Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MELLERUD GUNNARSNÄS KYRKA 1:1 - husnr 1, GUNNARSNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3144-6.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GUNNARSNÄS KYRKA (akt.)

1100 - 1550

1100 - 1550

Västra Götaland
Mellerud
Dalsland
Gunnarsnäs
Örs församling
Karlstads stift
Gunnarsnäs kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2002:

SAMMANFATTANDE HISTORIK - Kyrkan antas vara uppförd under 1200-talet med delar av de ursprungliga gråstensmurarna bevarade i väster. Den anses ha varit gårdskyrka till den närbelägna herrgården Ekholmen. Sannolikt under 1600-talets första hälft förlängdes kyrkan åt öster och fick en tidstypisk tresidig koravslutning. 1882 fick kyrkan sin nuvarande form genom tillbyggnaderna av en sakristia i öster och ett vapenhus i väster. Samtidigt revs ett vapenhus av okänd ålder på sydsidan. Kyrkan saknar torn. Strax väster om kyrkan står den helt skiffertäckta klockstapeln av stolpkonstruktion, enligt upp...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Nybyggnad
Långhus, i väster återstår sannolikt delar av en medeltida gråstenskyrka.

Sölve Johansson (Arkitekt)

År 1100 - 1550 Nybyggnad
År 1150 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt.
År 1600 - 1650 Nybyggnad - Korparti
Kor
År 1632 - 1632 Fast inredning - predikstol
Predikstol.
År 1700 - 1800 Fast inredning - läktare
Läktaren troligen uppförd under 1700-talet.
År 1730 - 1750 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla.

Isac Schullström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1740 - 1760 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Apostlamålningar på läktarbarriären. Stoffering av altartavlan.

Hans Georg Schuffner (Konstnär)

År 1780 - 1780 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målning av långhusets innertak

Anders Krook (Konstnär)

År 1821 - 1821 Fast inredning - predikstol
Predikstolen byggdes in bakom altaret till en altarpredikstol. Altartavlans överstycke togs bort.
År 1821 - 1821 Ändring - ombyggnad, fönster
Två nya fönster tas upp och de befintliga förstoras.

Kroppefjäll, en dalslandsbok.... (Arkiv)

År 1821 - 1821 Ändring
Vapensköldar togs bort. Ståndsgravarna i koret öppnades och kistorna grävdes ner på kyrkogården. Gravstenarna förstördes.

Kroppefjäll, en Dalslandsbok... (Arkiv)

År 1838 - 1838 Ändring - ombyggnad, yttertak
Skiffertäckning av taket.
År 1850 - 1900 Ändring - ombyggnad, yttertak
Troligen i slutet av 1800-talet eller ca 1900 täcktes det bemålade taket med pärlspontpanel.
År 1882 - 1882 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1882 - 1882 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus
År 1882 - 1882 Rivning
I samband med tillbyggnad av vapenhuset i väster och sakristian i söder revs ett vapenhus av okänd ålder på sydsidan.
År 1904 - 1904 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar

Kroppejäll, en dalslandsbok... (Arkiv)

År 1906 - 1906 Fast inredning - orgel
Ny fyrstämmig orgel.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1916 - 1916 Teknisk installation - el
Elektriskt ljus.
År 1921 - 1921 Teknisk installation - värme
Ny stor järnkamin, placerades där predikstolen nu står (vid norra långsidan intill koret).
År 1946 - 1946 Specifika inventarier - dopfunt
Reparation av dopfunten.
År 1946 - 1946 Fast inredning - altare
Altaret rekonstrueras och repareras, flyttas närmare sakristian i öster.

ATA (Arkiv)

År 1946 - 1946 Ändring - restaurering
Genomgripande renovering med syfte att återställa det som förändrats under 1800-talet.

Erik Fant (Arkitekt)

J Antonsson (Byggmästare)

Olle Hellström (Konservator)

ATA (Arkiv)

År 1946 - 1946 Ändring - ombyggnad, yttertak
Framtagning av takmålningarna från 1780-talet.

ATA (Arkiv)

År 1946 - 1946 Fast inredning - predikstol
Prediskstolen lagas och återplaceras på norra långsidan efter att varit sammanbyggd med altaret sedan 1821.

ATA (Arkiv)

År 1946 - 1946 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna byggs om eller byts ut. Ny bänkskärm och sluten korbänk på södra sidan.

ATA (Arkiv)

År 1946 - 1946 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster sattes igen på vapenhusets norra och södra samt sakristians norra sida. Fönster ovan porten mot väster ändrades till runt fönster. Långhusfönstren liksom sakristians fönster mot öster fick blyspröjs och antikglas.

