Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MULLSJÖ BJURBÄCK 1:3 - husnr 1, BJURBÄCKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 04/170:18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BJURBÄCKS KYRKA (akt.)

1897 - 1899

1897 - 1899

Jönköping
Mullsjö
Västergötland
Bjurbäck
Mullsjö-Sandhems församling
Skara stift
Bjurbäcks kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Historik

Inventeringsår 1997

Ritningarna till den nya kyrkan hade utarbetats av förvaltaren på Ryfors bruk, Johan Viktor Zelander, och godkänts 1895. En del korrigeringar och kompletteringar utfördes av Överintendentsämbetets arkitekt Th. Thorén. Grunden lades 1897 och kyrkan stod helt färdig 1899. Byggmästare var Klas Johansson från Sandhem. Altaruppsats, predikstol och dopängel övertogs från den gamla kyrkan och försågs med ekådring. En orgel färdigställdes av Johannes Magnusson, Göteborg.
Vintern 1921 ledde en överhettning av kaminerna till antändning av sparrar och trossbotten. Skadorna blev dock begränsade p.g.a. ett snabbt ingripande från bl.a. folksk...

Läs mer i eget fönster

År 1730 - 1730 Fast inredning - altaruppsats

Jonas Elfvenberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1730 - 1730 Specifika inventarier - dopfunt
Dopängel, sannolikt snidad av Elfvenberg.
År 1735 - 1735 Fast inredning - predikstol

Jonas Elfvenberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1804 - 1804 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av lillklocka.

Jonas Magnus Fries, Jönköping (Klockgjutare)

År 1897 - 1899 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Johan Viktor Zelander (Arkitekt)

Klas Johansson, Sandhem (Byggmästare)

Thor Thorén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1897 - 1899 Nybyggnad - Korparti

Johan Viktor Zelander (Arkitekt)

Thor Thorén (Arkitekt)

År 1897 - 1899 Nybyggnad - Sakristia

Johan Viktor Zelander (Arkitekt)

Thor Thorén (Arkitekt)

År 1897 - 1899 Nybyggnad - Korsarm/ar

Johan Viktor Zelander (Arkitekt)

Thor Thorén (Arkitekt)

År 1897 - 1899 Nybyggnad - Torn

Johan Viktor Zelander (Arkitekt)

Thor Thorén (Arkitekt)

År 1897 - 1899 Nybyggnad
År 1899 - 1899 Fast inredning - orgel

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

År 1921 - 1921 Brand
Begränsade skador på tak.
År 1922 - 1922 Underhåll
Reparation av skador efter branden.
År 1927 - 1927 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1929 - 1929 Teknisk installation - värme
Varmluftsanläggning med kalorifer.
År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, fönster
Insättning av innanfönster med antikglas.
År 1952 - 1952 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av storklocka.

M & E Ohlsson Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1955 - 1956 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1955 - 1956 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1963 - 1963 Konservatorsarbeten
Framtagning av ursprungliga färger på altaruppsats, predikstol och dopängel. Ny trappskärm till predikstol.

Olle Hellström (Konservator)

År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagning av läktarbänkar. Ny inredning i sakristia.
År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad
Orgeln utökas med ett pedalverk.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1978 - 1978 Teknisk installation - VA
Bygge av toalett i tornets bottenvåning.

Kristin Tollsten (Arkitekt)

År 1999 - 1999 Underhåll
Översyn av elinstalletioner. Reparation av fönster. Lagning av taktäckning. Justering av ljudluckor. Byte av rötskadat trä på exteriör. Ommålning av fasader. Byte av fönsterbleck.
År 2000 - 2000 Konservatorsarbeten
Fästning av flagnande färg på predikstol, altaruppsats, golvur och dopängel.

Ullenius ateljéer (Konservator)