
Vapenhus rivs.

Axel Forssén (Arkitekt)

Karl-Otto Gustafsson, Ek (Byggmästare)

År 1937 - 1937 Fast inredning - glasmålning
Korfönster.

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1937 - 1937 Konservatorsarbeten
Övermålning avlägsnas från altaruppsats, predikstol och takmålning.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1959 - 1959 Fast inredning - orgel, orgelverk

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1971 - 1971 Underhåll - takomläggning
Skiffertäckning byts mot svart, galvaniserad plåt.
År 1982 - 1982 Underhåll
Skadedjursbekämpning.

Anticimex (Firma)

År 2006 - 2007 Ändring - ombyggnad, golv
Rötskadat korgolv ersatt med nytt furugolv, målat likt befintligt rutmönster. Sanerings- och ledningsarbeten.

Bygghantverkarna Gamla Hus (Entreprenör)

Rödings Måleri (Hantverkare - Målare)

År 2006 - 2007 Konservatorsarbeten
Sanerings- och konserveringsarbeten på innertak och läktarens undertak samt träskulpturer, delvis altartavla och huvudbaner.

K-Konservator (Konservator)

År 2006 - 2007 Teknisk installation - el
El-arbeten i golv.

Bygghantverkarna Gamla Hus (Entreprenör)

År 2010 - 2010 Teknisk installation - värme
Installation av bergvärmepump och vattenburen värme.