Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA FJÄRDINGEN 24:6 - husnr 1, HELIGA TREFALDIGHETSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Helga Trefaldighets kyrka interiör före 1900.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HELGA TREFALDIGHETS KYRKA (akt.), HELIGA TREFALDIGHETSKYRKAN (akt.)

1275 - 1343

1300 - 1399

1400 - 1499

Uppsala
Uppsala
Uppland
Uppsala
Uppsala domkyrkoförsamling
Uppsala stift
Odinslund 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Historik

Inventeringsår 2006

Den nuvarande Trefaldighetskyrkan uppfördes på 1300-talet, på platsen för träkyrkan, som en treskeppig basilika med murar av gråsten och tegel, ornerad med vitputsade blinderingar. Den befintliga sakristian bevarades och den utgör således kyrkans äldsta del. Vapenhuset i norr förmodas vara lika gammalt som långhuset. Att vapenhus och ingång ligger mot norr är mycket ovanligt, men kan i det här fallet förklaras med att de som byggde kyrkan ville att ingången skulle ligga vänd mot den stora öppna planen söder om domkyrkan, en plan som var en central plats i medeltidsstaden Uppsala. Kyrkan har vidare ett tegeltorn i väster och två kors...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad - Sakristia
År 1275 - 1343 Nybyggnad
Ca 1275-ca 1343, Helga Trefaldighets kyrka byggs som en treskeppig basilika av gråsten och tegel med rektangulär grundplan. Kyrkorummet välvs med kryssribbvalv som bärs upp av åtta pelare. Ingång sker i norr där även ett vapenhus byggs. Äldsta delen är sakristian som troligen hört till en äldre träkyrka på platsen. Kyrkan byggdes som församlingskyrka åt Helga trefaldighets socken, Bondkyrko socken, och placerades nära platsen för det samtidigt pågående domkyrkobygget. Ett firande av kyrkans invigningsdag nämns 1343.
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Korparti
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Vapenhus
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Torn
År 1400 - 1499 Nybyggnad
Kapell på nord- och sydsidan
År 1400 - 1400 Ändring - ombyggnad
Ca 1400, Korsarmar, kapell, byggs till i norr och söder. Sydkapellet byggs samman med sakristian. Ett västtorn byggs. Huvudingången i kyrkan förläggs till tornets bottenvåning. Vapenhuset i norr förhöjdes och erhöll sin nuvarande gavel. De nya byggnadsdelarna, samt vapenhuset, välvs.
År 1470 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning
Tornets översta del förhöjs och förses med blinderingsmönster. Invändigt dekoreras väggar och valv med målningar.
År 1643 - 1644 Nybyggnad - Torn
En ny tornspira byggs sedan den gamla förstörts av en storm.
År 1700 - 1799 Ändring
Kyrkan fasader putsades och målades röda med vita fogar och försågs med vitmålade hörnlisener. Invändigt vitlimmas kyrkan och de medeltida målningarna försvinner därmed.
År 1702 - 1702 Brand
Kyrkan skadas av den stora stadsbranden. Yttertak och tornhuv förstördes. Efter branden byggs en ny spånklädd tornhuv på tornet med kopparklädd lök och förgylld tupp.
År 1800 - 1810 Ändring
1800-1810, Strax efter år 1800 fick kyrkan ny korinredning, ett nytt altare och en ny predikstol.
År 1854 - 1854 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
En stor Kristusskulptur av konstnären C. E. Sjöstrand placerades i kyrkan.

