Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND HOGRÄN KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HOGRÄNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

500-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HOGRÄN KYRKA (akt.), HOGRÄNS KYRKA (akt.)

1170 - 1199

1200 - 1200

1280 - 1320

1300 - 1300

Gotland
Gotland
Gotland
Hogrän
Vall, Hogrän och Atlingbo församling
Visby stift
Hogrän kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2009

Hogrän kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Äldst av kyrkans olika delar är tornet, vilket uppfördes omkring år 1200 som ett komplement till en liten romansk stenkyrka från 1100-talets senare del. Grunden till den påträffades inuti den nuvarande kyrkan vid den senaste restaureringen på 1950-talet. Den romanska kyrkan var prydd med fasadreliefer, av vilka några återanvändes omkring år 1300 när det nuvarande långhuset och koret med sakristian uppfördes. Långhuset är enskeppigt och ett av Gotlands största av detta slag.

Av mer betydelsefulla förändringar sedan medeltiden kan nämnas förhöjningen av tornmurarna och en ny to...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt i sandsten

Byzantios (Konstnär - Bildhuggare)

År 1170 - 1199 Nybyggnad
s 1100-tal Första kyrkan på platsen byggdes (fasadskulptur, sockelstenar portal bevarade) SvK anger o. 1150. Triumfkrucifix (SvK anger o. 1150). Dopfunt (SvK anger o. 1150).
År 1180 - 1220 Nybyggnad - Torn
Torn. Ursprungligen byggt till en äldre, romansk kyrka
År 1200 - 1200 Nybyggnad
Årtal enligt Strelow och Taxuslistan.
År 1240 - 1259 Nybyggnad - Torn
Tornet(?) byggdes (SvK anger o. 1200).
År 1270 - 1299 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar (rester bevarade).
År 1280 - 1320 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, och sakristia
År 1280 - 1320 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet
År 1280 - 1320 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1300 - 1300 Nybyggnad
omkring 1300 Kor, långhus och sakristia byggdes (SvK anger 1285).
År 1340 - 1359 Fast inredning - bänkinredning
Bänk (rester bevarade).
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning
Sakramentsnisch med dörrar i korets N vägg.
År 1616 - 1616 Underhåll
Kyrkan reparerades.
År 1630 - 1639 Fast inredning - bänkinredning
Korbänk.
År 1634 - 1634 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsts i sandsten

Peter van Eghen (Konstnär - Bildhuggare)

År 1634 - 1634 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats av sandsten från Peter van Eghens verkstad.

Peter van Eghens verkstad (Konstnär)

År 1637 - 1637 Fast inredning - predikstol
Predikstol, målad av Bartsch 1674

Johan Bartsch d y (Konstnär)

År 1637 - 1637 Fast inredning - predikstol
Predikstol.
År 1638 - 1638 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen målades av Lars Mattson Hamel (något som GKM anser som mycket osäkert).

Lars Mattson Hamel (Konstnär)

År 1640 - 1640 Fast inredning - bänkinredning
omkring 1640. Bänkinredning (rester bevarade).
År 1674 - 1674 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målades av Johannes Bartsch d.y., baldakin. Bartsch målade sannolikt även korbänkens skärm med blommor.

Johannes Bartsch d.y. (Konstnär)

År 1682 - 1682 Fast inredning - bänkinredning
Skriftestol.
År 1684 - 1684 Specifika inventarier - kyrkklocka
Göts lillklockan av Jacob Bierman, Stockholm (enl. SvK 1685 och enl. Hilfeling 1686).

Jakob Bierman, Stockholm (Klockgjutare)

År 1730 - 1739 Fast inredning - bänkinredning
1730-tal(?) Bänkinredningen (riven) målad av Jöns Wulff(?).
År 1747 - 1747 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla.
År 1757 - 1757 Arkitekturbunden utsmyckning
Timglas.
År 1766 - 1766 Ändring
Sädesmagasin i tornkammaren.
År 1779 - 1779 Arkitekturbunden utsmyckning
Epitafium av sandsten samt gravsten över Petter Dunder.

Petter Dunder (Konstnär)

År 1783 - 1784 Ändring - ombyggnad
Tornet murar förhöjdes av murmästare Chemnitz, tornhuv byggdes av Mårten Suderbys (ritning i ATA). Vindflöjel.

