Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KLIPPAN KLIPPAN 3:114 - husnr 1, KLIPPANS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad mot öster.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KLIPPANS KAPELL (akt.), KLIPPANS KAPELL (akt.)

1935 - 1935

1935 - 1935

Skåne
Klippan
Skåne
Klippan
Klippans församling
Lunds stift
Vedbyvägen 63

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Gravkapell

Historik

Inventeringsår 2016

Åby ingick i Gråmanstorps församling. När byn utvecklades i slutet av 1800-talet väcktes tanken på en ny kyrka inne i samhället. Gråmanstorps kyrka ligger några kilometer bort och var för liten. I stadsplanen från 1915 var en kyrka inritad på den gamla marknadsplatsen i nuvarande Stadsparken. Det dröjde 50 år innan S:t Petri kyrka förverkligades. S:t Petri i Stadsparken har ingen kyrkogård. En mer centralt placerad kyrkogård i samhället jämfört med Gråmanstorp behövdes. Olika platser diskuterades. 1932 inköptes marken till den blivande kyrkogården. Länsarkitekt Nils A Blanck fick uppdraget att rita kapell och kyrkogård. Byggnadsstyr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1995

Åby ingick i Gråmanstorps församling. När byn utvecklades i slutet av 1800-talet väcktes tanken på en ny kyrka inne i samhället. Gråmanstorps kyrka ligger några kilometer bort och var för liten. I stadsplanen från 1915 var en kyrka inritad på den gamla marknadsplatsen i nuvarande Stadsparken. Det dröjde 50 år innan S:t Petri kyrka förverkligades. S:t Petri i Stadsparken har ingen kyrkogård. En mer centralt placerad kyrkogård i samhället jämfört med Gråmanstorp behövdes. Olika platser diskuterades. 1932 inköptes marken till den blivande kyrkogården. Länsarkitekt Nils A Blanck fick uppdraget att rita kapell och kyrkogård. Byggnadsstyr...

År 1935 - 1935 Nybyggnad
År 1935 - 1935 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kapellet byggdes under 1935.

Nils A Blanck (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Fast inredning - altare
Altaret är från 1935 och ritat av Nils Blanck. Blockaltaret är murat av tegel, slammat och målat. Altarskivan är av finslipad röd kalksten.

Nils A Blanck (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen är öppen, från 1935 och ritad av Nils Blanck. Gavlarna är släta, rektangulära med avrundade hörn i ovankant. Ryggarna är av ramverk och fyllningar. Integrerat fotstöd och psalmbokshylla. Inredningen är gråmålad. Sitsarna är klädda med fasta blå dynor.
År 1935 - 1935 Specifika inventarier - kyrkklocka
Klockan är gjuten 1935 av M&O Olsson i Ystad. Den har inskriptioner och bårder. Klockstolen är av järn.
År 1960 - 1960 Teknisk installation - värme
1960 byggdes ny värmeinstallation.
År 1993 - 1993 Fast inredning - orgel
Orgeln är en digitalorgel från 1993 av märket Viscount. Orgeln står på läktaren och är dold av läktarbarriären.