Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HERRLJUNGA LINDSPÅNG 1:22 - husnr 1, FÅGLAVIKS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

kapell, neg.nr. B961_015:24

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FÅGLAVIKS KAPELL (akt.)

1894 - 1894

1894 - 1894

Västra Götaland
Herrljunga
Västergötland
Hudene
Herrljungabygdens församling
Skara stift
Björnslättsvägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Församlingshem

Historik

Inventeringsår 1997

Fåglaviks kapell invigdes 1894. Initiativet till att bygga ett brukskapell i Fåglavik togs av arvingarna till brukets grundare Anders Magnus Andersson och bekostades med medel från arvet efter honom vid hans frånfälle 1891. Han hade varit varmt religiös och utryckt en önskan om att vissa belopp skulle användas till "nyttigt syfte" för Fåglaviks glasbruksarbetare. Invånarna hade hela åtta kilometer till sockenkyrkan i Hudene. Byggnadsarbetet startade 7 april 1894 och kapellet fick 200 platser, Kapellet ingår därmed i en liten grupp av kyrkor och kapell byggda i industrimiljö och bekostade av industrin. Andra sådana kyrkor finns blan...

Läs mer i eget fönster

År 1894 - 1894 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia

Anders Magnus Andersson (Byggherre)

Hjalmar Corneliusson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1894 - 1894 Nybyggnad - Korparti

Anders Magnus Andersson (Byggherre)

Hjalmar Corneliusson (Arkitekt)

År 1894 - 1894 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1954 - 1955 Ändring - tilläggsisolering
Väggarna tilläggsisoleras.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1954 - 1955 Nybyggnad - Sakristia

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1954 - 1955 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.
År 1954 - 1955 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning i ljusa färger. Blått tak.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1954 - 1955 Ändring - ombyggnad, interiör
Vindfång anordnas. Väggarna kläs med masonit. Fönstren får nya bågar. Bänkarna byggs om och glesas ut. Innertaket sänks och kläs med masonit. Det spetsiga korvalvet rundas.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1955 - 1955 Återinvigning
År 1955 - 1955 Ändring - tillbyggnad
Församlingssal tillbyggd på kapellets västra sida.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1956 - 1956 Specifika inventarier - altartavla

Bengt Hamrén (Konstnär)

År 1960 - 1960 Ändring - ombyggnad, golv
Byte av golv p.g.a. svamp.

Ivan Sylvén (Byggmästare)

År 2015 - 2015 Underhåll - takomläggning
Befintlig trapetskorrugerad plåt på församlingsdelen rivs och ersätts med papp. Ny takbeklädnad av fibercementskivor, råspont, underlagspapp på kapellet.

Främmestads bygg (Firma)

År 2015 - 2015 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av fönster, dörrar och panel

Främmestads bygg (Firma)

År 2015 - 2015 Teknisk installation
Ny ytdränering och ny dagvattenledning utförs runt hela byggnaden

Främmestads bygg (Firma)