Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VINDELN KYRKOHERDEN 1 - husnr 1, TINGSHUSET I DEGERFORS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TINGSHUSET I DEGERFORS (akt.)

1814 - 1816

1814 - 1816

Västerbotten
Vindeln
Västerbotten
Degerfors
Vindelns församling
Luleå stift
Häradsvägen 183

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Degerfors kyrkby, kärnan i Degerfors socken, blev tingsplats år 1814. Det första tingshuset torde ha tillkommit under de närmaste åren och delar av detta ingår i den nuvarande byggnaden. Fram till 1877 hade tingshuset endast en våning. Detta år påbyggdes huset med ytterligare en våning för att inrymma socknens första telegraf. 1887 förstorades tingshuset genom att tingssalen byggdes ut mot väster. Huset fick då korsform och en förstuga uppfördes på östra sidan. Det timrade huset kläddes med omväxlande liggande och stående fasspontpanel. 1889 uppfördes en veranda med dekorativt utformade snickerier på den utbyggda tingssalen. Numera ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset i Degerfors är beläget i en skogsbacke strax öster om landsvägen. Huset är rektangulärt till formen med utskjutande mittpartier på långsidorna. Det är i timrat i två våningar under flackt tegeltäckt sadeltak och fasaderna är klädda med gråmålad stående locklistpanel och liggande fasspåntpanel. De profilerade knutlådorna och listverken är ljust gråmålade och husets sockel är putsad. Öster om tingshuset ligger två timrade uthus som härrör från 1800-talet.

1877 byggdes tingshuset på med en ovanvåning där socknens första telegraf kunde inrymmas. Ovanvån...

Läs mer i eget fönster

År 1814 - 1816 Nybyggnad
Degerfors kyrkby, kärnan i Degerfors socken, blev tingsplats år 1814. Det första tingshuset torde ha tillkommit under de närmaste åren. Byggnaden fungerade som tingshus för Degerfors tingslag, Västerbottens södra domsaga, mellan 1819-1941. Vid inventeringstillfället, 1997, fungerade byggnaden som privatbostad.
År 1814 - 1816 Nybyggnad
År 1877 - 1899 Ändring - påbyggnad
Fram till 1877 hade tingshuset endast en våning. Detta år påbyggdes huset med ytterligare en våning för att inrymma socknens första telegraf.
År 1887 - 1887 Ändring - ombyggnad
1887 förstorades tingshuset genom att tingssalen byggdes ut mot väster. Huset fick då korsform och en förstuga uppfördes på östra sidan. Det timrade huset kläddes med omväxlande liggande och stående fasspontpanel.
År 1889 - 1889 Ändring - tillbyggnad
1889 uppfördes en veranda med dekorativt utformade snickerier på den utbyggda tingssalen.
År 1970 - 1979 Ändring - restaurering
Efter en omfattande restaurering på 1970-talet fungerar Gamla tingshuset som bostadshus.