Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

EKERÖ SKÅ KYRKA 1:1 - husnr 1, SKÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2006-0983

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKÅ KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1180 - 1189

1695 - 1702

Stockholm
Ekerö
Uppland
Skå
Färingsö församling
Stockholms stift
Skå kyrkväg 5

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Skå kyrka är uppförd under 1100-talets andra hälft. Efter en brand 1695 byggdes kyrkan om, men bevarar medeltida murverk i långhuset och i sakristian från 1300-talet. Kyrkans torn är byggt 1858 efter ritningar av arkitekten Ludvig Hawerman.

Skå kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen. Kyrkan ligger inom riksintresse för kulturmiljövården.

Skå har satts i samband med den ”Kol de sco” som hade sitt säte här och som på 1180-talet uppträdde som motkonung mot sin svåger kung Knut Eriksson och dräptes. Skå kyrka uppfördes under 1170–80-talet och kan möjligen ha varit Kols gårdskyrka.

Ursprungligen hade kyrkan ett...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1996

Skå kyrka är uppförd under 1100-talets andra hälft. Efter en brand 1695 byggdes kyrkan om, men bevarar medeltida murverk i långhuset och i sakristian från 1300-talet. Kyrkans torn är byggt 1858 efter ritningar av arkitekten Ludvig Hawerman.

Skå kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen. Kyrkan ligger inom riksintresse för kulturmiljövården.

Skå har satts i samband med den ”Kol de sco” som hade sitt säte här och som på 1180-talet uppträdde som motkonung mot sin svåger kung Knut Eriksson och dräptes. Skå kyrka uppfördes under 1170–80-talet och kan möjligen ha varit Kols gårdskyrka.

Ursprungligen hade kyrkan ett...

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhus
År 1180 - 1189 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrka uppförs.
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1600 - 2000 Ändring
För övriga händelser, ändringar, ombyggnationer och inventarier i kyrkans historia från 1600-talet till år 2000 hänvisas till Kyrkokarakteriseringen av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Stockholms stift som gjordes 2004-2007 och publicerades 2008.

Skå kyrka (Publikation)

År 1695 - 1702 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1695 - 1702 Nybyggnad - Korparti
År 1695 - 1695 Brand - delvis förstörd
Kyrkan brinner.En stor del av inredningen förstörs. Alla valv utom långhusets mellersta valv och sakristians valv skadas och rivs. Vapenhuset och koret rivs.
År 1858 - 1858 Nybyggnad - Torn

Ludwig Hawerman (Arkitekt)