Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HERRLJUNGA ERIKSBERG 4:2 - husnr 1, ERIKSBERGS NYA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_018:03

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ERIKSBERGS NYA KYRKA (akt.)

1883 - 1885

1883 - 1885

Västra Götaland
Herrljunga
Västergötland
Eriksberg
Herrljungabygdens församling
Skara stift
Eriksbergs nya kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1997

Eriksbergs nya kyrka invigdes 1885 och ritades i nygotisk stil av hovintendenten arkitekt Helgo Zetterwall. Vid en biskopsvisitation i pastoratet 1880 konstaterades att en större kyrka behövdes, även om Eriksbergs medeltida kyrka var i gott skick, i motsats till många andra kyrkor vid den tiden. Sammanlyst gudstjänst hölls nämligen för hela pastoratet men ingen av kyrkorna där rymde mer än 175 personer. En ritning var då redan gjord och entreprenadauktionen kungjord. Av ovan nämnda skäl byggdes kyrkan efter landsortsförhållanden ovanligt stor så att den rymde cirka 1000 personer. Ursprungstanken var att kyrkan skulle vara gemensam f...

Läs mer i eget fönster

År 1771 - 1771 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1883 - 1885 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1883 - 1885 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn, sakristia

Helgo Zettervall (Arkitekt)

År 1885 - 1885 Invigning
1 november
År 1901 - 1901 Specifika inventarier - altarskåp

Sven August Linderoth (Konstnär)

År 1920 - 1920 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1922 - 1922 Ändring - ombyggnad, yttertak
Borttagning av kupor på torntak. Ny täckning av kopparplåt.
År 1922 - 1922 Teknisk installation - värme
Varmluftsystemet kompletteras med en kamin.
År 1928 - 1928 Ändring - ombyggnad, yttertak
Nockkam av gjutjärn avlägsnas.
År 1957 - 1957 Underhåll - takomläggning
Ny kopparplåt på torntak.
År 1967 - 1967 Underhåll - stomme
Lagning av cementfogar.
År 1968 - 1968 Underhåll - takstol
Byte av rötat trä i torntak. Ny plåt på övre del.
År 1976 - 1976 Tagen ur bruk
År 1981 - 1981 Underhåll - exteriör
Takreparation efter storm.
År 1994 - 1995 Underhåll - takomläggning
Reparation, justering och rengöring av skiffertak. Byte av rötat virke i takstolar vid skorsten.

Alf Cederberg (Arkitekt)

Tage Brolin (Byggmästare)

År 1994 - 1995 Underhåll - stomme
Cementfogar ersätts av kalkbruk. Lagning av puts på gesimser och fönsterlister.

Alf Cederberg (Arkitekt)

Tage Brolin (Byggmästare)

År 1994 - 1995 Underhåll - målningsarbete, interiör
Putslagning. Dekormåleri återskapas på nya ytor.

Alf Cederberg (Arkitekt)

Alf, Stig & Marina Enström (Hantverkare - Målare)

Tage Brolin (Byggmästare)

År 1994 - 1995 Underhåll - fönster
Rostskyddsmålning av gjutjärnsbågar.

Alf Cederberg (Arkitekt)

Tage Brolin (Byggmästare)