Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UMEÅ SANDÅKERN 3 - husnr 2, STENPAVILJONGEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STENPAVILJONGEN (akt.)

1897 - 1897

Västerbotten
Umeå
Västerbotten
Umeå stad
Umeå stadsförsamling
Luleå stift
Storgatan 28F, Storgatan 28E

Hälso-, sjuk- och socialvård - Paviljong

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhusbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

En paviljong av tegel med gulfärgad spritputs är ritad av arkitekten Axel Kumlien och öppnades 1897. Den inrymde operationssal och kirurgisk avdelning med för tiden hög teknisk standard.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2

Beslut - Tillstånd att ändra gränsen för byggnadsminnesområdet kring Gamla Lasarettet , Länsstyrelsen i Västerbottens län, 1994-05-28, Dnr 221-3557/94.

År 1897 - 1897 Nybyggnad

Axel Kumlien (Arkitekt)