Chemnitz (Hantverkare - Murare - Murarmästare)

År 1793 - 1793 Ändring - restaurering
Restaurering.
År 1794 - 1794 Arkitekturbunden utsmyckning
Tre st. malmkronor inköptes.
År 1800 - 1899 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målades brun.
År 1833 - 1833 Underhåll
Reparerades kyrkan, i altaret var en fördjupning där en tenndosa med röda klädesreliker var gömd.
År 1834 - 1835 Fast inredning - läktare
Läktare.
År 1840 - 1849 Specifika inventarier - dopfunt
1840-t(?) Dopfunten övermålad med oljefärg.
År 1840 - 1849 Ändring
1849/47 Årtal på korets N remstycke med A. T. Sjöströms signatur, BH anger att takvinkeln ändrades på 1840-talet.
År 1850 - 1851 Fast inredning - skrank
Altarskrank.
År 1859 - 1860 Fast inredning - orgel
Orgel av O. N. Lindqvist, Sanda (SvK och BH anger 1860, den senare av orgelbyggare Söderström).

O N Lindqvist (Orgelbyggare)

År 1860 - 1860 Ändring - ombyggnad
Nya masverk i S kor- och långhusfönstren (enligt ett brev i ATA kan detta ha skett 1880). Läktaren ändrades.
År 1865 - 1865 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal på takstol på sakristan – A. T. Sjöström och A. G. Nyman(?).
År 1870 - 1899 Teknisk installation - värme
Kamin.
År 1878 - 1878 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal på golvsten i koret (gravhäll?).
År 1881 - 1881 Arkitekturbunden utsmyckning
Triumfkrucifixet målades och förgylldes.
År 1913 - 1913 Ändring - ombyggnad
Ny tornhuv av byggmästare Nils Pettersson, SvK anger att tornspiran förnyades 1918 efter en ritning som daterats 1916).

Nils Pettersson (Byggmästare)

År 1951 - 1951 Underhåll - takomläggning
Omläggning av tegeltaken över kor, långhus och sakristia. Uppsättning av hängrännor och stuprör.
År 1953 - 1954 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av ark. Ragnar Jonsson: Rengöring av väggar och valv, omläggning av trägolv, arkeologisk undersökning, flyttning av dopfunt, ändring av bänkar och läktare, nya fönsterglas, el-belysning, nytt altarskrank, ny port i S långhusportalen (dat. 1951 enl. ATA).

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1962 - 1962 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts av Gösta Bergholtz, Sigtuna.

Gösta Bergholtz (Klockgjutare)

År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel
Orgeln ändrades av Andreas Thulesius, Klintehamn.

Andreas Thulesius (Orgelbyggare)

År 1975 - 1975 Underhåll - exteriör
omkring 1975 Utvändig kalkning av hela kyrkan.
År 1989 - 1989 Underhåll
Korets N takfall reparerades av Byggnadshyttan.
År 1992 - 1993 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby, entreprenör Gotlandsbyggen: Arbetena omfattade främst utbyte av rötskadade delar av tornhuven och takkonstruktionerna över långhuset och koret, och samtliga tegeltak lades om. Landgångar och stegar anordnades på vindarna och i tornhuven. Åskskyddet kompletterades. Vatten- och klockdäcken samt klockbocken restaurerades. Tornfasaderna putsades om liksom delar av kor- och långhusfasaderna. Ett blyinfattat överljus, som tagits bort vid 1950-talsrestaureringen, restaurerades och återmonterades i långhusportalen. Fönster och dörrar tätades. Blyintäckning av portalvimperg samt fönsterbänk. Nätramar i ljudgluggarna. El-ringning i klockan, och el-värme efter förslag av el-ing. G. Hallberg, Visby. Nytt trägolv på läktaren.

Jan Utas (Arkitekt)

År 1995 - 1995 Konservatorsarbeten
Portalerna och reliefstenar i fasaderna konserverades av Stenkultur i Stockholm AB.

Stenkultur i Stockholm AB (Konservator)

År 1996 - 1997 Fast inredning - orgel
Orgeln restaurerades av T. Svenske, målnings- och förgyllningsarbeten utfördes av H. Norrby (pedalplanen deponerades från orgeln i Björke).

Harald Norrby (Konstnär)

Tomas Svenske (Orgelbyggare)

År 2005 - 2005 Konservatorsarbeten
Gravhällar (5 st.) konserverades av Stenkultur i Stockholm AB.

Stenkultur i Stockholm AB (Konservator)

År 2006 - 2006 Arkitekturbunden utsmyckning
En gravhäll ställdes upp mot korväggen.