Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HERRLJUNGA FÖLENE 14:1 - husnr 1, FÖLENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_012:11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FÖLENE KYRKA (akt.)

1100 - 1299

1100 - 1299

1768 - 1770

Västra Götaland
Herrljunga
Västergötland
Fölene
Herrljungabygdens församling
Skara stift
Fölene kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Fölene har en tidig medeltidskyrka, sannolikt från 1100-talet eller 1200-talets början. Idag präglas den av om- och tillbyggnader under 1600- och 1700-talen med tresidig avslutning, klocktorn och vapenhus samt sakristia.
Kyrkan har till viss del kvar de medeltida långhusmurarna, i längd fram till långsidornas nuvarande östra fönsterpar. Västväggen är troligen intakt, sydväggen är bevarad till full höjd runt det högt belägna fönstret i sydväst, därefter till cirka 1,5 meters höjd och nordväggen är bibehållen intill okänd höjd. Enligt en murverksdokumentation från 1985 byggdes kyrkan till åt öster under 1600-talet och fick då ett tres...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1299 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1100 - 1299 Nybyggnad
År 1600 - 1699 Nybyggnad - Korparti
År 1600 - 1699 Ändring - ombyggnad, fönster
Större fönsteröppningar.
År 1600 - 1699 Ändring - ombyggnad, port
Sydport igenmuras och västport tags upp.
År 1600 - 1699 Fast inredning - predikstol
Renässanspredikstol
År 1600 - 1699 Nybyggnad - Korparti
År 1600 - 1699 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster.
År 1710 - 1740 Fast inredning - läktare
År 1710 - 1710 Ändring - påbyggnad
Gaveltorn byggs.
År 1710 - 1770 Nybyggnad - Vapenhus
Tillkomst osäker.
År 1713 - 1713 Fast inredning - altaruppsats
År 1740 - 1740 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av altaruppsats, läktare och predikstol.

Michael Schmidt (Konstnär - Bildhuggare)

År 1741 - 1741 Fast inredning - predikstol, ljudtak

Michael Schmidt (Konstnär - Bildhuggare)

År 1768 - 1770 Nybyggnad - Sakristia
Sannolik tillkomsttid.
År 1768 - 1770 Ändring - ombyggnad, takstol
Ny takstol ovan långhus.
År 1768 - 1770 Nybyggnad
År 1820 - 1820 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av altaruppsats och predikstol med oljefärg.
År 1829 - 1829 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1850 - 1850 Underhåll
Reparation.
År 1861 - 1861 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1920 - 1920 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1935 - 1935 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av läktarbröst och bänkar.
År 1935 - 1935 Konservatorsarbeten
Framtagning och konservering av originalfärger på altaruppsats och predikstol med ljudtak.

C O Svensson (Konservator)

År 1942 - 1942 Ändring - ombyggnad, fönster
Insättning av innanfönster.
År 1946 - 1951 Underhåll - grundförstärkning
Betongplatta runt om.

Adolf Sääf (Byggmästare)

År 1946 - 1951 Underhåll - omputsning

Adolf Sääf (Byggmästare)

År 1946 - 1951 Ändring - ombyggnad, interiör
Innertak kläs med breda bräder och pärlspontat hålkäl med masonit. Vidgning av ingång och mittgång. Nya golv. Bönaltare och skåpsinredning i sakristia. De två främre bänkraderna slopas. Kamin och skorsten rives. Ny trappa mellan vapenhus och torn.

Adolf Sääf (Byggmästare)

År 1946 - 1951 Underhåll - takomläggning
Enkupigt tegel på alla tak utom tornets som får nya spån. Nya hängrännor och stuprör.

Adolf Sääf (Byggmästare)

År 1946 - 1951 Fast inredning - port
Nya dörrar i vapenhus och sakristia.

Adolf Sääf (Byggmästare)

År 1947 - 1951 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.

ASEA (Konstruktör)

År 1949 - 1951 Fast inredning - orgel

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1950 - 1951 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning.

Karl Erik Sandahl (Hantverkare - Målare)

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1951 - 1951 Återinvigning
År 1961 - 1961 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Puts kalkas, trä målas och spån tjäras.

Folke Berglund (Hantverkare - Målare)

År 1970 - 1979 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasader målas med organisk färg.
År 1980 - 1980 Fast inredning - orgel
Nytt verk med ny fasad.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1985 - 1985 Underhåll - omputsning
Exteriör omputsning.

Roland Johanson, Lidköping (Arkitekt)

År 1988 - 1989 Ändring - ombyggnad
Ny trappa i vapenhus med handikapptoalett och skrubb under. Norra vapenhusfönstret får nytt glas. Kapphängare och förrådsskåp under läktare. Skyddsräcke på läktare.

Bengt Karlsson (Arkitekt)

År 1988 - 1989 Specifika inventarier - textilskåp
År 1991 - 1991 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt textilskåp i sakristia.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 1991 - 1991 Underhåll - omputsning
Interiör omputsning.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 1991 - 1991 Underhåll - målningsarbete, interiör
Total ommålning.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 1991 - 1992 Konservatorsarbeten
Renässansmåleri påträffas under puts och konserveras bitvis. Retuschering av altaruppsats och predikstol.

Annika Persson (Konservator)

År 1991 - 1991 Ändring - ombyggnad, interiör
Utglesning av bänkrader. Skärmväggar framför läktartrappa och kapphängare. Hålkälsmasonit ersätts av panel. Ny taklist. Upprustning av sakristia.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 1996 - 1996 Ändring - tilläggsisolering
Tilläggsisolering av vind.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 2011 - 2011 Underhåll - Omputsning, exteriör
Delar av putsen på vapenhuset knackades ned och putsades om. Hela kyrkan avfärgades med kalkfärg våt

Byggtjänst i Främmestad AB Tage Brolin (Firma)

År 2011 - 2011 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av fönster, portar med grå linoljefärg
År 2011 - 2011 Underhåll - exteriör
Tjärning av takspån på takryttare, delvis byte av panel på långhusets gavel, dränering runt kyrkan

Byggtjänst i Främmestad AB Tage Brolin (Firma)

År 2011 - 2011 Underhåll - interiör
Omputsning av väggar i vapenhus med sandkalk, lagning av sprickor i kyrkorum,
År 2011 - 2011 Teknisk installation - el
Installation av jordfelsbrytare, byte av elkabel på vinden, ny radiator