Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HUDIKSVALL IGGESUND 14:114 - husnr 1, IGGESUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4009-1.TIF  (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
IGGESUNDS KYRKA (akt.), IGGESUNDS KYRKA (akt.)

1903 - 1903

1903 - 1903

Gävleborg
Hudiksvall
Hälsingland
Njutånger
Enånger-Njutångers församling
Uppsala stift
Forsavägen 1

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2003

Strax söder om Iggesunds brukskontor uppfördes 1903 en byggnad som samlingslokal för brukets arbetare, den så kallade auditoriebyggnaden. När ett nytt Folkets Hus uppförts fick auditoriet, efter en ombyggnad 1931-32, permanent funktion som kyrka.

År 1903 - 1903 Nybyggnad
Samlingslokal/ Auditoriebyggnad
År 1903 - 1903 Nybyggnad
Den s k auditoriebyggnaden uppförs
År 1931 - 1931 Ändring - ombyggnad
Restaurering och ombyggnad till kyrka
År 1931 - 1931 Nybyggnad - Korparti
År 1931 - 1931 Nybyggnad - Sakristia
År 1931 - 1931 Nybyggnad - Vapenhus
År 1931 - 1931 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad till kyrka. Exteriören byggs om och reveteras. Ny inredning med predikstol etc
År 1950 - 1959 Fast inredning - orgel
Den nuvarande orgeln på västläktaren tillkommer.
År 1976 - 1977 Ändring - ombyggnad
Omfattande renovering av Sven Ivar Lind. Exteriör: ny takbeläggning av svartglaserat tegel, kalkavfärgning (?), portal med tak, trappa och handikappramp, rivning av korutbyggnader, östgavelns fönster igensatta och ersatta av nya fönster i söder och norr. Interiör: nytt välvt och putsat innertak, nya bänkar, altare, altarring, utsmyckningar, armatur, ridån mellan kyrkorum och kor avlägsnas, ombyggn. av gamla vaktm.bostaden

Sven Ivar Lind (Arkitekt)

År 1978 - 1978 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Triumfkrucifix av Per Nilsson Öst

Per Nilsson Öst (Konstnär - Bildhuggare)