Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VALLENTUNA ORKESTABY 9:1 - husnr 1, ORKESTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd851701

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ORKESTA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

Stockholm
Vallentuna
Uppland
Orkesta
Vallentuna församling
Stockholms stift
Orkestaby 6

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Orkesta kyrka är uppförd i slutet av 1100-talet och har en för romansk tid karaktäristisk planform med långhus med smalare absidförsett kor. Den romanska kyrkans långhus förlängdes och valvslogs samt vapenhus och sakristia byggdes till under senmedeltid, vilket var vanliga tillägg vid denna tid. Vid samma tillfälle försågs kyrkan med kalkmålningar, vilka delvis finns bevarade.

Orkesta kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen. Kyrkan ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården.

Av runristningar i Markim/Orkesta framgår att flera av traktens bönder antagit den kristna läran i slutet av 1000-talet. Et...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor med absid
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus med smalare absidförsett kor uppförs.
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1600 - 1993 Ändring
För övriga händelser, ändringar, ombyggnationer och inventarier i kyrkans historia från 1600-talet till 1993 hänvisas till Kyrkokarakteriseringen av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Stockholms stift som gjordes 2004-2007 och publicerades 2008.

Orkesta kyrka (Publikation)