Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND GANTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, GANTHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

479-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GANTHEMS KYRKA (akt.), GANTHEMS KYRKA (akt.)

1170 - 1199

1200 - 1250

1200 - 1229

1210 - 1210

1240 - 1259

Gotland
Gotland
Gotland
Ganthem
Dalhems församling
Visby stift
Ganthem kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2010

Ganthem kyrka är – med undantag av sakristian – i sin helhet uppförd under medeltiden. Kyrkans äldsta delar är koret och absiden, vilka kom till vid en byggnadsetapp i slutet av 1100-talet. Långhuset byggdes i början av det följande århundradet. Samtidigt påbörjades det i jämförelse med andra kyrkor av motsvarande storlek ovanligt höga tornet. Tornbygget anses ha fullbordats först omkring mitten av 1200-talet.
Av utvändiga förändringar sedan byggnadstiden kan nämnas att ett nytt fönster togs upp i absiden i början av 1800-talet (tillmurat 1966-67), att ett rosettfönster togs upp ovanför västportalen 1882 (tillmurat 1966-67) och att...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1200 Nybyggnad - Korparti
Absidkor. Kvarstår efter äldre kyrka
År 1170 - 1199 Nybyggnad
Nuvarande koret och absiden byggdes (GK; SvK anger 1180).
År 1180 - 1220 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt

Hegvald (Konstnär - Bildhuggare)

År 1200 - 1250 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och torn.
År 1200 - 1250 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1200 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt
omkring 1200. Dopfunt av "Hegvald" (GK; SvK anger o 1100). Triumfkrucifix (GK; SvK anger o 1210).
År 1200 - 1229 Nybyggnad
Nuvarande långhuset byggdes. Tornet påbörjades (GK; SvK anger 1210).
År 1210 - 1210 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Strelow (SvK).
År 1240 - 1259 Nybyggnad
Tornet fullbordades (GK; SvK anger 1230-talet).
År 1300 - 1399 Specifika inventarier - altarskåp
Retabel, nu i SHM (GK).
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar i långhuset
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningar i långhuset (GK). Kyrkklocka (SvK; GKR anger o 1450).
År 1600 - 1699 Fast inredning - bänkinredning
Korbänk, även använd som sakristia (SvK).
År 1655 - 1655 Fast inredning - predikstol
Predikstol (GK; SvK och Hilfeling anger 1665)).
År 1665 - 1665 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1700 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning
Mässingskrona (SvK).
År 1704 - 1704 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar (SvK).
År 1708 - 1708 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla (SvK).
År 1729 - 1729 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målad (SvK).
År 1751 - 1751 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Predikstolens baldakin inköpt från Fole kyrka (SvK).
År 1754 - 1754 Underhåll
Reparation av tornhuven (SvK).
År 1758 - 1758 Ändring
1758 (trol.) Trädragstag i tornbågen (SvK).
År 1760 - 1760 Fast inredning - bänkinredning
Brudbänk (SvK).
År 1767 - 1768 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar, målade av Nils i Stenkumla (SvK).

Nils i Stenkumla (Hantverkare - Målare)

År 1768 - 1768 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Trädragstaget målades (SvK).
År 1800 - 1829 Ändring - ombyggnad, fönster
t. 1800-tal (?) Det sydöstra absidfönstret togs upp (SvK).
År 1800 - 1899 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren förstorades (GK).
År 1852 - 1852 Ändring - ombyggnad, yttertak
Faltaken på kor och långhus ersatta med tegeltak (SvK; Säveteckning i ATA daterad 1864 visar dock faltak på hela kyrkan).
År 1857 - 1857 Ändring - ombyggnad, exteriör
Fasaderna spritputsades (SvK).
År 1882 - 1882 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning
År 1882 - 1882 Ändring - restaurering
Restaurering, delvis efter förslag av arkitekt E. V. Langlet:  Ny inredning, bl.a. läktare, altarring, lösa bänkar istället för slutna bänkkvarter.  Överkalkning av delar av målningarna i långhuset.  Triumfkrucifixet togs bort från triumfbågen, korbänken/sakristiskranket flyttades till korets nordvästra hörn.  Södra långhus- och korfön¬stren vidgades, nytt rosettfönster ovanför västportalen.  Omläggning av korets och långhusets tegeltak.  Nya kolonnetter i södra långhusportalen (?) (SvK). Dragstag i koret, tornpanel på absiden (?); finns år 1900 enl. foto i ATA).