ATA (Arkiv)

År 1946 - 1946 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya korfönster.

Oskar Brandtberg (Konstnär)

ATA (Arkiv)

År 1946 - 1946 Ändring - ombyggnad, port
Nya ytter- och innerdörrar.
År 1946 - 1946 Ändring - ombyggnad, golv
Framtagning, lagning och justering av skiffergolvet i mittgången och koret som var belagt med brädor i gången och linoleum i koret. Trägolv läggs på betongplatta i i bänkvarteren och sakristian.

ATA (Arkiv)

År 1946 - 1946 Teknisk installation - el
Modernisering av elsystemet, eluppvärmning ovh elektriskt belysning.

Malmbergs elektriska, Kristinehamn (Entreprenör)

ATA (Arkiv)

År 1948 - 1948 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ny pneumatisk niostämmig Nordforsorgel.

ATA (Arkiv)

År 1977 - 1977 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk, fasaden från 1906 behålls men flyttas bakåt ca ½ m och nytt spelbord byggs.

Lindgren (Orgelbyggare)

År 1996 - 1997 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertaket på sakristian. Nya avtäckningsplåtar på taken
År 1996 - 1997 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Avfärgning av hörnkedjornas puts mm. Lagning och målning av träpanelen på västra gavelspetsen. ommålning av dörrar, takfot mm.

RMVG (Arkiv)

År 1996 - 1997 Ändring - ombyggnad, fönster
Renovering av bl a ytterbågarna till långhuset. Blyspröjs och antikglas från 1946 flyttades från ytterbågarna till nytillverkade innerbågar.

RMVG (Arkiv)

År 1996 - 1997 Ändring
Nytt avloppssystem med markinfiltration.

RMVG (Arkiv)

År 1996 - 1997 Underhåll - omputsning
Hel omputsning av sakristia och vapenhus.

RMVG (Arkiv)

År 1996 - 1997 Underhåll - målningsarbete, interiör
Avfärgning av väggarna i långhus och kor, ommålning av innerdörrar, tak under orgeelläktaren, orgelhus, ambo, invändigt i bänkarna mm.

RMVG (Arkiv)

År 1996 - 1997 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny toalett och el-central i vapenhuset. I samband med detta togs en trappa bort vid vapenhusets södra vägg.
År 1996 - 1997 Fast inredning - bänkinredning
Borttagning av av främre bänkpartiet och flyttning av korbänken.

RMVG (Arkiv)

År 1996 - 1997 Underhåll - golv
Nyläggning av kalkstensplattor i vapenhuset, utökning av golvytan med skifferhällar i koret samt fogning av skifferhällarna i kor och långhusets mittgång. Slipning av trägolven i bänkkvarteren. Nyläggning av linoleummatta på läktargolvet.

RMVG (Arkiv)

År 1996 - 1997 Fast inredning - altarring
Ny textilbeklädnad på altarringens knäfall.

RMVG (Arkiv)

År 1996 - 1997 Konservatorsarbeten
Konserveringsåtgärder på innertak, altaruppsats, predikstol med baldakin, läktarbarriärens apostlabilder, altartavlan, bänkarnas skärmar och gavelsidorna mot mittgången.

Gunnar Eldh (Konservator)

Göran Bryntesson (Konservator)

RMVG (Arkiv)

År 1996 - 1997 Teknisk installation - el
Nya elinstallationer.

RMVG (Arkiv)

År 1996 - 1997 Konservatorsarbeten
Konservering av dopfunten.

Lindholm Restaurering AB (Firma)

RMVG (Arkiv)

År 1996 - 1997 Specifika inventarier - textilskåp
Skåpinredning i sakristian och på läktaren.

RMVG (Arkiv)

År 1996 - 1997 Ändring - restaurering
Större exteriör och interiör restaurering.

Bröderna Bergström (Byggmästare)

RMVG (Arkiv)

År 2007 - 2008 Teknisk installation - larm
År 2011 - 2011 Teknisk installation
Installation av styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet samt installation av luftvärmepumpar.
År 2014 - 2014 Underhåll - takomläggning

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Bygg & Skiffertaksteknik AB (Entreprenör)

År 2016 - 2016 Underhåll - fönster
Fönsterrenovering.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Arne Nilsson Fönsterrenoveringar AB (Hantverkare)

År 2019 - 2019 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Puts & Tegel i Örebro AB (Firma)

År 2020 - 2020 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ombyggnad två bänkar

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Eldh Konservering Måleri (Konservator)

Janvedens snickeri, Mellerud (Hantverkare - Snickare)