Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HERRLJUNGA GRUDE 19:1 - husnr 1, GRUDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_035:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GRUDE KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Västra Götaland
Herrljunga
Västergötland
Grude
Herrljungabygdens församling
Skara stift
Grude kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Kring Grude kyrkas tillkomst finns många motstridiga uppgifter, men torn och sakristia uppfördes 1891-92. Många menar att denna stenkyrka uppfördes 1640 och därför firades 1960 kyrkans 320 årsjubileum. Enligt traditionen låg tidigare en träkyrka, liksom hela Grude by, vid Kyrkeryd söderut på Grude bys utmark mot Vesene. Efter digerdöden ska såväl by som kyrka ha flyttats till nuvarande plats. Därför menar somliga att kyrkan borde vara uppförd omkring 1350. Andra vill härleda kyrkan till 1100-talet. Kyrkan hade troligen ända fram till 1891 ett altare av slipad täljsten, vilket åtminstone stärker uppgifterna om medeltida anor även om ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1100 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1684 - 1684 Specifika inventarier - altartavla
År 1685 - 1685 Underhåll
Stor reparation.
År 1688 - 1688 Nybyggnad - Korparti
År 1688 - 1688 Nybyggnad - Korparti
År 1688 - 1688 Fast inredning - predikstol
År 1699 - 1699 Underhåll - omputsning
År 1772 - 1773 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus av trä framför korport.
År 1772 - 1772 Ändring - tillbyggnad
År 1815 - 1815 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Himlamålning i tak.

Petter Hemlöf (Hemberg) (Konstnär)

År 1829 - 1829 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1832 - 1832 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka

M A Rönnblom (Klockgjutare)

År 1891 - 1892 Nybyggnad - Sakristia

Fritz Eckert (Arkitekt)

År 1891 - 1892 Rivning
Rivning av vapenhusen av trä i söder.
År 1891 - 1892 Specifika inventarier - altartavla
År 1891 - 1892 Fast inredning - altare

Hjalmar Cornilsen (Arkitekt)

År 1891 - 1892 Fast inredning - predikstol

Hjalmar Cornilsen (Arkitekt)

År 1891 - 1892 Fast inredning - bänkinredning

Hjalmar Cornilsen (Arkitekt)

År 1891 - 1892 Ändring - ombyggnad
Igenmurning av sydport. Upptagning av två fönster i norr. Nytt innertak av pärlspont med scahblonmålning på det gamla.

Fritz Eckert (Arkitekt)

År 1891 - 1892 Fast inredning - läktare

Hjalmar Cornilsen (Arkitekt)

År 1891 - 1892 Nybyggnad - Torn

Fritz Eckert (Arkitekt)

År 1891 - 1892 Nybyggnad - Sakristia
År 1892 - 1911 Teknisk installation - värme
Kamin

Ebbes bruks nya arrende AB (Konstruktör)

År 1915 - 1915 Underhåll - målningsarbete
År 1920 - 1920 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1926 - 1926 Underhåll - omputsning
Fasadernas skadade spritputs avlägsnas och 1700-talsputsen lagas samt avfärgas med kalk.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Ändring - ombyggnad, interiör
Innanfönster insätts. Dörr mellan kor och sakristia. Korporten omdanas till kaminnisch.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Fast inredning - altare

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1926 - 1929 Fast inredning - altaruppsats

Axel Forssén (Arkitekt)

John Hedæus (Konstnär)

År 1926 - 1926 Underhåll - målningsarbete, interiör
Total ommålning. Ny färgsättning med bl.a. marmoreringar.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av storklocka.

M & O Ohlsson (Klockgjuteri)

År 1946 - 1947 Fast inredning - port
Ny entréport.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Ruben Alfredsson (Byggmästare)

År 1946 - 1947 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt innertak ersätter de båda gamla. Nya golv. Nytt läktarbröst. Bänkarna förkortas och byggs om. Vindfång mellan vapenhus och långhus. Elcentral under vapenhustrappa. Sakristian får ny inredning.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Ruben Alfredsson (Byggmästare)

År 1946 - 1947 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1946 - 1947 Underhåll - målningsarbete
Inner- och ytterväggar putslagas och vitkalkas. Total interiör ommålning i gråvita toner.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

År 1946 - 1947 Underhåll - takomläggning
Ny plåt och kors på torntak. Nya stuprör.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Ruben Alfredsson (Byggmästare)

År 1946 - 1947 Underhåll - grundförstärkning
Grunden förstärks med betong.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Ruben Alfredsson (Byggmästare)

År 1947 - 1947 Fast inredning - orgel

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1947 - 1950 Underhåll - stomme
Grundventialtion för att motverka svamp.
År 1950 - 1952 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv av tegel.

Ruben Alfredsson (Byggmästare)

År 1950 - 1952 Fast inredning - altarring

Rolf Persson (Arkitekt)

År 1957 - 1957 Underhåll - takomläggning
Ny tegeltäckning.
År 1967 - 1968 Fast inredning - orgel, orgelverk

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1981 - 1982 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 2016 - 2016 Underhåll - exteriör
Avfärgning och bättringsmålning av fasadputs utvändigt samt ommålning av takfot, ljudluckor, stuprör, fönster, dörrar, portal

Byggtjänst i Främmestad AB Tage Brolin (Firma)

År 2016 - 2016 Underhåll - interiör
Målning av bänkar, borttagning av matta, blästring och omputsning av väggar i sakristian och vapenhus.

Byggtjänst i Främmestad AB Tage Brolin (Firma)

År 2016 - 2016 Konservatorsarbeten
Konservatorsåtgärder på altare, altaruppsats, altarring, predikstol och bänkkvarter.

Gunnar Eldh Konservering Måleri (Firma)