Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRTÄLJE VÄTÖ PRÄSTGÅRD 4:1 - husnr 1, VÄTÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd869401

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄTÖ KYRKA (akt.), VÄTÖ KYRKA (akt.)

1300 - 1399

1470 - 1499

Stockholm
Norrtälje
Uppland
Vätö
Roslagsbro-Vätö församling
Uppsala stift
Vätö Kyrkväg 28

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2008

Vätö kyrka är medeltida men bestämda uppgifter om när kyrkan uppfördes finns inte. De historiska dokumenten ger emellertid en del hänvisningar. Vätö finns omnämnt för första gången i bevarade källor från år 1337 då Vätö kyrka och kyrkoherde testamenterades pengar av kyrkoherden i Frötuna. En bortre tidsgräns för kyrkans tillkomst kan dras vid 1310-talet då Vätö socken saknas bland de lokala ärkebiskoparnas visitationer.

Vätö kyrka har en rektangulär plan med långhus och jämnbrett kor. Sakristian i norr är medeltida, möjligen samtida med kyrkan. Kyrkans vapenhus tillkom troligen i slutet på 1400-talet. Kyrkan har sedan början av ...

Läs mer i eget fönster

År 1300 - 1399 Nybyggnad
Kyrkans långhus och sakristia uppförs.
År 1450 - 1500 Ändring - ombyggnad, valvslagning
1400-talet andra hälft, Kyrkans stjärnvalv uppförs.
År 1470 - 1499 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia
År 1470 - 1499 Nybyggnad - Korparti
År 1470 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1480 - 1599 Nybyggnad - Vapenhus
År 1480 - 1489 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Valven målas med kalkmålningar.
År 1700 - 1799 Ändring - ombyggnad, port
Den västra entrén upptas.
År 1718 - 1718 Ändring
Ingång till vapenhuset ommuras.
År 1729 - 1730 Ändring - ombyggnad, fönster
De östra och västra fönstren förstoras.
År 1749 - 1750 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren upptas i den norra kyrkfasaden.
År 1750 - 1759 Ändring
Ny inredning i kyrkorummet med bänkar, altare, predikstol, altaruppsats och altarring. Hela inredningen målades, även den äldre.
År 1795 - 1798 Ändring - ombyggnad, takstol
Nuvarande takstol ersätter den tidigare.
År 1822 - 1822 Ändring - ombyggnad, fönster
De norra fönstren förstoras.
År 1840 - 1840 Ändring - ombyggnad, fönster
De södra fönstren förstoras.
År 1885 - 1885 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan. Ingången till sakristian muras om och görs rät. Sakristians fönster vidgas. Det mesta av 1700-talsinredningen tas bort, undantaget predikstol och altarring.
År 1904 - 1904 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering. Det medeltida kalkmåleriet framtas och överputsas igen, på den nya putsen återför man måleriet genom kalkering av de ursprungliga målningarna. Glasmålning på det östra korfönstret.
År 1952 - 1953 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkobyggnaden. Restaureringen innebär till stor del ett återställande av 1750-talets inredning och färgsättning. Bänkinredningen görs efter förebild från 1700-talet. Många tillägg och åtgärder från 1800-talet rensas bort. Förmurning av det östra korfönstret. De ursprungliga medeltida kalkmålningarna tas fram.
År 1999 - 1999 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering. Kalkmåleriet i valv och på väggar rengörs och konserveras. Bänkinredningen målas. Besiktning av orgel utförs.
År 2001 - 2001 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Nytt triumfkrucifix invigs, utfört som en kopia av det ursprungliga från 1300-talet.