Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

DALS-ED TÖFTEDALS STOM 2:1 - husnr 1, TÖFTEDALS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3106-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TÖFTEDALS KYRKA (akt.)

1748 - 1749

1748 - 1749

Västra Götaland
Dals-Ed
Dalsland
Töftedal
Dals-Eds församling
Karlstads stift
Töftedal 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2004:

Töftedals kyrka är en av Dalslands små träkyrkor uppförda i landskapets norra och västra skogsbygder under 1700-talet, en period av ganska intensivt kyrkobyggande av såväl sten - som träkyrkor i Dalsland. Förutom i Töftedal byggdes nya kyrkor i de närbelägna socknarna Lerdal, Nössemark, Rännelanda, Råggärd, Gesäter och Håbol varav de tre senare i trä. Kännetecknande för äldre tiders kyrkobyggande var ofta att successivt bygga ut eftersom som resurserna tillät. Ett ursprungligt långhus med kor kompletterades efterhand med torn, sakristia och förbättrad inredning. Ett byggnadsätt som i slutet av...

Läs mer i eget fönster

År 1748 - 1749 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1748 - 1749 Nybyggnad - Korparti
År 1748 - 1749 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1793 - 1793 Nybyggnad - Torn
År 1796 - 1796 Fast inredning - läktare
År 1824 - 1824 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan rödfärgas
År 1824 - 1824 Ändring - ombyggnad, innertak
Välvt innertak
År 1824 - 1824 Ändring - restaurering
År 1887 - 1887 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan vitmålas troligen för första gången.
År 1887 - 1887 Ändring - ombyggnad, fönster
Större fönsteröppningar och glasbyten. De rektangulära fönsteröpppningarna ersätter rundbågiga. Blyinfattade fönster med svagt färgat glas byts mot vanligt fönsterglas.
År 1887 - 1887 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1887 - 1887 Ändring - ombyggnad, yttertak
Skiffer ersätter troligen tegel
År 1887 - 1887 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornöverbyggnaden görs sluten istället för öppen.
År 1898 - 1898 Fast inredning - altaruppsats
Altartavla målad och skänkt av kammarskrivare Hagelbäck i Mon.
År 1906 - 1906 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv
År 1906 - 1906 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar
År 1913 - 1913 Underhåll - målningsarbete, interiör
Nymålning av altare och predikstol
År 1915 - 1915 Nybyggnad - Sakristia
År 1920 - 1921 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster med mindre rutor
År 1920 - 1921 Fast inredning - altaruppsats
Flyttad till östra väggen (som en följd av sakristians tillkomst, 1915) och förhöjd till takgesimsen.
År 1920 - 1921 Fast inredning - orgel
Ny pneumatisk orgel, sex stämmor

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1920 - 1921 Ändring - ombyggnad
Ny sockel och ny yttertrappa av granit
År 1920 - 1921 Underhåll - målningsarbete
Exteriört och interiört
År 1928 - 1928 Äldre kulturhistorisk inventering
Kulturhistorisk inventering av lösa föremål.

Bertil Waldén (Fotograf)

ATA (Arkiv)

År 1950 - 1950 Fast inredning - bänkinredning

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Specifika inventarier - altartavla

Gunnar Erik Ström (Konstnär)

År 1950 - 1950 Underhåll
Reparation av ytter- och innertak. Nya plana takytor under läktaren.
År 1950 - 1950 Ändring - restaurering
Omfattande restaurering

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Underhåll - målningsarbete
Hel exteriör och interiör ommålning
År 1950 - 1950 Underhåll - exteriör
Översyn av brädfodring
År 1950 - 1950 Konservatorsarbeten
Målnings- och konservatorsarbeten på predikstol och altaruppsats.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1950 - 1950 Underhåll - takomläggning
Kopparplåt på tornhuven
År 1950 - 1950 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Kopparklädd glob och tupp på tornhuven.
År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Elektriskt ljus, värme och motordriven orgelfläkt. Skorstenar tas bort.

Malmbergs elektriska, Kristinehamn (Entreprenör)

År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster, troligen nya, förses med blyinfattat s k antikglas. Nya fönster tas upp i vapenhuset.
År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv i koret och mittgången (försänktes)
År 1950 - 1950 Ändring
Södra ingången igensatt
År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, port
Huvudingången (i vapenhuset mot väster) vidgad och försedd med nya dörrar.
År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, trappa
I vapenhuset: Norra trappan ersatt av elcentral och södra trappan ombyggd (flackare).
År 1950 - 1950 Specifika inventarier - dopfunt
Förses med mellanstycke mellan fot och cuppa.
År 1995 - 1995 Underhåll - exteriör
Justeringar av skiffertaket
År 1995 - 1995 Ändring - restaurering, exteriör
Fasadrenovering. Snickeri- och målningsarbeten av fasader och yttre fönstrerbågar. Nya hängrännor, stuprör och snörasskydd.
År 2000 - 2000 Fast inredning - orgel
Ny kororgel som sedan placerades på läktaren.
År 2002 - 2002 Ändring - ombyggnad, yttertak
Inskottsplåtar längs skiffertakets nock
År 2002 - 2002 Ändring - ombyggnad, interiör
Toalett i vapenhuset
År 2010 - 2010 Teknisk installation - värme
Installation av luftvärmepump.
År 2011 - 2012 Underhåll - exteriör
Renovering och målning av fönster och fasad.