Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKARA TULLPORTAGÄRDET 2:1 - husnr 1, SKARA GRAVKAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Skara gamla gravkapell, ext, negnr 04-209-01.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKARA GRAVKAPELL (akt.)

1894 - 1894

1894 - Okänt

Västra Götaland
Skara
Västergötland
Skara
Skara domkyrkoförsamling
Skara stift
Skaraborgsgatan 50B

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Historik

Inventeringsår 1999

Kyrkogården togs i bruk 1825 då begravningar upphörde vid domkyrkan. Gravkapellet uppfördes troligen 1894 efter ritningar av A Johansson. Förslag till en urnlund framtogs 1929 - 1930. En renovering företogs 1943, enligt ritningar av Adolf Niklasson. Byggmästare var Hjalmar Magnusson och målarmästare Georg Green. Trappstegsgavlarna i väster och öster revs och ersattes av spetsiga gavlar. Utskjutande tegellister höggs bort. Kapellet fick ny port med kalkstensomfattningar och en belysningsramp. Fasadernas lagades, omputsades och målades. Yttertakets plåtbeläggning utbyttes mot skiffer. Innertaket isolerades och nytt kalkstensgolv inlad...

Läs mer i eget fönster

År 1894 - 1894 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

A Johansson (Arkitekt)

År 1894 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1943 - 1943 Ändring - ombyggnad
Trappstegsgavlarna byggs om till en enkel spetsig form. Utskjutande tegellister huggs bort. Ny entréport med kalkstensomfattning. Nya golv av kalksten. Belysningsramp installeras runt innertak. Nya fönsterbågar med blyinfattat antikglas. Bänkinredningen ersätts av stolar. Orgeln flyttas.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Hjalmar Magnusson (Byggmästare)

År 1943 - 1943 Underhåll - omputsning
Fasader omputsas och målas.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Hjalmar Magnusson (Byggmästare)

År 1943 - 1943 Ändring - tilläggsisolering
Innertak isoleras.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Hjalmar Magnusson (Byggmästare)

År 1943 - 1943 Underhåll - takomläggning
Plåttäckning byts mot skiffer.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Hjalmar Magnusson (Byggmästare)

År 1943 - 1943 Fast inredning - altare

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1943 - 1943 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målad dekor i tak.

Olle Hellström (Konservator)

År 1943 - 1943 Teknisk installation - VA

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Hjalmar Magnusson (Byggmästare)

År 1978 - 1978 Fast inredning - orgel

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)