Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VALLSTENA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, VALLSTENA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

537-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VALLSTENA KYRKA (akt.), VALLSTENA KYRKA (akt.)

1200 - 1230

1200 - 1229

Gotland
Gotland
Gotland
Vallstena
Gothems församling
Visby stift
Vallstena kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Vallstena kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Kyrkans äldsta delar är långhuset och nedre delen av tornet, vilka byggdes i början av 1200-talet. Till denna romanska kyrka hörde ursprungligen ett mindre kor, vilket dock revs vid mitten av 1200-talet för att lämna plats åt den nuvarande korbyggnaden. Sakristian tillkom samtidigt, liksom den östra, bredare och högre delen av långhuset.

Kyrkan har utvändigt undergått få utvändiga förändringar sedan byggnadstiden. I samband med en ut- och invändig restaurering 1957 förlängdes emellertid sakristian något åt väster för att ge utrymme för en trappa till ett pannrum under den...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1230 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och torn
År 1200 - 1230 Nybyggnad - Torn
Torn.
År 1200 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av kalksten med musselcuppa
År 1200 - 1229 Nybyggnad
Långhuset och större delen av tornet byggdes (SvK anger ”senast omkr. 1210-15”).
År 1200 - 1299 Fast inredning - bänkinredning
Svarvad bänk av trä, nu i Statens Historiska Museum. D: o armstol och läspulpet, nu i Statens Historiska Museum.
År 1230 - 1270 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Välbevarad dekormålning på triumfbågen
År 1230 - 1270 Ändring - ombyggnad, interiör
Triumfbågen vidgades
År 1230 - 1270 Ändring - ombyggnad, interiör
Tornbågen vidgades
År 1235 - Okänt Nybyggnad - Torn
Tornets övre delar byggdes.
År 1240 - 1259 Ändring - ombyggnad
Triumfbågen vidgades och bemålades (aldrig överkalkad). Dopfunten.
År 1270 - 1300 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet. Ersatte ett äldre absidkor
År 1270 - 1300 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1270 - 1300 Ändring - tillbyggnad
Långhuset tillbyggt med en travé
År 1270 - 1299 Nybyggnad - Korparti
Koret byggdes, varvid det äldre koret med absiden revs bort, och ett nytt (Ö travén) långhus påbörjades ( SvK anger ”omkr. 1240-50”). Sakristian byggdes.
År 1280 - 1320 Fast inredning - altaruppsats
Retabel, nymålat 1907
År 1300 - 1300 Arkitekturbunden utsmyckning
omkring 1300. Retablet (SvK anger ”från 1300-talets början). Fattigstocken, ursprungligen troligen krucifixpiedestal, av ”Öja-mästaren”.

Öja-mästaren (Konstnär)

År 1300 - 1329 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Träskulptur (stående apostel), av ”Bungemästaren”, deponerad i Gotlands fornsal.

Bungemästaren (Konstnär - Bildhuggare)

År 1326 - 1326 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten i korgolvet över Bothlingnis och Avtevs i Nordergårde(n).
År 1340 - 1359 Arkitekturbunden utsmyckning
Processionskrucifix (SvK anger ”omkr. 1360”), monterat på altarprydnaden där det var monterat redan 1830.
År 1350 - 1350 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten i korgolvet över kyrkoherden Petrus. Enligt runinskrift gjord av Olof Bingil.

Olof Bingil (Övrig)

År 1350 - 1375 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Träskulptur (stående biskop), deponerad i Gotlands fornsal. D: o (tronande S:t Olof), ur ”Egypticus” krets, deponerad i Gotlands fornsal.
År 1400 - 1450 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Träskulptur (stående S:ta Margareta trampande en drake), av ”Bälmästaren”, deponerad i Gotlands fornsal. Träskulptur (tronande madonna), av Misericordieverkstaden, deponerad i Gotlands fornsal. D: o (stående apostel), av Misericordieverkstaden, deponerad i Gotlands fornsal. D: o (tronande biskop), av Misericordieverkstaden, deponerad i Gotlands fornsal.

Bälmästaren (Konstnär - Bildhuggare)

Misericordieverkstaden (Konstnär - Bildhuggare)

År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning
Passionssvit, avbruten av helgonfigurer, av ”Passionsmästaren” på N långhusväggen, d: o helgonfigurer på N korväggen.

