Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HÄRNÖSAND ÖN 2:48 - husnr 1, HÄRNÖSANDS DOMKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrÖ-2.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÄRNÖSANDS DOMKYRKA (akt.)

1842 - 1846

1842 - 1846

Västernorrland
Härnösand
Ångermanland
Härnösand
Härnösands domkyrkoförsamling
Härnösands stift
Franzéngatan 3, Franzéngatan 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Staden Härnösand grundades 1585. Kyrkan ligger på en höjd i den östra centrala delen av staden, på Härnön, omgiven av stadshus, biskopsgård, det gamla Domkapitelhuset, Domkyrkoförsamlingens församlingshem och andra offentliga byggnader.

Den första stadskyrkan förmodas ha uppförts i slutet av 1500-talet. Den brändes av ryssarna 1721, men återinvigdes ett år senare. Dess norra mur ingår förmodligen i den nuvarande domkyrkans sydmur.

Domkyrkan, som byggdes av byggmästare Anders Magnus Atterberg, Stockholm, 1842-46, efter ritningar av Johan Adolf Hawerman, är placerad centralt på tomten. Det rör sig om en treskeppig långhuskyrka m...

Läs mer i eget fönster

År 1842 - 1846 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarmar, sakristia och torn

Anders Magnus Atterberg (Byggmästare)

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1842 - 1846 Nybyggnad - Torn

Anders Magnus Atterberg (Byggmästare)

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1842 - 1846 Nybyggnad - Sakristia

Anders Magnus Atterberg (Byggmästare)

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1842 - 1846 Nybyggnad - Korparti

Anders Magnus Atterberg (Byggmästare)

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1842 - 1846 Nybyggnad - Korsarm/ar

Anders Magnus Atterberg (Byggmästare)

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1842 - 1846 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Domkyrkan byggdes av byggmästare Anders Magnus Atterberg, Stockholm, 1842-46, efter ritningar av Johan Adolf Hawerman.

Anders Magnus Atterberg (Byggmästare)

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)