Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HERRLJUNGA ERIKSBERG 7:1 - husnr 1, ERIKSBERGS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_023:12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ERIKSBERGS GAMLA KYRKA (akt.)

1130 - 1169

1130 - 1169

Västra Götaland
Herrljunga
Västergötland
Eriksberg
Herrljungabygdens församling
Skara stift
Eriksbergs gamla kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Eriksbergs gamla kyrka anses vara en av Västergötlands bäst bevarade och intressantaste medeltidskyrkor. Enligt dendrokronologisk datering bör denna till mursträckningen helt intakta romanska absidkyrka ha varit färdig i slutet av 1153. Den medeltida takstolen är bevarad. Inga exakta dateringar finns på sakristian och de två vapenhusen, men sakristian är tunnvälvd och tillkommen före 1600-talets slut, det södra timrade vapenhuset förmodligen under 1600-talets första hälft och det murade västra vapenhuset sannolikt på 1740-talet. Kyrkan övergavs trots ett gott skick 1885 när en ny stor kyrka stod klar. Eftersom uppvärmningen och åter...

Läs mer i eget fönster

År 1130 - 1169 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor med absid. Kyrkan är dendrokronologiskt daterad till 1100-talets mitt.
År 1130 - 1169 Nybyggnad - Korparti
År 1130 - 1549 Nybyggnad - Sakristia
År 1130 - 1169 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1130 - 1549 Nybyggnad - Sakristia
År 1130 - 1169 Nybyggnad - Korparti
År 1169 - 1175 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Hela kyrkorummet.
År 1520 - 1660 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus i söder.
År 1520 - 1660 Nybyggnad - Vapenhus
År 1574 - 1699 Fast inredning - läktare
År 1574 - 1574 Fast inredning - predikstol
År 1660 - 1660 Underhåll
Reparation av vapenhus i söder.
År 1740 - 1749 Ändring - ombyggnad
Upprustning av kyrkans västra parti sker sannolikt vid denna tid.
År 1740 - 1749 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus i väster.
År 1764 - 1764 Fast inredning - bänkinredning
År 1795 - 1799 Specifika inventarier - altartavla
Jesus i Örtagården.

Pehr Hörberg (Konstnär)

År 1829 - 1829 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1840 - 1840 Ändring - ombyggnad, fönster
Gamla fönster förstoras och nya bryts upp.
År 1875 - 1875 Underhåll
Sannolikt är det nu sakristians östfönster vidgas.
År 1885 - 1885 Tagen ur bruk
År 1893 - 1893 Underhåll - takomläggning
År 1896 - 1896 Ändring
Golvstenar bryts upp och inventarier säljs.
År 1903 - 1903 Underhåll - målningsarbete
Kalkfärgen flagnar, målningar observeras och fotograferas innan nykalkning.
År 1920 - 1920 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1921 - 1922 Teknisk installation - värme
Kamin med murad nisch i nordmuren.

Sven Brandel (Arkitekt)

År 1921 - 1922 Underhåll - interiör
Tak repareras. Sentida port mot vapenhus i söder tags bort.

Sven Brandel (Arkitekt)

År 1921 - 1935 Ändring - ombyggnad, fönster
Absidfönstret återupptags.

Sven Brandel (Arkitekt)

År 1921 - 1922 Underhåll - exteriör
Sandstenssockel lagas. Springa mellan kyrka och vapenhus tätas. Ytterport lagas. Hammarband friläggs och lagas. Vindskivor kompletteras. Taket repareras.

Sven Brandel (Arkitekt)

År 1921 - 1922 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasaderna målas. Bibehållen gulröd kulör på puts. Vita omfattningar. Sannolikt ommålades även inredningen.

Sven Brandel (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Fast inredning - bänkinredning

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Flyttning
Altartavlan ersätts av ett enkelt krucifix.
År 1938 - 1949 Underhåll - målningsarbete, interiör
Vitkalkning av väggar.
År 1948 - 1948 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning och uppvärmning.

Elektroskandia (i Göteborg) (Firma)

År 1949 - 1949 Konservatorsarbeten
Framtagning av kalkmåleri och ursprunglig färgsättning på inredning.

Olle Hellström (Konservator)

År 1949 - 1949 Återinvigning
3 juli
År 1962 - 1965 Fast inredning - orgel

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1967 - 1967 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagning och kalkning.
År 1989 - 1989 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Södra vapenhuset rödfärgas.

Tage Brolin (Byggmästare)

År 1989 - 1989 Byggnadsarkeologisk undersökning
År 1989 - 1989 Underhåll - omputsning
Omputsning av fasader.

Tage Brolin (Byggmästare)

År 1989 - 1989 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nya solbänkar. Uppsättning av hängrännor.

Tage Brolin (Byggmästare)

År 1990 - 1990 Konservatorsarbeten
Altartavla

Karl-Olov Steen (Konstnär)

År 2015 - 2015 Underhåll - takomläggning
Omläggning av yttertak med enkupigt lertegel från Vittinge

Kenneth Johanssons Byggnads AB (Firma)