Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HERRLJUNGA MJÄLDRUNGA 10:1 - husnr 1, MJÄLDRUNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_032:18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MJÄLDRUNGA KYRKA (akt.)

1140 - 1230

1140 - 1230

Västra Götaland
Herrljunga
Västergötland
Mjäldrunga
Herrljungabygdens församling
Skara stift
Mjäldrunga kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Mjäldrunga kyrka är en av sju bevarade medeltida absidkyrkor som uppförts i Västergötland före 1200-talets mitt. I väster finns ett timrat vapenhus troligen från 1845, ombyggt 1895, och i nordöst en sakristia från 1922 med pannrum under från 1938.
Plantypen med absid istället för rakt avslutat kor var vanligast i Falbygden, Skara-Vara- och Vadsboslätterna, men uppfördes även här i norra Sjuhäradsbygden. Absidmotivet anses företräda en rikare och mer specifik arkitektonisk form, jämfört med andra samtida plantyper, och kopplas till en profan eller sakral makthavare. Kyrkor med denna plan försågs tidigt med måleri av internationell kl...

Läs mer i eget fönster

År 1140 - 1230 Nybyggnad
Reparation och målning av fönster och port.

N Ljungström (i Sandhem) (Konstnär)

År 1140 - 1230 Nybyggnad
År 1140 - 1230 Nybyggnad - Korparti
År 1270 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar i absid.
År 1600 - 1736 Fast inredning - läktare
År 1600 - 1736 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekormålning
År 1660 - 1692 Fast inredning - predikstol
År 1736 - 1736 Underhåll
Renovering
År 1736 - 1736 Fast inredning - altaruppsats
År 1776 - 1776 Underhåll - målningsarbete, interiör
Predikstolen målas.
År 1817 - 1839 Underhåll - takstol
Reparation av takstol.
År 1819 - 1819 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekormålning av altarring.

Andreas Magnusson i Tokarp (Konstnär - Dekormålare)

År 1829 - 1845 Ändring - ombyggnad, innertak
Innertak av bräder i kor, vilket dekormålas.
År 1829 - 1829 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1845 - 1845 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny brädfodring och tegeltäckning på vapenhus. Gravsten tags upp från kor och blir golvhäll.
År 1845 - 1845 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiör ommålning, bl.a. ommålas altaruppsatsen.

N Ljungström (i Sandhem) (Konstnär)

År 1895 - 1895 Ändring - ombyggnad
Fönstren vidgas delvis. Murade bänkar i triumfbågen huggs bort. Nya luckor till absiden.
År 1895 - 1895 Ändring - tillbyggnad
Vapenhus breddas och byggs om. Dess port blir bredare.
År 1896 - 1896 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning.
År 1896 - 1896 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol.
År 1897 - 1897 Fast inredning - port
Ny port.
År 1900 - 1917 Teknisk installation - värme
Kamin installeras utan tillstånd och åläggs att förses med murad skorsten vilket inspekteras 1917.
År 1900 - 1914 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Schablonmåleri i tak och kring triumfbåge. Altaruppsatsen ommålas av "kringvandrande målare".
År 1918 - 1918 Underhåll - takomläggning
Stickspån på långhus byts mot enkupigt tegel och kluvet ekspån på kor.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1920 - 1920 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1922 - 1922 Nybyggnad - Sakristia

Anders Roland (Arkitekt)

År 1922 - 1922 Nybyggnad - Sakristia
År 1938 - 1938 Nybyggnad - Vapenhus

Allan Berglund (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning.

Allan Berglund (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Konservatorsarbeten
Den gamla predikstolen återbördas. Dess ursprungliga färger tags fram och den förses med ny fot och trappa. Altaruppsatsen originalfärger tags fram. Läktarbröstets likaså, dettas snidade delar kompletterades även. Absidens romanska målningar togs fram.

Olle Hellström (Konservator)

År 1938 - 1938 Återinvigning
År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad
Nytt tak i långhuset på två äldre. Nya golv. Gravhällen i vapenhuset flyttas till korväggen. Nya gradänger på läktare. Vapenhuset kläs med tegel och putsas in- och utvändigt. Ny dörr till sakristia. Nya plåtbeslag på solbänkar. Gavelns panel ersätts av spån.

Allan Berglund (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Teknisk installation - värme
Centralvärme med lågtrycksånga i pannrum under sakristia.

Allan Berglund (Arkitekt)

H Zetterman (Konstruktör)

År 1938 - 1938 Nybyggnad - Vapenhus
År 1956 - 1956 Fast inredning - orgel

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1956 - 1956 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning och uppvärmning.
År 1976 - 1976 Konservatorsarbeten
Lagning av sprickor i valv och måleri.
År 1976 - 1976 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Väggar kalkas och spån tjäras.
År 1995 - 1995 Underhåll - exteriör
Reparation och målningar av fönster och port.

Alf Cederberg (Arkitekt)

År 1995 - 1995 Ändring - tilläggsisolering
Isolering av vind över sakristia och kor.

Alf Cederberg (Arkitekt)

År 1995 - 1995 Ändring - ombyggnad, exteriör
Vapenhuset får åter röd träpanel. Nya dörrar till vapenhus och pannrum.

Alf Cederberg (Arkitekt)

År 1995 - 1995 Underhåll - omputsning
Exteriör omputsning.

Alf Cederberg (Arkitekt)

År 1995 - 1995 Underhåll - takomläggning
Omläggning av tegel på kor, vapenhus och sakristia. Reparation och tjärning av absidtak. Reparation av långhustak.

Alf Cederberg (Arkitekt)

År 2004 - 2004 Specifika inventarier - textilskåp
Nya textilskåp i sakristia.
År 2004 - 2004 Ändring - ombyggnad, interiör
Korbänkar i norr slopas. Altaruppsatsen flyttas till korets sydvägg. Golv slipas och oljas. Väggpanel slopas.

Alf Cederberg (Arkitekt)

Kenneth Johansson (Byggmästare)

År 2004 - 2004 Konservatorsarbeten
Tvättning av väggar. Lagning och konservering av puts och kalkmåleri. Äldre inredning rengöres.

Anders Darwall (Konservator)

År 2004 - 2004 Underhåll - målningsarbete, interiör
Total ommålning utifrån befintlig färgsättning.

Lars-Håkan Nilsson (Hantverkare - Målare)