C. E. Sjöstrand (Konstnär)

År 1904 - 1905 Ändring - restaurering
Kyrkan genomgår en omfattande restaurering efter ett förslag av arkitekten Agi Lindegren. De medeltida målningarna togs fram i valven och korsarmarna. Målningarna bättrades. Även nya målningar utfördes av konstnärerna Edvard Bergh och Nils Asplund. Teglet togs fram på pelare och valvribbor. Utvändigt avlägsnades fasadbemålningen. Kyrkan fick en ny bänkinredning i jugendstil. Altaret försågs med en troligen medeltida altarskiva som togs upp ur golvet. Ett retabel av trä med en gipsrelief av Nattvardens instiftande placerades på altaret. Korfönstren målades av kyrkomålaren C. Wilh. Pettersson. En ny predikstol av röd sandsten sattes in. Orgeln och orgelläktaren i väster demonterades. Dörren till sakristian kläddes med konstsmide. Den gamla predikstolen såldes och står nu i Fittja kyrka. Läktaren i norra korsarmen revs. Där placerades i stället en ny orgel. I södra korsarmen gjordes ett nytt bänkkvarter. Ny varmluftsanläggning tillkom troligen i samband med restaureringen. Värmepanna och varmluftskammare placerades i källaren under sakristian.

Agi Lindegren (Arkitekt)

C W Pettersson (Hantverkare - Målare)

Edvard August Bergh (Konstnär)

Nils Asplund (Konstnär)

År 1920 - 1920 Ändring
De medeltida målningarna i vapenhuset, attribuerade till Albertus Pictor, togs fram och konserverades. En eldsvåda i kyrkan förstörde orgeln i norra korsarmen. En ny orgel införskaffades därefter med samma placering.
År 1920 - 1929 Fast inredning - predikstol
På 20-talet flyttades predikstolen till sin nuvarande plats.
År 1947 - 1947 Arkitekturbunden utsmyckning
En kopia av en skulpterad täljstensplatta från Trondheims domkyrka skänktes till kyrkan och placerades på norra korpelaren.
År 1950 - 1959 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
1950-talet Kristusskulpturen i gips från 1854 togs ut ur kyrkan och magasinerades.
År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, yttertak
Byggnadsstyrelsen ger tillstånd till att de sönderrostade fotplåtarna av järn på taket får bytas mot ny dito av kopparplåt.
År 1954 - 1955 Ändring
Nya el- och belysningsinstallationer görs. Elbelysning monteras på ljuskronorna. Ny elcentral. Kyrkan försågs med en ny elektrisk värmeanläggning. Samtidigt rengjordes kalkmålningarna och en del av påmålningarna från 1904/05 avlägsnades, bl.a. i södra korsarmen på dess östra vägg. Konservator var Sven Dalén. Medeltida målningsfragment togs fram på mittskeppets väggar i västligaste travén.

Sven Dalén (Konservator)

År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, fönster
Byggnadsstyrelsen godkänner ett förslag till nya klerestoriefönster. Förslaget upprättat av arkitekt P O Olsson

P O Olsson (Arkitekt)

År 1957 - 1957 Konservatorsarbeten
Konserveringstillstånd för konservering av biskopsbild och Birgittabild gavs till Sven Dalén.

Sven Dalén (Konservator)

År 1959 - 1959 Ändring - restaurering, interiör
Konservator Sven Dalén fick tillstånd till restaurering av målningarna i norra vapenhuset. En invändig restaurering görs efter förslag av arkitekt PO Olsson. Sakristians jordvåning förses med toalett och ny ingång från öster. Nya skåp för skrudar i sakristian placerades i nischer som tidigare nyttjats för varmluftssystemet. I västra vapenhuset putsrenoverades väggar och valv.

Sven Dalén (Konservator)

År 1975 - 1975 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
En ljusstake i järn, formgiven av skulptören Olof Hellström och smidd av D G Nordenhag, ställdes mot södra väggen i förhallen.

