Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SANDVIKEN SUNDBACKA 3:6 - husnr 1A, HAMMARBY KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

3923-2.TIF  (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAMMARBY KAPELL (akt.), HAMMARBY KAPELL (akt.)

1815 - 1815

1821 - 1821

Gävleborg
Sandviken
Gästrikland
Ovansjö
Ovansjö församling
Uppsala stift
Kapellvägen 3

Offentlig förvaltning - Stall

Slott och herrgård - Stall

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Församlingshem

Historik

Inventeringsår 2006

Hammarby kapell uppfördes ursprungligen 1815 som oxstall men revs delvis och ombyggdes till skol- och kapellsal på privat initiativ 1865. Redan tio år senare byggdes det ut på grund av det ökande antalet elever. År 1900 flyttades skolundervisningen och byggnaden har sedan dess hyst endast kyrklig verksamhet. Den första byggnaden som uppfördes var den som idag inrymmer kapellsalen och vestibulen. Byggnaden uppfördes i suterräng med en källare i nordväst och ett torn med tornur på gavelspetsen i sydost. Då tillbyggnaden uppfördes år 1875 dekorerades exteriören med huvar över fönstren, en takryttare och en baldakin över entrén. Stilen ...

Läs mer i eget fönster

År 1815 - 1815 Nybyggnad
Ett oxstall uppförs på platsen för nuvarande kapell.
År 1821 - 1821 Nybyggnad
Långhus och kor. Uppfört som oxstall.
År 1865 - 1865 Ändring - ombyggnad
Oxstallet ombyggt till kapell och skolbyggnad

Hjalmar och Helena Petre (Byggherre)

År 1865 - 1865 Ändring - ombyggnad
Oxstallet rivs delvis och byggs om till kombinerat kapell och skolsal. Kapellet uppförs som ett privatägt brukskapell av brukspatron Hjalmar och hans fru Helena Petre.
År 1875 - 1875 Nybyggnad - Korsarm/ar
Ursprungligen använd som skolsal, från 1900 använt för församlingsverksamhet.

Hjalmar och Helena Petre (Byggherre)

År 1875 - 1875 Nybyggnad - Torn

Hjalmar och Helena Petre (Byggherre)

År 1875 - 1875 Ändring - tillbyggnad
Kapellet byggs till i vinkel med en separat skolsal. Trädekorationerna på fasaderna tillkommer.
År 1888 - 1888 Ändring
Stora Sulfit köper det gamla bruket och kapellet.
År 1900 - 1900 Ändring
Skolundervisningen flyttas från kapellet till byns nybyggda skola. Kapellet fungerar nu endast som gudstjänstlokal. Den tidigare skolsalen inreds till nuvarande kapellsal. Disponent V Folin donerar predikstol och altartavla, den senare målas av Erik Hedberg, Järbo.
År 1940 - 1941 Ändring
Kapellet renoveras invändigt. Nya bänkar och nytt elektriskt värmesystem tillkommer, nya innertak monteras, korväggens fönster täcks och dekorationsmålas liksom taket.
År 1942 - 1942 Fast inredning - orgel
Ett nytt orgelharmonium inköps till kapellet.
År 1945 - 1945 Ändring
Kapellet renoveras utvändigt. Efter renoveringen överlämnar ägarna av bruket och kapellet, Kopparfors AB, kapellet till Ovansjö församling. Från detta år ägs kapellet av Svenska kyrkan.
År 1963 - 1965 Ändring - ombyggnad
Kapellet renoveras efter förslag av arkitekt Sten Dahlén. Yttertaket byts ut i sin helhet, nytt golv gjuts i betong och beläggs med linoleum och heltäckningsmattor, bänkinredningen och predikstolen byts ut och ny varmluftsanläggning installeras. Dekorationsmåleriet i korväggens fönsternischer täcks över. En ny orgel köps in, byggd av G Hagström, Härnösand.

Gustaf Hagström (Orgelbyggare)

Sten Dalén (Arkitekt)

År 1973 - 1974 Ändring
Kapellet renoveras återigen. Tornspiran och skorstenarna kläs med kopparplåt och murarna lagas och putsas. I vestibulen inreds en sakristia och ett kök, och samlingssalen målas och nya möbler köps in.
År 2002 - 2002 Underhåll - exteriör
Kapellet renoveras utvändigt. Fönster, dörrar, tornet och entréöverbyggnaden skrapas och målas. Vissa anslutande puts- och plåtdetaljer åtgärdas.