Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MELLERUD GÖBYN 1:17 - husnr 1, ERIKSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3138-7.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ERIKSTADS KYRKA (akt.)

1880 - 1881

1880 - 1881

Västra Götaland
Mellerud
Dalsland
Erikstad
Bolstads församling
Karlstads stift
Erikstads kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Komplettering vid inventeringen 2003:

Kyrkan är uppförd 1880-81 i konsekvent nygotisk stil efter ritningar av arkitekt J E Söderlund. Byggmästare var L E Petterson. Kyrkobyggnaden består av ett långskepp med korutsprång i sydost och torn med vapenhus i nordväst. Korutsprånget inrymmer också en sakristia.

Kyrkan är välbevarad sedan byggnadstiden. Exteriören kan sägas vara oförändrad medan interiören i viss mån förändrats, främst vid en restaurering 1946 efter handlingar av arkitekt Ärland Noréen, Kungliga Byggnadsstyrelsen, Stockholm. Vid detta tillfälle förändrades kyrkorummets proportioner genom att koret förlängdes åt väster o...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt.
År 1880 - 1881 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, sakristia och torn.

Johan Erik Söderlund (Arkitekt)

L E Pettersson, Mösseberg (Byggmästare)

År 1880 - 1881 Nybyggnad - Torn
Torn

Johan Erik Söderlund (Arkitekt)

År 1880 - 1881 Nybyggnad
År 1880 - 1881 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Johan Erik Söderlund (Arkitekt)

År 1924 - 1924 Fast inredning - orgel
Orgel med fasad i nygotisk stil.

W Sauer Orgelbau (Orgelbyggeri)

År 1934 - 1934 Ändring - ombyggnad, fönster
Målat glas i korfönstret

Neuman & Vogel, Stockholm (Firma)

År 1946 - 1946 Specifika inventarier - altartavla
Konservering

Olle Hellström (Konservator)

År 1946 - 1946 Ändring - ombyggnad, interiör
Förlängning av koret, altarringen förlängd mot väster, predikstolen flyttad längre västerut. Läktarunderbyggnad, brudkammare mot söder, apparatrum mot norr.
År 1946 - 1946 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna avkortade mot långväggarna för att skapa gångar där. Bänkar borttagna då koret förlängdes och läktarunderbyggnad tillkom.
År 1946 - 1946 Teknisk installation - el
Elvärme, belysning, klockringning och elektrisk orgeldrift.
År 1946 - 1946 Underhåll - målningsarbete, interiör
Hel ommålning med ny färgsättning. Övermålning av dekormålningar på skrankväggen vid altaret och längs takfoten. Övermålning av text på valbågen i i koret (framtagen 1991).

Allan Steiner (Hantverkare - Målare)

År 1946 - 1946 Ändring - ombyggnad, fönster
Båda fönstren på kyrkans östfasad (vid sidorna om altararrangemanget) muras igen.
År 1946 - 1946 Ändring - ombyggnad, yttertak
Troligen ersttaes pärlspont med nuvarande slätpanelen. Nytt tak över sakristian som tidigare saknat denna avskärming mot kyrkorummet.
År 1946 - 1946 Ändring - restaurering, interiör
Större renovering

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1946 - 1946 Ändring - ombyggnad, golv
Helt nytt golv, bjälklag och trossbotten.
År 1963 - 1963 Ändring - restaurering, exteriör
Nedknackning av lös puts på flera ställen. Omputsning och avfärgning med plastfärg. Byte av tornspirans plåt. Kopparplåt på trappstegsgavlarna. Nya häng- och stuprör. Nya trappor vid vapenhus- och sydingångarna.
År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad, fönster
Nytt rosettfönster bakom altaret.
År 1978 - 1978 Ändring - restaurering, exteriör
Renovering av tornets exteriör. Byte av spirans kopparplåt. Omputsning av tornväggarna.
År 1988 - 1988 Underhåll - exteriör
Putsen nedtagen till stengrunden. Omputsning. Renovering av skiffertaket.
År 1988 - 1988 Underhåll - fönster
Översyn. Ändrad färgsättning från grönt till brunt.
År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, port
Nya ytterdörrar till vapenhuset, sydportalen och sakristian.
År 1991 - 1991 Ändring
Framtagning av textband och dekormålningar på valvbågen i koret.

Gunnar Eldh (Konservator)

Göran Bryntesson (Konservator)

År 1994 - 1994 Fast inredning - orgel
Ny digital kororgel
År 1998 - 1999 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertaket.
År 2000 - 2000 Teknisk installation - el
Ny elvärmeanläggning
År 2001 - 2001 Specifika inventarier - altartavla
Konservering

Gunnar Eldh (Konservator)

År 2005 - 2006 Ändring - ombyggnad, interiör
Toalett och arbetsutrymme inrett i norra delen av läktarunderbyggnaden.
År 2005 - 2006 Ändring
Dränering grävd och sprängd runt kyrkan.

Regionmuseum Västra Götaland (Antikvarie)

År 2005 - 2006 Ändring - ombyggnad, golv
Omläggning av golvet i vapenhuset. Underlaget renrensat ned till fast berg. Nya skikt påförda, singel, isolering och betionggjutning under delvis nya delvis återanvända äldre kalkstensplattor.

Regionmuseum Västra Götaland (Antikvarie)

År 2005 - 2005 Underhåll - exteriör
Ommålning av fönstren.
År 2005 - 2006 Underhåll - exteriör
Översyn och komplettering av vattenavrinningssystemet.
År 2005 - 2006 Teknisk installation - VA
Vatten och avlpoo indraget i kyrkan. Septitank nedgrävd i slänten norr omkyrkan.
År 2012 - 2013 Ändring
Renovering skiffertak, rötskador undertak, ny kopparplåt på trappstegsgavlar, fuktskada isolering - mögelskada vind sanering, fläkt monterad på vind. KUBJO Byggkonsult AB.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Fukt & inomhusmiljö i Uddevalla AB (Hantverkare)

L:E Gruppen (Hantverkare)

Norgrens plåt AB (Hantverkare)

Takskifferspecialisten AB (Entreprenör)

År 2016 - 2016 Underhåll - fönster
Fönsterrenovering.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Arne Nilsson Fönsterrenoveringar AB (Hantverkare)