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

År 1886 - 1886 Ändring
Triumfkrucifixet hängdes upp på N korväggen. Dopfunten flyttades från ringkammaren till koret (SvK).
År 1900 - 1900 Ändring
Tornhuven förstördes av brand (SvK). Det medeltida retablet sålt till SHM (GK).
År 1901 - 1901 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla (kopia av 1300-talsretablet) efter ritning av C. W. Pettersson. Ny tornhuv efter ritning av Nils Pettersson (SvK).

C W Pettersson (Konstnär)

År 1902 - 1902 Ändring
Trädragstaget i tornbågen avlägsnat (SvK).
År 1913 - 1913 Ändring
Vägg i tornbågen. Orgelharmonium på läktaren (SvK).
År 1928 - 1928 Arkitekturbunden utsmyckning
Triumfkrucifixet konserverades av konservator C. W. Pettersson varvid den medeltida törnekronan byttes ut (ATA). Krucifixet återupphängt i triumfbågen (SvK).

C W Pettersson (Konservator)

År 1930 - 1930 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1930 - 1930 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian byggdes efter ritningar av arkitekt Knut Nordensköld, Stockholm (GK; ATA). Värmeledning med lågtrycksånga (SvK).

Knut Nordenskiöld (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Underhåll - takomläggning
Tegeltaket på koret lades om (ATA).
År 1945 - 1945 Arkitekturbunden utsmyckning - ristning, interiör
En ristning i putsen på tornkammarens S vägg i form av ett ornament, en kyrka och en man med sköld och svärd ridandes en drake noterades (ATA).
År 1966 - 1967 Ändring - restaurering
Ut- och invändig restaurering efter förslag av domkyrkoarkitekt Eiler Græbe, Lund (GF, ATA):  Utvändig puts ersatt med fogstrykning.  Omläggning av tegeltaken, murverksförstärkningar av kor och absid (ingenjör Gunnar Hammarlund, Göteborg; GA).  Invändigt togs delar av muralmålningarna fram (konservator: Erik Olsson Sanda).  Träväggen i tornbågen¬ samt läktaren revs (GK).  Elvärme installerades. (GF).

Eiler Græbe (Arkitekt)

Erik Olsson (Konservator)

Gunnar Hammarlund (Ingenjör)

År 1979 - 1979 Konservatorsarbeten
Restaurering och konservering av altartavla av Peter Tångeberg (ATA).

Peter Tångeberg (Konservator)

År 1986 - 1986 Ändring
Utbyggnad av sakralskåp i sakristian (GF).
År 1988 - 1988 Ändring
Ledstång vid västportalen (GF, ATA).
År 1995 - 1996 Ändring - restaurering
Utvändig och invändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby, entreprenör Gotlandsbyggen, Hemse:  Delar av tornhuven byttes ut, ny panel och spirstock.  Klockdäcket rengjordes, utkastaren byttes ut och klockbocken reparerades och tjärades.  Takstolar reparerade på alla byggnadsdelar, kor- absid – och sakristitak fick ny bördning och falar.  Fasader och ankarslutar rengjordes.  Naturstensytor rengjordes och foglagades.  Ljus- och ljudgluggar försågs med nät och fönsterbågar restaurerades.  Åskskyddsanläggning kompletterad.  Vindarna städades och inspektionsbryggor byggdes på samtliga vindar.  Kolonnetten i ljudglugg åt S stabiliserades (GF, ATA).

Jan Utas (Arkitekt)

År 2000 - 2000 Konservatorsarbeten
Liggande kalkstenshäll konserverad av Stenkultur i Sthlm AB. Konservering av predikstolens baldakintak av Marja-Liisa Alm (GF).

Marja-Liisa Alm (Konservator)

Stenkultur i Stockholm AB (Konservator)

År 2006 - 2006 Ändring
Beslut om förbättrad textilförvaring efter åtgärdsprogram av Lotine (GF).

Lotine (Konservator)