Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND LÄRBRO PRÄSTGÅRDEN 1:11 - husnr 1, LÄRBRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

513-38.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LÄRBRO KYRKA (akt.), LÄRBRO KYRKA (akt.)

1250 - 1300

1270 - 1299

1680 - 1680

Gotland
Gotland
Gotland
Lärbro
Forsa församling
Visby stift
Lärbro kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2010

Lärbro kyrka uppfördes i sin helhet under medeltiden. Kyrkans äldsta delar är koret med sakristian samt långhuset, de byggdes under 1200-talets senare del. Tornet, som med sin åttkantiga planform är unikt på den gotländska landsbygden, byggdes på 1340-talet. Omedelbart väster om kyrkan står, delvis på kyrkogården, en kastal från 1100-talet, vilken sedan 1660-talet används som klocktorn.

Två gånger under senare århundraden, 1522 och 1679, har kyrkans tornhuv blåst ned. Vid båda tillfällena raserades även delar av tornets murverk. Ursprungligen hade tornet sannolikt spetsiga gavelrösten på alla åtta sidorna, och uppskattningsvis bö...

Läs mer i eget fönster

År 1250 - 1300 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och skaristia. Långhusets västra del är byggt något senare än den östra. Ersatte ett äldre långhus från en romansk absidkyrka
År 1250 - 1300 Nybyggnad - Korparti
Rakslutet kor. Ersatte ett äldre absidkor
År 1250 - 1300 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1270 - 1300 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar, bäst bevarade i koret
År 1270 - 1299 Nybyggnad
Nuvarande koret och långhuset byggdes (SvK anger o. 1260 för koret och sakristian, o. 1270 för långhusets Ö del och o. 1280 för långhusets V del). Muralmålningar, medan valvmålningarna kan vara något äldre (GKS anger att valvmålningarna kanske är utförda något senare).
År 1340 - 1350 Nybyggnad - Torn
Torn. Dendrokronologiskt daterat
År 1340 - 1349 Nybyggnad - Torn
Nuvarande tornet byggdes (SvK anger o. 1330 för tornets nedre del och o. 1350 för tornets övre del).
År 1380 - 1420 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp
År 1400 - 1400 Specifika inventarier - altarskåp
omkring 1400. Altarskåp (SvK anger 1370-1410).
År 1522 - 1522 Ändring
Tornhuven blåsten ned i storm och delar av tornet rasade.
År 1540 - 1540 Ändring
Jordskred skadar många gotländska kyrkor (Strelow s. 265; möjligen tillkom strävpelarna i Lärbro vid detta tillfälle. Enl. SvK uppfördes dessa ”vid obekant tidpunkt” på 1500-1600-talet).
År 1600 - 1699 Fast inredning - bänkinredning
Biktstol i koret.
År 1651 - 1651 Specifika inventarier - kyrkklocka
Göts ny kyrkklocka (ViLA volym LIa:1).
År 1663 - 1663 Specifika inventarier - kyrkklocka
Göts ny kyrkklocka av Johan Meyer, Stockholm (”storklockan”; ViLA volym LIa:1). Ny tornspira på kastalen, vilken sannolikt samtidigt inrättades som klocktorn (ViLA volym LIa:1).

Johan Meyer (Klockgjutare)

År 1670 - 1700 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt
År 1670 - 1699 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt.
År 1679 - 1679 Ändring
1679 19/12 Tornhuven och delar av tornet blåste ned vid en orkanartad storm (ViLA volym LIa:2 s. 91).
År 1680 - 1680 Nybyggnad
Ty tornhuv uppfördes.
År 1700 - 1729 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning.
År 1703 - 1703 Arkitekturbunden utsmyckning
Tavla målad av Abraham Beck.
År 1710 - 1720 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning
År 1718 - 1718 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Christian Fedder (Hantverkare - Snickare)

År 1718 - 1718 Fast inredning - predikstol
Predikstol, troligen av Christian Fedder.

Christian Fedder (Hantverkare - Snickare)

