Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FÄRGELANDA TORPS PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, TORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2672-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TORPS KYRKA (akt.)

1750 - 1755

1750 - 1755

Västra Götaland
Färgelanda
Dalsland
Torp
Färgelanda-Högsäters församling
Karlstads stift
Torps kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2004:

Kyrkan har troligen haft en medeltida föregångare, av okänd utformning. Rester av vad som förmodas vara en grund, funna vid grävningar, antyder att denna kyrka kan ha varit belägen norr om den nuvarande kyrkan, närmare klockstapeln vid norra kyrkogårdsmuren. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1750-55 av församlingsborna själva under ledning av kyrkoherde Uddo Ullman, som hedrats med en minnessten intill koret (se beskrivningen av kyrkogården). Eventuellt överflyttades en del inventarier från den gamla kyrkan, altaruppsatsen är från 1745 och predikstolen från 1700-talet. Kyrkan saknade från början s...

Läs mer i eget fönster

År 1700 - 1800 Fast inredning - predikstol
Predikstolen troligen från 1700-talet.
År 1750 - 1755 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1750 - 1755 Nybyggnad - Korparti
Kor
År 1750 - 1755 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1754 - 1754 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats, skänkt till kyrkan 1745 av O J Almegren , Ellenö och hans hustru Maria Gellerstedt. Troligen utförd av samma konstnär som 1747 utförde altarmålning i grannkyrkan Valbo-Ryr.
År 1845 - 1845 Fast inredning - läktare
Orgelläktare, ny eller ombyggnad
År 1864 - 1864 Teknisk installation - värme
Orgelläktare
År 1916 - 1916 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1916 - 1916 Fast inredning - bänkinredning

Bror Almquist (Arkitekt)

Contekton AB, Vänersborg (Arkitektkontor)

År 1934 - 1934 Fast inredning - orgel

Nyström, Karlstad (Orgelbyggeri)

År 1935 - 1935 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia, vapenhus

Allan Berglund (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Fast inredning - altare
Nytt altare
År 1935 - 1935 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus. Ett äldre enklare vapenhus av trä (troligen 1800-tal) fanns på västgaveln och gav plats för ett nytt och större 1935 efter ett ursprungligt ritningsförslag av Bror Almquist 1913.

Allan Berglund (Arkitekt)

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Ändring - restaurering
Omfattande restaurering och nybyggnad av vapenhus.

Allan Berglund (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Fast inredning - altarring
Ny altarring
År 1935 - 1935 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen flyttad bakåt
År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, port
Nya ekportar på långhusets södra sida och till vapenhuset.
År 1935 - 1935 Teknisk installation - el
Belysning, nya lampetter
År 1935 - 1935 Teknisk installation - värme

Skandia, elektriska aktiebolaget (Firma)

År 1935 - 1935 Konservatorsarbeten
Predikstolen och altartavlan
År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv
År 1935 - 1935 Underhåll - målningsarbete, interiör
Hel interiör ommålning
År 1945 - 1945 Fast inredning - orgel
Orgel, fasad

Zetterqvist & Son (Orgelbyggeri)

År 1950 - 1955 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning i ett av korfönstren. Troligen 1953

Gunnar Erik Ström (Konstnär)

År 1953 - 1953 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning/kalkning av fasaden
År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster av bränt och tonat antikglas i blyinfattningar.
År 1953 - 1953 Specifika inventarier - kyrkklocka
Ny klocka och elringning
År 1953 - 1953 Teknisk installation - el
Elringning och ny kyrkklocka
År 1955 - 1960 Fast inredning - predikstol
Trärelief föreställande evangelisterna på predikstolen.

Erling Valldeby (Konstnär - Skulptör)

År 1955 - 1960 Fast inredning - läktare
Skurna träreliefer på läktarbröstningen. Oklart viken konstnär som utfört dessa, antingen Gunnar Erik Ström, Göteborg (som målde korfönstret, troligen 1953) eller bildhuggare Waldeskog, Göteborg.

Gunnar Erik Ström (Konstnär)

Waldeskog, Göteborg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1962 - 1962 Underhåll - takomläggning
Troligen takomläggning
År 1962 - 1962 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Troligen kalkavfärgning och målning av snickerier
År 1977 - 1977 Fast inredning - altarring
Ny tygklädsel
År 1977 - 1977 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målning av bänkarna
År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, golv
Slipning av golvet i kyrkorummet inklusive läktaren.
År 1977 - 1977 Teknisk installation - värme
Översyn av värmeanläggningen
År 1977 - 1977 Konservatorsarbeten
Altartavlan

Christer Wildenstam (Konservator)

År 1977 - 1977 Ändring - restaurering, interiör
Ett flertal åtgärder bla reparation av läktarbröstning, pelare, tak och trappa.
År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, innertak
Isolering
År 1984 - 1984 Ändring - restaurering, exteriör
Fasadrenovering. Putsarbeten. Renovering och målning av trädelar, dörrar, fönster, gavelpartier och vindskivor. Trappräcke vid ingången till vapenhuset.
År 1984 - 1984 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Förgyllningar i koret

Sten-Owe Wase (Konservator)

År 1994 - 1994 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1998 - 1998 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian från 1935 nedriven och ersattt med en ny på samma plats (vid långhusets nordvästra hörn).
År 2006 - 2007 Fast inredning - orgel

Sven-Anders Torstensson Lidköping (Orgelbyggare)

Sören Ekmark (Hantverkare - Målare)

År 2014 - 2014 Underhåll - målningsarbete
Målning av fönster, taksprång , väggpanel och kyrkportar.
År 2015 - 2016 Underhåll - målningsarbete
Målning av fönster och dörrar.

Fredrikssons Måleri & Bygg AB (Hantverkare - Målare)

Västarvet (Antikvarie)