Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN KYRKEBERG 1:7 - husnr 1, MURUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_004:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MURUMS KYRKA (akt.)

1846 - 1850

1846 - 1850

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Murum
Hällstads församling
Skara stift
Kyrkeberg 107

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

En ny kyrka uppfördes i Murum för 690 personer av sprängsten efter omarbetade ritningar från 1846 av Kungl. Överintendentsämbetets arkitekt Axel Lindgren. Kyrkan placerades på samma plats som den medeltida stått. Murums nya kyrka invigdes 1850 och från den gamla överfördes den medeltida dopfunten samt kyrkklockorna. Utförandet av denna nyromanska kyrka blev något enklare än på ritningarna. Tornet blev inte alls så smäckert och hörn- och horisontella lister liksom parställda ljudluckor uteblev. En femsidig sakristia tillfogades bakom altaret med en rundad rektangulär altarring. Predikstol i nordöst och läktare i väster. Interiören sk...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
Romansk dopfunt med uttömningshål.
År 1656 - 1656 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka
År 1729 - 1729 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka omgjutes.
År 1846 - 1850 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1846 - 1850 Nybyggnad - Torn
År 1846 - 1850 Nybyggnad - Korparti
År 1846 - 1850 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn

Axel Lindegren (Arkitekt)

Reymer (Konstnär - Dekormålare)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1850 - 1850 Invigning
År 1904 - 1904 Fast inredning - orgel

Levin Johansson (Orgelbyggare)

År 1905 - 1905 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av storklocka.

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1916 - 1916 Underhåll - takomläggning
Enkupigt tegel på södra takfallet ersätts av tvåkupigt.
År 1916 - 1916 Underhåll - omputsning
Södra fasaden omputsas.
År 1916 - 1916 Ändring - ombyggnad, interiör
Vilplan av cement innanför mittport.
År 1916 - 1916 Fast inredning - predikstol
År 1916 - 1916 Underhåll - målningsarbete
Hela kyrkan ommålas.
År 1918 - 1918 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad med elcentral och sakristia, varvid bänkarna slopas där. Altarskranket mot den gamla sakristian i absiden rives och altaret flyttas in. Sannolikt uppmuras nu en inre vägg i absiden så att fönstren döljs. Sidogångar anordnas. Bänkarna får nya sitsar, ryggarna lutas och gavlarna breddas. Korbänkar slopas.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, port
Mittporten igenmuras.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar kalkas. Tak limfärgas. Inredning oljemålas. Svag marmorering.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, golv
Nya golv i hela kyrkorummet.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning, uppvärmning, klockringning och orgelfläkt.

Elektroskandia (i Göteborg) (Firma)

År 1950 - 1950 Specifika inventarier - altartavla

Saga Walli (Konstnär)

År 1950 - 1950 Återinvigning
12 november
År 1953 - 1953 Fast inredning - predikstol, ljudtak

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1984 - 1984 Underhåll - takomläggning
Nytt taktegel på södra sidan, plåt på norra.
År 1984 - 1984 Underhåll - takstol
Förstärkning
År 1987 - 1987 Ändring - ombyggnad
Nödutgång genom fönster på nordsidan med ståltrappa på utsidan och trapplåda på insidan.

Sölve Johansson (Arkitekt)

År 1988 - 1988 Underhåll - omputsning
År 2000 - 2000 Underhåll
Reparation av orgelverk.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 2013 - 2013 Underhåll - Omputsning, exteriör
omputsning av tornfasader mad hydrauliskt kalkbruk, avfärgning av tornets alla sidor samt långhusets gavelfasader med kalkfärg våt

Kenneth Johanssons Byggnads AB (Firma)

År 2013 - 2013 Underhåll - takomläggning
Omläggning av torntak med ny skivtäckt stålplåt

Jäla plåt (Firma)

År 2013 - 2013 Underhåll - fönster
renovering av fönsterbågar och fönsterkarm på tornet

Dekormäster Scandinavia AB Markku Timonen Timmele (Firma)