Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LERUM LUNDBY PRÄSTGÅRD 1:2 - husnr 2, STORA LUNDBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_084.19

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STORA LUNDBY KYRKA (akt.)

1100 - 1499

1728 - 1728

1728 - 1728

Västra Götaland
Lerum
Västergötland
Stora Lundby
Stora Lundby församling
Göteborgs stift
Stora Lundby kyrkväg 7

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2005

STORA LUNDBY kyrka är uppförd på platsen för en medeltida stenkyrka. Sockennamnet är skriftligt belagt år 1399. Dopfunten är daterad till 1200-talets mitt. I början av 1700-talet var medeltidskyrkan förfallen men den ansågs inte värd att reparera. Istället revs den och en ny stenkyrka med tresidigt kor uppfördes på platsen år 1728. Norra långhusväggen skall enligt uppgift ha flyttats ut 1,75 meter. Ett vapenhus tillbyggdes i väst på 1740-talets mitt.

Sannolikt bemålades hela kyrkans interiör av Johan Ross den äldre år 1728-1730. Den brädklädda väggen bakom altaret försågs även vid samma tid med en draperimålning. Predikstolen är...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1499 Nybyggnad
En stenkyrka uppförs.

C. M. Bergstrand (1967): "Stora Lundby, Bergum, Östad - ur tre socknars krönika" (Arkiv)

År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten tillverkas under 1200-talet.

Stora Lundby kyrka (Arkiv)

År 1650 - 1699 Fast inredning - läktare
Läktarbröstets målningar tros härstamma från denna tid.

Stora Lundby kyrka (Arkiv)

År 1728 - 1728 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1728 - 1728 Nybyggnad - Korparti
År 1728 - 1728 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
En ny stenkyrka med tresidigt kor uppförs på samma plats som föregångaren. Stenmaterial från medeltidskyrkan tillvaratas.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. (Arkiv)

År 1728 - 1728 Rivning
Medeltidskyrkan rivs.

E E-son Grijs (Konstnär)

C. M. Bergstrand (1967): "Stora Lundby, Bergum, Östad - ur tre socknars krönika" (Arkiv)

År 1728 - 1730 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiören bemålas, inklusive altartavla, predikstol med mera.

Johan Ross (d ä) (Konstnär - Dekormålare)

C. M. Bergstrand (1967): "Stora Lundby, Bergum, Östad - ur tre socknars krönika" (Arkiv)

År 1728 - 1730 Fast inredning - läktare
Läktarbröstet kompletteras sannolikt med tre porträttbilder, förmodligen av John Ross d.ä.

Inventerarens bedömning. (Arkiv)

År 1729 - 1729 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen utförs detta år.

Johan Petter Weber (Konstnär - Bildhuggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1730 - 1730 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkas.

Johan Joachim Beckman (Konstnär - Bildhuggare)

Stora Lundby kyrka (Arkiv)

År 1735 - 1735 Nybyggnad - Vapenhus
År 1863 - 1863 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

Söderling Göteborg (Orgelbyggare)

Stora Lundby kyrka (Arkiv)

År 1894 - 1894 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkan ommålades invändigt. Troligen målades väggarna med oljefärg.

Wallström (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1894 - 1894 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning.

Invent erarens bedömning (Arkiv)

År 1928 - 1928 Konservatorsarbeten
Ursprunglig bemålning på predikstol, nummertavlor, draperimålning bakom altaret, läktarbröst och altartavla framtogs.

Sven Gustafsson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1928 Underhåll - exteriör
Fasaderna omkalkades. Fönsterbågar, portar med mera ommålades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1928 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning av väggar, tak, bänkar, fönsterbågar m m. Oljefärg på väggarna bortskrapades, därefter kalkades de.

Gustaf Ljunggren (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Nybyggnad - Sakristia
År 1939 - 1939 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installeras.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia i två våningar av tegel samt källare vidbyggs norr om koret.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - värme
Lågtrycksångvärmeledning installeras. Kamin borttogs.

Ericsson Ingenjörsbyrå AB (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1948 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes om.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1965 - 1965 Ändring - ombyggnad
Sakristians andra våning borttogs.

Herman Norgren (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1966 Underhåll - takomläggning
Detaljer av järnplåt byttes ut mot kopparplåt. Troligen lades hela taket om.

Herman Norgren (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1966 Fast inredning - predikstol
Ny fot.

Herman Norgren (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1966 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkan ommålades invändigt.

Herman Norgren (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1966 Ändring - tilläggsisolering
Isolering över kyrkorummet.

Herman Norgren (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel
Orgeln renoverades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1966 Konservatorsarbeten
Äldre målerier på korets östra vägg och tak framtogs.

Gösta Sjölin (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1966 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning - oljeeldad panna.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1966 Ändring - ombyggnad, golv
Ett äldre golv från 1600-talet av gravhällar återställdes samt kompletterades och nytt golv av kalksten lades i koret.

Herman Norgren (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1966 Ändring - ombyggnad, port
Ytterdörrarna kläddes in i koppar.

Herman Norgren (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1983 - 1983 Fast inredning - orgel, orgelverk
Tillstånd att byta ut orgelverket.

John Grönwall Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1995 - 1995 Byggnadsarkeologisk undersökning
Murverksdokumentation utförd av Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. (Arkiv)

År 1995 - 1995 Underhåll - exteriör
Kyrkan renoveras utvändigt med kalkprodukter.

Stig Wallin (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2003 - 2003 Fast inredning - altarring
Altarringen kortades och delades upp i sektioner, ommålades samt kläddes om.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. (Arkiv)

År 2003 - 2003 Nybyggnad - Vapenhus
Det gamla vapenhuset revs. Nytt vapenhus uppfördes med väggar av lättbetong på samma plats som det föregående.

ByggLarsson AB, Sollebrunn (Entreprenör)

Magnus Wångblad (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. (Arkiv)

År 2003 - 2003 Arkeologisk undersökning
Regionmuseum Västra Götaland/Lödöse museum utför en arkeologisk undersökning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. (Arkiv)