Olof Hellström (Konstnär - Skulptör)

År 1978 - 1979 Ändring
1978-1979 Bjerking AB upprättar ritningar för ny elvärmeanläggning och för nya belysningsinstallationer. In- och utvändig renovering utförs efter förslag av Matell & Co arkitektkontor AB. Utvändig putslagning och ommålning av stål, plåt och trä. Fönsterrenovering. Nya stuprör. Vidare lagning av rötskador på takstolar och underlagspanel. Ny underlagstäckning och omläggning av befintligt tegeltak. Viss komplettering gjordes med nytt tegel. Tornets spåntak tjärades. Bryggorna mellan torn och sidoskepp, för ingång till sidoskeppsvindarna, tillkom. Ny torntupp ersatte den gamla. På vinden byggdes landgångar över valven. Invändiga arbeten: Utbyte av invändiga träfönster. Nya stålfönsterbågar sattes in. Omläggning av kalkstensgolv vid vapenhus och altare i samband med installation av golvvärme. Rörläggningsarbeten gjordes samtidigt i golvet. I sakristian ersattes kalkstensgolvet av ett brädgolv. Nytt skrudskåp gjordes. Ny trappa från sakristian ner till källaren byggdes. Komplettering gjordes av belysning. Gamla elledningar byttes ut och ny elvärmeanläggning installerades och även nya högtalare. Golvvärme installerades även i de båda vapenhusen. Skärmvägg i södra korsarmen bakom vilken placeras stolar. I tornvapenhuset görs nya trappsteg av granit. Altaret sänks med 160 mm eftersom ett löst podium framför altaret togs bort av säkerhetsskäl. De blyspröjsade korfönstren med glasmålningar renoverades. 1979 gjordes även markarbeten runt kyrkan och nya lyktstolpar kom till.

Bjerking Ingenjörsbyrå AB (Firma)

År 1980 - 1980 Ändring
Sex nya ljuskronor från Jonssons gelbgjuteri i Skara togs i bruk.

Jonssons gelbgjuteri (Firma)

År 1981 - 1981 Specifika inventarier - dopfunt
En ny dopfunt i keramik togs i bruk. Den är formgiven av Paula v Freyman och drejad av Ragnar Eriksson.

Paula v Freyman (Konstnär)

År 1991 - 1991 Konservatorsarbeten
Rengöring och konservering av väggar och valv i norra korsarmen. Arbetet utfördes av konservator Rune Hammarling sedan orgeln i rummet demonterats. Nytt stengolv lades också i korsarmen.

Rune Hammarling (Konservator)

År 1992 - 1992 Fast inredning - orgel
En ny orgel byggs och placeras norr om altaret i norra sidoskeppet.
År 1993 - 1993 Ändring
Raä godkänner ett förslag till möblering norra korsarmen, upprättat av arkitekt Ulf Oldaeus. Uppsättandet av en triptyk i norra korsarmen godkänns också. Triptyken är gjord av konstnären Anna-Stina Åberg.

Anna-Stina Åberg (Konstnär)

Ulf Oldaeus (Arkitekt)

År 1994 - 1994 Konservatorsarbeten
Konservator Rune Hammarling erhåller Raä:s tillstånd att rengöra väggar och valv i koret, sakristian och de bägge vapenhusen.

Rune Hammarling (Konservator)

År 1996 - 1996 Ändring - ombyggnad
Arkab arkitekter genom Eva Ranta Eskola upprättar ritningar till ombyggnad i sakristia. Det omfattar skåpinredning i norra vapenhuset, kapphylla i västra delen av långhuset, nya skåp för textilier mm i sakristian samt nya förvaringsskåp i södra korsarmen. Länsstyrelsen beviljar tillstånd till detta. De ger senare samma år även tillstånd till installation av ny ljudanläggning

Arkab Arkitekter (Arkitektkontor)

År 2002 - 2002 Ändring
Bänkarna i södra korsarmen tas bort och ett nytt kalkstensgolv läggs delvis med återanvändande av de gamla golvstenarna. I samband med det byts el- och värmeanläggning. Ny styr- regler- och övervakningsutrustning installeras även.
År 2005 - 2005 Ändring
Komplettering av inredningen görs i västra delen av långhuset med nya skrank döljande klädhängare och skåpinredning. Inredningen laserades i brunt lika befintlig inredning. Det innebar att de tre bakersta bänkarna i södra sidoskeppet togs bort. Utfört efter ritningar av Werket arkitekter genom Eva Ranta Eskola.

Werket arkitekter (Arkitektkontor)