Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SUNDSVALL LIDENS-BYN 1:46 - husnr 1, LIDENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4158-7.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LIDENS KYRKA (akt.)

1856 - 1858

1856 - 1858

Västernorrland
Sundsvall
Medelpad
Liden
Lidens församling
Härnösands stift
Lidenvägen 108

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Medeltida socken. Liden var med Holm som annex ett eget pastorat 1314, lades senare under Indal fram till 1889. Därefter pastorat med Holm.

Lidens nya kyrka uppfördes i öst-västlig riktning 1856-58 på annan plats än den medeltida, enligt ritningar av arkitekt Johan Erik Söderlund, men med vissa förändringar påtagliga av byggmästare Johan Nordell, bl.a. lanterninen och korlösningen. Dess stil utgör tidstypisk stilblandning med framträdande klassicerande drag men även gotiska detaljer, bl.a. i tornets lanternin.

Se även tidigare inventeringar samt exteriör & interiör beskrivning av kyrkan för mer historik.

År 1856 - 1858 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus med korutsprång och torn

Johan Erik Söderlund (Arkitekt)

Johan Nordell (Byggmästare)

År 1856 - 1858 Nybyggnad - Torn

Johan Erik Söderlund (Arkitekt)

Johan Nordell (Byggmästare)

År 1856 - 1858 Nybyggnad - Korparti

Johan Erik Söderlund (Arkitekt)

Johan Nordell (Byggmästare)

År 1856 - 1858 Nybyggnad
Lidens nya kyrka uppfördes i öst-västlig riktning 1856-58 på annan plats än den medeltida, enligt ritningar av arkitekt Johan Erik Söderlund, men med vissa förändringar påtagliga av byggmästare Johan Nordell, bl.a. lanterninen och korlösningen. Dess stil utgör tidstypisk stilblandning med framträdande klassicerande drag men även gotiska detaljer, bl.a. i tornets lanternin.

Johan Erik Söderlund (Arkitekt)