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1571 - 1571 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklocka, senare omgjuten.
År 1633 - 1633 Specifika inventarier - altarskåp
Årtal på baksidan av retablet.
År 1669 - 1669 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1699 - 1699 Fast inredning - predikstol
Predikstolen.
År 1700 - 1700 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
omkring 1700. Rankmålning i gult som gick ”runt om kyrkan” invändigt, nu mestadels försvunnen.
År 1700 - 1799 Äldre kulturhistorisk inventering
Möbler i sakristian, ”anmärkningsvärt vackra”.
År 1706 - 1706 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan, omgjuten av Conrad Kleymann, Lübeck.

Conrad Kleymann (Klockgjutare)

År 1719 - 1719 Ändring - ombyggnad
Taket över Ö delen av långhuset sänktes.
År 1730 - 1770 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning

Johan Hernell (Konstnär)

År 1730 - 1730 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla tillverkad av Nils Wigman (står nu vid långhusets N vägg sedan den flyttats från altaret 1897).

Nils Wigman (Hantverkare - Snickare)

År 1736 - 1736 Ändring - ombyggnad, interiör
Trägolv omtalas i kyrkan. Förfärdigades 19 nya bänkar, altarskrank och en korbänk av snickarmästare Jöran Groth.

Jöran Groth (Hantverkare - Snickare - Snickarmästare)

År 1740 - 1759 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen, målad av Johan Hernell.

Johan Hernell (Konstnär)

År 1745 - 1745 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Altartavlan målades av Petrus Fjellström. Dopfunten målades (färgrester bevarade).

Petrus Fjellström (Konstnär)

År 1768 - 1768 Åsknedslag
Blixtnedslag skadade tornet
År 1779 - 1779 Äldre kulturhistorisk inventering
Trägolv omtalas i sakristian.
År 1783 - 1783 Arkitekturbunden utsmyckning
Blåmålat bord med låda i sakristian, tillverkat av klockaren och målat 1784.
År 1784 - 1784 Fast inredning - bänkinredning
Bekännelsepall.
År 1830 - 1830 Äldre kulturhistorisk inventering
Trägolv omtalas på korets upphöjda del.
År 1870 - 1899 Underhåll - Omputsning, interiör
Kyrkan putsas om invändigt.
År 1895 - 1895 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya glas i fönstren. Ny dörr till torntrappan. Ny väggskåpsomfattning.
År 1897 - 1897 Ändring - restaurering, interiör
Restaurering: Predikstolen målades med marmorering och bänkkvarteren med gråbrun färg. Retablet flyttades från korets N mur till altaret. Dopfunten flyttades från S sidan av altaret i koret till sin nuvarande plats V om gamla långhusets mittkolonn.
År 1907 - 1907 Specifika inventarier - altarskåp
Retablet nymålades.
År 1930 - 1930 Fast inredning - orgel
Orgel byggd av Åkerman & Lund, Stockholm.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, (Orgelbyggeri)

År 1948 - 1948 Ändring - ombyggnad, interiör
1700-tals inredningen i sakristian revs ut.
År 1951 - 1951 Underhåll
Reparation av tornhuven med bl.a. ny panel.
År 1957 - 1957 Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades efter förslag av arkitekt Bengt Romare. Sockenmagasinet ombyggt till bårhus. Ny fasadputs på hela kyrkan. Väggar och valv invändigt rengjordes. Kalkmålningar togs fram och konserverades. Framtagning och konservering av äldre färgskikt på bänkar, altarskrank, predikstol, väggskåp, dopfunt m.m. Nytt trägolv. Installation av elbelysning och vattenburen värmeledning med pannrum under sakristian som förlängdes något åt väster för att ge utrymme för en trappa till pannrummet. Tornrummet frilades. Orgeln renoverades och försågs med ny fasad och flyttades till långhusets nordvästra hörn. Faltaken lades om.

Bengt Romare (Arkitekt)

År 1988 - 1988 Konservatorsarbeten
Retablet och fattigstocken konserverades av C. H. Eliason.

C H Eliason (Konservator)

År 1994 - 1994 Fast inredning - orgel
Orgeln byttes mot en som köpts av Tingstäde kyrka, byggd av Anders Persson, Viken.

Anders Persson (Orgelbyggare)

År 2000 - 2000 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby. Entreprenör Byggnadshyttan på Gotland: Reparation av tornhuvens stomme och panel. Ny fasadputs och kalkavfärgning (på tornet med bibehållande av KC-putsen). Ljudgluggarna och södra korfönstret konserverades. Omläggning av faltaken på koret, sakristian och långhuset. Reparation av fönstren. Ny åskskyddsanläggning. Nytt trägolv i tornets övervåning, samt inspektionsbryggor och belysning på vindarna och i tornhuven. Bortrivning av äldre skorsten. Ny oljepanna. Reparation av stigluckornas puts.

Jan Utas (Arkitekt)