Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN VING 16:1 - husnr 1, SÖDRA VINGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_009:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖDRA VINGS KYRKA (akt.)

1130 - 1150

1130 - 1150

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Södra Ving
Södra Vings församling
Skara stift
Hökerums Kyrka 101

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Södra Vings kyrka har formats under tre olika skeden av medeltiden och dess högromanska sydportal på ursprunglig plats är det mest framträdande minnet från den ursprungliga kyrkan. Kyrkan är ovanligt påkostad för en landsortsförsamling med utsmyckningar i stenskulptur och måleri som förutsätter donatorer med aspirationer och resurser över det vanliga. Det romanska långhuset är från 1100-talets mitt med bevarad sandstensportal samt sengotiska murpelare och kryssvalv från 1460-talet. På 1740-talet fick kyrkan en förlängning åt väster som försågs med ett trätorn. Ett vapenhus tillbyggdes i väster på 1830-talet. Ingen skarv lär finnas m...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad - Korparti
År 1130 - 1150 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor. Dendrokronologisk undersökning.

Bengt den gode (Byggherre)

Ottravadsmästaren (Konstnär - Bildhuggare)

År 1130 - 1170 Specifika inventarier - dopfunt

Ottravadsmästaren (Konstnär - Bildhuggare)

År 1130 - 1150 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1285 - 1295 Nybyggnad - Korparti
Nytt kor med ribbkryssvalv. Tros vara av samma byggnadshytta som den i Varnhem där Gudmarsson var byggmästare.

Tune Anundsson (Byggherre)

Ulf Gudmarsson (Byggmästare)

År 1285 - 1295 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
År 1293 - 1293 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklocka

Thore (Klockgjutare)

År 1400 - 1499 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka
År 1460 - 1469 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Tre kryssvalv i långhus.
År 1460 - 1469 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus av trä framför sydport.
År 1550 - 1759 Nybyggnad - Sakristia
År 1600 - 1699 Ändring - ombyggnad, fönster
Sannolikt upptags två fönster i norr.
År 1600 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Nya målningar ovanpå de gamla.
År 1600 - 1699 Nybyggnad - Gravkor
Sedermera sakristia.

Börje Drakenberg (Byggherre)

År 1619 - 1619 Fast inredning - bänkinredning
Herrskapsbänkar
År 1689 - 1689 Fast inredning - predikstol
År 1740 - 1849 Nybyggnad - Vapenhus
År 1740 - 1749 Ändring - ombyggnad, port
Västportal flyttas.
År 1740 - 1749 Ändring - tillbyggnad
Långhus förlängs åt väster.
År 1747 - 1747 Nybyggnad - Torn

Erik Hoffstadius (Byggmästare)

År 1748 - 1748 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster tags upp i norr för läktare.
År 1748 - 1748 Fast inredning - läktare
Läktare för godset Hökerum.
År 1768 - 1768 Ändring - ombyggnad, takstol

Ahlqvist (Byggmästare)

År 1783 - 1783 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgjutes. Inskription sparas.

Nils Billsten, Skara (Klockgjutare)

År 1787 - 1787 Ändring - ombyggnad, fönster
Trefönstergrupp i kor sätts igen. Ett nytt fönster görs istället likt de övriga.
År 1791 - 1791 Ändring - ombyggnad, fönster
Långhusets västra del får två fönster.
År 1829 - 1829 Äldre kulturhistorisk inventering
Fönstren förstoras. Lunetter bryts upp över portar.
År 1837 - 1838 Ändring - ombyggnad, stomme
Korets sydmurs östra del förtjockas.
År 1837 - 1838 Underhåll - omputsning
Kalkmålningar överputsas.
År 1837 - 1838 Rivning
Södra vapenhuset rives.
År 1837 - 1838 Ändring - ombyggnad, fönster
År 1837 - 1838 Ändring - ombyggnad
Västra vapenhuset ombygges.
År 1854 - 1854 Underhåll - takomläggning
Spåntäckning byts mot tegel. Begravningsvapen läggs upp på vind.
År 1857 - 1857 Fast inredning - altaruppsats
Skänks av Oxehuvud.
År 1895 - 1897 Ändring - tillbyggnad
Värmekammare/arkivrum.