År 1723 - 1723 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtalet är skrivet med rödkrita på en av långhusets takstolar.
År 1746 - 1746 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet renoverades.
År 1751 - 1767 Underhåll
1751 Tornhuven reparerades. 1767 Tornhuven reparerades.
År 1785 - 1785 Fast inredning - läktare
Läktare.
År 1827 - 1827 Fast inredning - orgel
Orgeln förvärvades (tillverkades 1819, stod tidigare i Trefaldighetskyrkan i Karlskrona).
År 1834 - 1835 Underhåll
Tornhuven reparerades.
År 1848 - 1848 Åsknedslag
Åsknedslag i tornhuven.
År 1852 - 1852 Underhåll
Reparation av långhustaket(?).
År 1859 - 1859 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtalet samt C. G. Smith är skrivet med rödkrita på en av långhusets N takstolar samt på bördningsbräda i koret.
År 1860 - 1860 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal med rödkrita på bördningen till långhustaket med namnet Carl Gustaf Smith, förman vid takomläggningen detta år.
År 1870 - 1870 Ändring
Tornhuven reparerades. Läktare (P. J. Appelberg, numera riven).
År 1872 - 1872 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering.
År 1873 - 1873 Underhåll
Tornhuven reparerades (ViLA volym LIa:5)
År 1882 - 1882 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan, varvid delar av muralmålningarna togs fram (enl. GKM togs de fram 1872 utan retuschering). Altarringen nygjordes.
År 1891 - 1891 Underhåll
Tornhuven reparerades (foto ATA).
År 1905 - 1905 Teknisk installation - värme
Centraluppvärmning med pannrum i en del av sakristian.
År 1907 - 1907 Teknisk installation - värme
Kamin i sakristian.
År 1925 - 1925 Underhåll - exteriör
Fasaderna putsades om. Tornets fialer kompletterades. Glugg i sakristians V vägg.
År 1932 - 1932 Underhåll
Tornhuven reparerades.
År 1946 - 1946 Underhåll
Putsreparation och vitkalkning av kyrkan utvändigt. Nya faltak på kor och långhus. Kastalen putsades.
År 1948 - 1948 Åsknedslag
Åsknedslag i tornet samt uppsättning av åskledare.
År 1953 - 1955 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av arkitekt Olle Karth, Visby: strävpelarna vid tornet (4 st.) revs och tornportalen öppnades, nytt portblad samt vindfång till den samma. Tornet grundförstärktes. Avvattningsanordningar på kor, långhus och torn. Omputsning invändigt samt konservering av muralmålningarna (konservator B. Bengtsson). Nytt kalkstensgolv. Läktaren revs. Ny orgel samt ny inredning i sakristian. El-belysning och el-värme. El-ringning installerades.

B Bengtsson (Konservator)

Olle Karth (Arkitekt)

År 1965 - 1965 Fast inredning - orgel
Orgel byggdes av Lindegrens Orgelbyggeri AB, Göteborg.

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1970 - 1970 Arkitekturbunden utsmyckning
Lampetter i långhuset.
År 1982 - 1982 Ändring - ombyggnad
Tornhuven revs och en ny uppfördes.
År 1989 - 1989 Underhåll - fönster
Det S tornfönstret renoverades.
År 1996 - 1997 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby, entreprenör Byggnadshyttan: Tornhuvens panel justerades och tjärades, fångblecket målades. Galleritakens skadade falar byttes, ny avvattning genom vattenutkastarna som plåtskoddes, rännorna mot dessa byggdes om. Flera takluckor ordandes. En takstol på långhuset reparerades, taket försågs med vindskivor och skorstenen togs ned. Sammanfogningar på korets takstolar förbands med beslag av smidesjärn. Faltäckningen (S takfallen) på kor och långhustaken byttes i sin helhet samt sakristians båda takfall. Sakristians gaveltakstolar byttes. Tätningar mot omgivande murverk byttes (blyplåt). Hängrännor och stuprör byttes. Fasaderna putslagades med kalkbruk, ytan brädrevs och avfärgades. Vattenkastarna och masverk konserverades, övriga stenytor rengjordes med högtryckstvätt. En av galleritakens fial säkrades med bandjärn. Naturstensytorna foglagades. Hörnlisenerna under tornhuven kläddes med pälsdjursnät. Fönstren sågs över, blyplåtsinklädningar justerades, hissport i V fasaden försågs med droppbleck av blyplåt, träluckan tjärades. Omfattningen på tornets V fönster ändrades. Glugg i långhusets Ö gavel försågs med pälsdjursnät. Portalernas dörrblad samt vindfång tätades, slagregnsavlopp anordnades innanför de S portalerna. Trampstenar lagades och KC-puts på vimperg ersattes med K-puts. Kor- och långhusvindar försågs med inspektionsbryggor. Belysningen på vindar, gallerier och tornhuv kompletterades. Kastalens fasader putslagades och avfärgades. Hängrännor monterades.

Jan Utas (Arkitekt)

År 1997 - 1998 Konservatorsarbeten
Kyrkans portaler konserverades efter Marianne Gustafsson-Belzacqs förslag.

Marianne Gustafsson-Belzacq (Konservator)

År 2003 - 2003 Arkitekturbunden utsmyckning
Restaurerades ljuskronorna.
År 2007 - 2007 Underhåll
Torntrappan förstärktes.