Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ALE SKEPPLANDA 9:1 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_056.11/00010

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1698 - 1705

1698 - 1705

Västra Götaland
Ale
Västergötland
Skepplanda
Skepplanda-Hålanda församling
Göteborgs stift
Kyrkliden 11

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

År 1698 - 1705 Nybyggnad - Sakristia
År 1698 - 1705 Nybyggnad - Korparti
År 1698 - 1698 Fast inredning - altaruppsats
Troligen den yngre Marcus Jäger eftersom den äldre var över 70 år 1698 och dog 1707.

Marcus Jäger (d y) (Konstnär - Bildhuggare)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1698 - 1698 Fast inredning - predikstol
Troligen den yngre Marcus Jäger eftersom den äldre var över 70 år 1698 och dog 1707.

Marcus Jäger (d y) (Konstnär - Bildhuggare)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1698 - 1698 Specifika inventarier - dopfunt
Troligen den yngre Marcus Jäger eftersom den äldre var över 70 år 1698 och dog 1707.

Marcus Jäger (d y) (Konstnär - Bildhuggare)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1698 - 1705 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1698 - 1705 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia.
År 1700 - 1759 Nybyggnad - Vapenhus
År 1717 - 1718 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Den fasta inredningen bemålades.

Sven Wernberg (Konstnär)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1717 - 1718 Specifika inventarier - altartavla
De tre tavlorna som ingår i altaruppsatsen tillkom.

Sven Wernberg (Konstnär)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1753 - 1753 Nybyggnad - Torn
År 1756 - 1756 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhuset i söder tillkom.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1770 - 1770 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålningar tillkom. Draperimålning i koret tillkom.

Johan Burman (Konstnär)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1828 - 1828 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönsteröppningarna förstorades.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1855 - 1855 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Ritningar till orgelfasad.

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1856 - 1856 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverk tillkom. Ej angivet vem av Söderlingarna som byggde orgeln.

Söderling Göteborg (Orgelbyggare)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1863 - 1864 Nybyggnad - Torn
Tornet förstördes vid åskbrand och återuppbyggdes.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1873 - 1873 Ändring - ombyggnad, fönster
Två nya takfönster togs upp över läktaren samt två nya fönster under läktaren.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1905 - 1905 Fast inredning - orgel, orgelverk

Anders Gustaf Johansson (Orgelbyggare)

A. P. Loocrantz (Orgelbyggare)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1924 - 1924 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Ordnande av den nya begravningsplatsen.

Erik Friberger (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv.

Erik Friberger (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1924 - 1924 Fast inredning - bänkinredning
Reparation av läktarbänkarna.

Erik Friberger (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1926 - 1926 Underhåll - takomläggning
Taket omtäcktes med tvåkupigt lertegel.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1930 - 1930 Teknisk installation - el
Installation av värmeledning för lågtrycksånga.

Breskys konsulterande ingenjörsbyrå (Konstruktör)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1934 - 1934 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig renovering.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1934 - 1934 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad av bänkinredningen med bibehållande av äldre bänkdörrar.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1934 - 1934 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstolen, altaruppsatsen och dopfunten med tak samt basunängeln.

Olle Hellström (Konservator)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1939 - 1939 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1948 - 1948 Teknisk installation - el
Installation av belysning.

Elektrotjänst i Alvhem (Firma)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1952 - 1952 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården åt norr.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1958 - 1958 Underhåll - grundförstärkning
Torngrunden förstärktes.

Herman Norgren (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1958 - 1958 Underhåll - omputsning
Omputsning av tornfasaderna.

Herman Norgren (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1958 - 1958 Teknisk installation
Installation av åskledaranläggning.

John Lundholm (Firma)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1960 - 1960 Ändring - ombyggnad, interiör
Renovering av vapenhus och sakristia.

Herman Norgren (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1960 - 1960 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering.

Herman Norgren (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1961 - 1961 Teknisk installation - el
Elektrisk klockringning installerades.

Elektrotjänst i Alvhem (Firma)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad, fönster
Två takfönster över läktaren igensattes. Partiell imålning på nytt trä.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv i koret.

Pelle Nilsson (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1970 - 1970 Fast inredning - bänkinredning
Det främsta bänkparet borttogs.

Pelle Nilsson (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1970 - 1970 Underhåll - takomläggning
Kopparplåt lades på tornets nedre takfall.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1971 - 1971 Teknisk installation - värme
Installation av elvärme.

Elektrotjänst i Alvhem (Firma)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1971 - 1971 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

A Magnusson, Göteborg (Orgelbyggare)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1983 - 1984 Underhåll - takomläggning
Yttertaken omlades.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1983 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Vissa ombyggnadsarbeten i tornet.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1983 - 1984 Ändring - ombyggnad, port
Ny dörr i vapenhuset.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1983 - 1983 Konservatorsarbeten
Konservering av takmålningarna, altaruppsatsen, predikstolen och dopfunten.

Karl Gjutahr (Konservator)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1987 - 1987 Underhåll - omputsning
Omputsning av kyrkans fasader.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1994 - 1994 Fast inredning - bänkinredning
Några bänkrader avkortas.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)