Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖREBRO GÖKSHOLM 1:1 - husnr 29, GÖKSHOLMS SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GÖKSHOLMS SLOTT (akt.)

1200 - 1299

Örebro
Örebro
Närke
Stora Mellösa
Kvismare församling
Strängnäs stift
Göksholm 369

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Corps-de-logi

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Göksholms slott är huvudsakligen av senmedeltida ursprung, men inrymmer också rester av en borganläggning från 1200-talet. Efter ett antal ombyggnader - bl.a. på 1500- och 1600-talen samt vid 1800-talets början, då huset fick sitt nuvarande låga sadeltak och sina stora fönster - företogs 1948-54 en restaurering, varvid fasaderna delvis återfick sitt medeltida utseende. Invändigt har man vid restaureringen delvis återställt medeltida rumsinteriörer.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad
År 1500 - 1599 Ändring - ombyggnad
År 1600 - 1699 Ändring - ombyggnad
År 1800 - 1829 Ändring - ombyggnad
År 1948 - 1954 Ändring - restaurering