Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BOLLEBYGD BOLLEBYGDS PRÄSTGÅRD 1:2 - husnr 1, BOLLEBYGDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B 957_101:19

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOLLEBYGDS KYRKA (akt.)

1843 - 1849

Västra Götaland
Bollebygd
Västergötland
Bollebygd
Bollebygds församling
Göteborgs stift
Bollebygds kyrkväg 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

BOLLEBYGDS KYRKA uppfördes år 1844 i nyklassicistisk stil efter ritningar av arkitekt G Westerling på Överintendentsämbetet. Den byggdes av byggmästaren Pehr Nilsson knappt 200 m öster om socknens medeltida kyrka som revs vid samma tid. Från den gamla kyrkan flyttade man med altartavlan (1704) och predikstolen (1702) i barockstil, tillverkade av Anders Ekeberg, samt den medeltida dopfunten. En medeltida lillklocka med latinska runinskrifter från Bollebygds kyrka förvaras hos Historiska museet i Stockholm.

År 1854 installerades en orgel i kyrkan. 1897 genomfördes en invändig ommålning och 1914 lades taket om. Ännu en ommålning gjor...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten i täljsten tillverkas.

Mäster Torkillus (Obestämd yrkestillhörighet)

Hallbäck, S-A (1966): "Medeltida dopfuntar i Sjuhäradsbygden". I: "Från Borås och de sju häraderna" (Arkiv)

År 1702 - 1702 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkades.

Anders Svensson Ekeberg, Borås (Konstnär - Bildhuggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1704 - 1704 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen tillverkades.

Anders Svensson Ekeberg, Borås (Konstnär - Bildhuggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1843 - 1849 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn
År 1843 - 1849 Nybyggnad - Korparti
År 1843 - 1849 Nybyggnad - Sakristia
År 1843 - 1849 Nybyggnad - Torn
År 1854 - 1854 Fast inredning - orgel
Orgel installerades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1881 - 1881 Specifika inventarier - kyrkklocka
En av de båda kyrkklockorna göts i Göteborg.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1897 - 1897 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1898 - 1898 Specifika inventarier - kyrkklocka
En av de båda kyrkklockorna göts i Göteborg.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1914 - 1914 Underhåll - takomläggning

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1919 - 1919 Underhåll - målningsarbete
Ommålning invändigt - dörrar, fönster, läktarbröst orgel, väggar och tak. Utvändigt endast ommålning av fönster och dörrar.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1923 - 1923 Underhåll - takomläggning
Taket omlades på tornet. Även förgyllning av kors och kula.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1929 - 1929 Ändring - ombyggnad, golv
Tillstånd att lägga in nytt golv.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1931 - 1931 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installerades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning interiört - Bänkarna och taklisterna målades i grågrön och gråröd kulör. Bänkdörrar och gavlar fick rik förgyllning.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Fast inredning - predikstol
Predikstolen fick ny fot.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Delar av ett äldre ljudtak monterades ihop, troligen med det nyare från 1840-talet. Några figurer som kan härstamma från medeltida altarskåp uppsattes.

C O Svensson (Konservator)

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Konservatorsarbeten
Altaruppsatsen konserverades.

C O Svensson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, interiör
Det pärlspåntade taket kläddes in med träfiberskivor, liksom sakristians tak och väggar. Nya trappor till läktaren tillkom.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna längst fram kortades av.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Underhåll - stomme
Nya bjälklag i tornet.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Teknisk installation - el
Den elektriska belysningen kompletterades. Nya vägglampetter.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1936 - 1936 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes om och flyttades bakåt. Samtidigt lades golvet om på läktaren.

Harald Lindegren (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1954 - 1955 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna ombyggdes, bland annat fick ryggstyckena större lutning och gavlarna gjordes bredare. Dekoren på gavlarna lämnades orörd. Även korbänkarna ombyggdes något. Nya bok- och fotstöd. Nya bänkar på läktaren.

Georg Rudner (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1968 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristian renoverades och fick ny inredning. Toalett installerades i vapenhuset.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1971 - 1971 Underhåll - takomläggning
Sakristians tak omlades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1971 - 1971 Underhåll - exteriör
Kalkputsen försågs med en tunnslamning av kalkcementbruk.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1974 - 1974 Underhåll - takomläggning
Taket på långhuset omlades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1978 - 1978 Ändring - tillgänglighetsanpassning
En handikappramp uppfördes vid södra entrén.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1980 - 1980 Konservatorsarbeten
Altaruppsatsen konserverades. En helt ny färgsättning valdes med utgångspunkt från samtida uppsatser. Före åtgärden var alla figurer förgyllda eller försilvrade.

Christer Wildenstam (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1987 - 1987 Underhåll - takomläggning
Torntaket reparerades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1993 - 1993 Underhåll - exteriör
Fasader och socklar omputsades och avfärgades. Reparation och ommålning av fönster, dörrar och tornluckor. Kalkcementputsen på nedre delen av tornets sydfasad och långhusets sydsidas västra del nedtogs ej, resten blästrades bort. Lanterninens golv målades.

Sölve Johansson (Entreprenör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1993 - 1993 Ändring - ombyggnad, yttertak
Torntakets zinkplåt ersattes med kopparplåt.

Sölve Johansson (Entreprenör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1993 - 1993 Ändring - ombyggnad, exteriör
Rampen byggdes om.

Sölve Johansson (Entreprenör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, interiör
Masoniten på innertaket i kyrkorummet borttogs. Obeliskerna flyttades till en plats invid nummertavlorna. Bänkar borttogs både längst fram och bak, och en korbänk ombyggdes. Predikstolen flyttades åt öster, sänktes något och försågs troligen med en ny fot. Toalett, pentry, kapprum och samtalsrum inbyggdes under läktaren.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1994 - 1994 Underhåll - interiör
Dopfunten i täljsten tillverkas.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1994 - 1994 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring i sakristian.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1994 - 1994 Konservatorsarbeten
Predikstolen och ljudtaket, de målade pilastrarna och valvöppningen på östväggen konserverades liksom altaruppsatsen, nummertavlorna och trädopfunten i sakristian.

Thomas Petéus (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. (Arkiv)

År 1994 - 1994 Underhåll - port
Sydporten reparerades.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. (Arkiv)

År 1994 - 1994 Teknisk installation
VVS- och elinstallationer utfördes.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)