Helgo Zettervall (Arkitekt)

År 1897 - 1897 Ändring - ombyggnad, trappa
Ny läktartrappa
År 1897 - 1897 Ändring - tillbyggnad
Arkiv byggs vid sakristia.
År 1897 - 1897 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Torn målas.
År 1897 - 1897 Ändring - påbyggnad
Tornet byggs på något.
År 1897 - 1897 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster. Korfönster sänkes. Sakristifönster vidgas.
År 1897 - 1897 Fast inredning - glasmålning
Målning i korfönster.

Koch (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1897 - 1897 Ändring - ombyggnad, interiör
Höjning av dörröppning mellan sakristia och kor. Arbete med golv och tak i vapenhus. Klockstol förbättras.
År 1897 - 1897 Fast inredning - altaruppsats
Kors på altare.
År 1897 - 1897 Fast inredning - bänkinredning
År 1897 - 1897 Ändring - ombyggnad, golv
År 1897 - 1897 Underhåll - målningsarbete, interiör
Putslagning och kalkning av väggar.
År 1898 - 1898 Fast inredning - orgel

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Sven August Svensson (Orgelbyggare)

År 1918 - 1918 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1919 - 1919 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Exteriör kalkas. Sydportal rentvättas från färg.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1934 - 1934 Teknisk installation - värme
Lågtrycksånga. Pannrum vid sakristia.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av storklocka.

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1943 - 1944 Ändring - ombyggnad, fönster
Trefönstergrupp restaureras och görs rundbågig. Södra korfönstret får antikglas i blyspröjsar i innerbågar. Nytt innanfönster i sakristia.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1943 - 1944 Underhåll - målningsarbete
Väggar putslagas och kalkas inne och ute. Hörnomfattningar friläggs. Torn målas.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1943 - 1944 Ändring - ombyggnad, port
Ny dörr mellan kor och sakristia. Övriga kläs med fyllningar.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1943 - 1944 Fast inredning - altaruppsats
Krucifix

Erling Valldeby (Konstnär - Bildhuggare)

År 1943 - 1944 Ändring - ombyggnad, golv
Nya golv i långhus, kor och vapenhus.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1943 - 1944 Underhåll - grundförstärkning
Sydöstra hörnet, västra väggen och vapenhuset.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1943 - 1944 Ändring - ombyggnad, stomme
Korets södra vägg återfår ursprunglig tjocklek.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1943 - 1944 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkinredning byggs om och glesas. Nya gavlar, skärmar och väggbröstning tillkommer. Västläktarens bröstning görs om i stil med sidoläktarens. Altaret flyttas, ommuras och får ny skiva. Altarringens grindar tags bort. Nytt tak ovan läktare.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1943 - 1944 Konservatorsarbeten
Äldre kalkmålningar i valv blottläggs och konserveras. Originalfärger på sidoläktare och predikstol tags fram och konserveras.
År 1954 - 1954 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt pneumatiskt verk.

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1956 - 1959 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.

Elektroskandia (i Göteborg) (Firma)

År 1974 - 1974 Fast inredning - orgel, orgelverk

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1986 - 1986 Ändring - ombyggnad, interiör
Vindfång i väster med nya dörrar. Utrymme för kapphängare i långhusets västra del varvid en bänkrad avlägsnas. Golvet sänks här. Komplettering av elsystem.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1987 - 1987 Teknisk installation - högtalaranläggning
Manöverstation anordnas.
År 1991 - 1991 Konservatorsarbeten
Konservering av sydportal.
År 1993 - 1993 Underhåll - exteriör
Reparation av taktäckning på torn efter stormskada.
År 2007 - 2008 Teknisk installation - värme
Borrning för bergvärme. Värmepump placerad i ekonomibyggnad intill

Timmele el (Firma)

År 2013 - 2013 Ändring
Borttagande av dopaltare på korets södra sida samt korbänk på korets norra sida. Nedersta bänken i långhusets norra sida borttagen.

Dekormäster Scandinavia AB Markku Timonen Timmele (Firma)

År 2017 - 2017 Underhåll - exteriör
Fönsterrenovering, nytillverkning av ljudluckor, målning av plåt på torn.

Dekormäster Scandinavia AB Markku Timonen Timmele (Firma)

År 2017 - 2017 Underhåll - Omputsning, exteriör
Putslagningar, avfärgning och delvis takomläggning på vapenhus.

Svenska Kupolbyggen (Firma)