Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK HAJOM 10:1 - husnr 1, HAJOMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_112.34

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAJOMS KYRKA (akt.)

1100 - 1529

1100 - 1529

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Hajom
Västra Marks församling
Göteborgs stift
Hajoms kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Om HAJOMS KYRKAS äldre byggnadshistoria är mycket lite känt. Utan närmare datering anges i litteraturen att kyrkan byggdes på medeltiden. Av den äldsta stenkyrkan återstår möjligen partier i det befintliga långhusets sydmur. Till grund för kyrkans datering finns den medeltida dopfunten, med en ikonografi som skildrar Staffanslegenden, från 1100-talet, samt målningsfragment som blottades på sydväggen vid en renovering 1928-29. Det är okänt om kyrkan haft rakt avslutat kor eller absid.

Långhusets takvalv dekorerades med målningar 1685, utförda av Varbergskonstnären Olof Andersson. Innertaket har därefter omlagts någon gång mellan 168...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1529 Nybyggnad
Långhus. Troligen återstår partier i långhusets sydmur av den medeltida kyrkan.
År 1100 - 1529 Nybyggnad
År 1683 - 1683 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Klockstapeln uppfördes.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1685 - 1685 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålningar utfördes.

Oluf Anderson (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1700 - 1799 Nybyggnad - Sakristia
År 1700 - 1774 Nybyggnad - Korparti
År 1700 - 1774 Ändring - tillbyggnad
Långhuset vidgat till befintlig bredd
År 1774 - 1775 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålningar utfördes.

Henrik Wibeck (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1823 - 1823 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt väster.
År 1836 - 1837 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning av kyrkan, som medförde att takmålningarna från 1774-75 övermålades i grågrön kulör med draperimotiv i rött och vitt.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1836 - 1837 Ändring - tillbyggnad
In- och utvändig renovering samt förlängning av kyrkan åt väster.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1836 - 1837 Fast inredning - läktare
Läktaren utbyggdes på mitten för orgelns spelbord.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1855 - 1855 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

Hans Josefsson (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1882 - 1882 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1894 - 1894 Fast inredning - altarring
Ny altarring.

Birger Andersson, Stordal (Hantverkare - Snickare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1894 - 1894 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1894 - 1894 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändigt målades kyrkorummet i gulbruna färgtoner. Taket indelades i fält och försågs med ornament. Predikstolen, altaret och bänkarna målades i bruna toner med uppläggningar i blått och vitt med förgyllda ornament.

Martin Bernhard Wallström (Konstnär - Dekormålare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1902 - 1902 Fast inredning - orgel
Ny orgel och orgelfasad.

Thorsell & Eriksson (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1929 Konservatorsarbeten
Framtagnings-, renoverings- och konserveringsarbeten på befintliga äldre målningar på tak, predikstol, altartavla och läktarbröstning samt i koret.

C O Svensson (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1929 Specifika inventarier - dopfunt
Kyrkans medeltida dopfunt som låg utanför kyrkan återinsattes i kyrkorummet.

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1929 Nybyggnad - Sakristia

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1929 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Återuppförande av en 1864 nedriven portal vid kyrkogårdens södra ingång.

A W Johnson, Hajom (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1929 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya solbänkar av huggen gnejs.

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1929 Underhåll - takomläggning
Södra takfallet omlades med enkupigt tegel. Nya vindskivor på västra gaveln.

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1929 Underhåll - omputsning
Putslagning och komplettering med kalkbruk.

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1929 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan målades med kalkfärg och snickerier med oljefärg.

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1929 Teknisk installation - värme
Installation av värmeledning och värmekammare förlagd under ny sakristia.

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1929 Ändring - ombyggnad, port
Borttagande av kyrkans södra vindfång. Nya dörrar med foder uppsättes i vägglivet.

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1929 Ändring - ombyggnad, golv
Vindfångets cementgolv ersätts med nytt trägolv.

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1929 Underhåll - omputsning
Invändig putslagning.

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1929 Underhåll - målningsarbete, interiör
Taket över den 1837 tillbyggda delen målas i ton som överensstämmer med det gamla takets. Hela interiören målas. Ommålning av snickerier med oljefärg. Invändig ommålning av sakristian.

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1929 Fast inredning - predikstol
Borttagande av år 1894 uppsatta ornament.

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1929 Fast inredning - altare
Borttagande av korset, ankaret med palmbladen samt kalken som uppsattes och förgylldes 1894.

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1929 Fast inredning - altarring
En ny altarring tillverkades med användande av bevarade äldre balusterdockor.

Birger Andersson, Stordal (Hantverkare - Snickare)

Kungliga Byggnadsstyrelsen (Arkitektkontor)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1929 Fast inredning - bänkinredning
Borttagande av bänkskärmarnas 1890-talsdekor samt ersättning med en profillist i kanten av fyllningarna. Knopparna på bänkgavlarna avlägsnades.

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1929 Ändring
De båda gamla nummertavlorna flyttas till sina förutvarande platser på gavlarna vid korbänkarna.

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1936 - 1936 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1941 - 1941 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården åt väster.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1953 - 1953 Underhåll - takomläggning
Omläggning av tegeltaket.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1953 - 1953 Underhåll
Ommålning av klockstapeln.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1953 - 1953 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering av kyrkan.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1959 - 1959 Teknisk installation - el
Åskledaranläggning.

Simonssons Elektriska (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1959 - 1959 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten på korväggar, tak, altartavla, predikstol med ljudtak och läktarbröstning.

C O Svensson (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1960 - 1960 Ändring - ombyggnad, exteriör
Hängrännor och stuprör i kopparplåt.

Skene plåtslageri (Hantverkare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1965 - 1965 Specifika inventarier - dopfunt
Nytt skaft till dopfunten tillverkades efter det att foten återfunnits i kyrkogårdsmuren.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1968 - 1968 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Ombyggnad av orgelfasaden med borttagande av sidopartierna.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1968 - 1968 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1973 - 1973 Underhåll
Renovering av klockstapeln.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1979 - 1979 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1981 - 1981 Konservatorsarbeten
Åtgärder av smärre skador i taket.

Gunnar Truedsson (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1993 - 1993 Underhåll - exteriör
Takavlopp och dränering.

Sölve Johansson (Entreprenör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1994 - 1994 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av fönster, vindskivor och takgesims. Målningsarbeten på stiglucka och klockstapel.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1994 - 1994 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1994 - 1994 Byggnadsarkeologisk undersökning
Murverksdokumentation.

Jan Johansson (Obestämd yrkestillhörighet)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1994 - 1994 Konservatorsarbeten
Konservering av kalkmålningar i koret.

Gunnar Truedsson (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1994 - 1994 Underhåll - omputsning
Omputsning av fasaderna.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2000 - 2000 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Tillstånd att uppföra handikappramp invid västportalen samt plattgång.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2003 - 2003 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Omläggning av terassmur i söder på kyrkogården.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2005 - 2005 Fast inredning - bänkinredning
De två bakersta bänkraderna borttogs i norr och i söder.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2016 - 2016 Teknisk installation - värme
Komplettering av värmesystem

Björketorps elektriska AB (Firma)

År 2018 - 2018 Underhåll - fönster
Renovering av samtliga ytterbågar på kyrkan samt utbyte av blyspröjs

Blyfönsteriet Alingsås (Firma)

Tostareds snickerifabrik (Firma)