Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

DALS-ED NÖSSEMARKS-STRAND 3:24 - husnr 1, NÖSSEMARKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3299-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NÖSSEMARKS KYRKA (akt.)

1790 - 1794

1790 - 1794

Västra Götaland
Dals-Ed
Dalsland
Nössemark
Dals-Eds församling
Karlstads stift
Nössemarks-Strand 240

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2004:

Den äldsta kända kyrkplatsen i Nössemark är vid Nolby, en dryg kilometer väster om den nuvarande kyrkan. Platsen ligger på en mindre platå vid invid åkermark i närheten av sjön Nössjö. Troligen har där funnits en medeltida träkyrka med en klockstapel. Vid Bomarken, ca sju km söderut, vid stranden av Stora Le finns vid gården Munken ett stenröse, Kyrkemoröset, där det enligt en tradition skall ha funnits
ett kapell som satts i samband med pilgrimsvandringar till Nidaros. Från den medeltida kyrkan vid Nolby finns förutom dopfunten från 1300-talet bevarat en lillklocka från 1200-talet samt ett k...

Läs mer i eget fönster

År 1250 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
År 1680 - 1690 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats, skänktes till kyrkan 1798, skall ha tillverkats för Enningdalens kyrka, Norge.
År 1790 - 1794 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor. Marken skänkt av Catharina Bågenholm, Håbol.

O Håkansson (Byggmästare)

År 1790 - 1794 Nybyggnad - Korparti
År 1790 - 1794 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1795 - 1795 Nybyggnad - Vapenhus
Sannolikt på västgaveln
År 1795 - 1798 Fast inredning - altaruppsats
Skänkt till kyrkan 1795 eller 1798. Tillverkad i Enningdalen i Norge antingen vid denna tid eller på 1680-talet.
År 1806 - 1806 Ändring - ombyggnad, golv
Omläggning
År 1817 - 1817 Ändring - ombyggnad, golv
Reparation
År 1819 - 1819 Underhåll
Reparation av yttertaket och nyinsättning av fönster efter en häftig storm.
År 1822 - 1822 Underhåll
Reparation av yttertaket
År 1829 - 1829 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1877 - 1877 Fast inredning - orgel, orgelverk
Kyrkans första orgelharmonium
År 1889 - 1889 Teknisk installation - värme
Vedkamin
År 1890 - 1890 Nybyggnad - Torn

Johannes Svensson, Rörviken (Byggmästare)

År 1890 - 1890 Fast inredning - altarring
År 1890 - 1890 Underhåll - målningsarbete, interiör

Hans Petter Jerpe (Hantverkare - Målare)

År 1890 - 1890 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristieskranket bakom altaruppsatsen tillkommer.
År 1890 - 1890 Fast inredning - altaruppsats
Ny altarordning med altartavla efter ritningar godkända av Kungl Maj:t.

Hans Petter Jerpe (Hantverkare - Målare)

Nils Andreasson, "Gryte-Nils" (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1901 - 1901 Fast inredning - läktare
Reparation av läktaren samt nya bänkar där.
År 1909 - 1909 Fast inredning - orgel
Orgelharmonium från 1877 byts mot orgel.
År 1911 - 1911 Underhåll - takomläggning
Omläggning av tegeltaket
År 1911 - 1911 Ändring - ombyggnad, golv
Cementgolv i vapenhuset
År 1913 - 1913 Ändring - ombyggnad, innertak
Nytt innertak
År 1913 - 1913 Underhåll - målningsarbete, interiör
Tak, väggar, fönster, dörrar, altaruppsats
År 1928 - 1928 Äldre kulturhistorisk inventering
Kulturhistorisk inventering av lösa föremål.

Bertil Waldén (Fotograf)

ATA (Arkiv)

År 1943 - 1947 Underhåll - takomläggning
Tegeltaket och tornets plåttak omlagt vid 1940-talets mitt.
År 1947 - 1947 Teknisk installation - el
Belysning
År 1957 - 1958 Nybyggnad - Sakristia

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1957 - 1958 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt oregelverk med fasad iköpt från Örgryte gamla kyrka i Göteborg. Orgeln byggd 1868 av Markussen & son, Danmark. Insatllerad i Nössemark av Lindegrens och Magussons, Göteborg.

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Magnussons orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Markussen & son (Orgelbyggeri)

År 1957 - 1958 Ändring - restaurering
Genomgripande renovering och tillbyggnad av sakritstia.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1957 - 1958 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönsteröppning på norra långsidan ersätts av dörröppning till nybyggda sakristian.
År 1957 - 1958 Fast inredning - altaruppsats
Kyrkans äldre altaruppsats (se 1795 och 1890) ersätter 1890 års altartavla vilken senare placeras i nya församlingshemmet (1993). Gamla återinsatta altaruppsatsen konserveras av Olle Hellström.

Olle Hellström (Konservator)

År 1957 - 1958 Fast inredning - altare
Troligen fördjupning av befiintligt altare.
År 1957 - 1958 Ändring - ombyggnad, golv
Nya golv. Förhöjda brädgolv i kor och bänkkvarter. Kalkstensgolv i gångarna. Tegelsten i vapenhuset och sakristian. undergolv av betong.
År 1957 - 1958 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning
År 1957 - 1958 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster
År 1957 - 1958 Fast inredning - läktare
Ny läktare för att kunna bära nya orgelverket.
År 1957 - 1958 Teknisk installation - värme
Värmecentral för oljeeldning under sakristian.
År 1958 - 1958 Återinvigning
Biskop Gert Borgenstierna
År 1967 - 1967 Underhåll - takomläggning
Nytt koppartak på tornet. Åskledare
År 1969 - 1969 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan vitkalkas
År 1974 - 1974 Teknisk installation - el
Klockringning
År 1976 - 1976 Teknisk installation - el
Fasadbelysning
År 1978 - 1978 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggarna
År 1980 - 1985 Underhåll - exteriör
Översyn av putsen. Målning av fönstren.
År 1986 - 1986 Fast inredning - orgel
Renovering av orgeln

J E Straubel (Orgelbyggare)

År 1992 - 1992 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad samt byte av runt fönster i tornet. I läktarunderbyggnaden; handikapptoalett mot norr, förråd mot söder.

Bror Johansson, Ed (Arkitekt)

År 1997 - 1997 Underhåll - omputsning
Tornet, omputsning med kalkbruk och avfärgning.
År 1997 - 1997 Underhåll - exteriör
Lanterninen. Byte av två luckor, reparation av övriga.
År 1997 - 1997 Underhåll - takomläggning
Omläggning av långhustaket. Åtgärder av rötskador i yttertaket. Nya enkupiga lertegelpannor. Plåtarbeten.
År 1997 - 1997 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Allt trä utomhus
År 1997 - 1997 Underhåll - interiör
Fönster interiört samt dörrarna under läktaren.
År 1997 - 1997 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny lucka mellan torn och långhus. Tillverkning av fyra plattformar mellan klockvåning och lanternin.
År 2015 - 2015 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Restaurering tornspira.

KyrkEngel (Antikvarie)