Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKELLEFTEÅ GÅSÖREN 1:2 - husnr 2, GÅSÖRENS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GÅSÖRENS FYR (akt.)

1879 - 1881

1881 - 1881

Västerbotten
Skellefteå
Västerbotten
Skellefteå socken
Skellefteå S:t Örjans församling
Luleå stift
Gåsören 1

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Kommunikation - Fyr

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Kommunikation - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Fyrplatsen anlades år 1881 och utgjordes av ett kombinerat fyr- och bostadshus av trä, med en linsapparat av fjärde ordningen i en kopparbeklädd lanternin på det skifferbelagda taket, ritat av N. G. von Heidenstam.
Då en ny fyr uppfördes 1921 släcktes den gamla fyren på bostadshuset och fyrapparaten togs ner.
Byggnaderna (fyrhuset, en källare och ett uthus) ligger på ursprungliga platser och har inte byggts till eller byggts om. Fyrhuset på Gåsören hör till landets bäst bevarade kombinerade fyr- och bostadshus.

KÄLLOR: Thunman, Dan. Sveriges fyrplatser - en bebyggelsehistorisk dokumentation av f.d. bemannade fyrplatser anlagda u...

Läs mer i eget fönster

År 1879 - 1881 Nybyggnad
Hela fyrplatsen anläggs
År 1881 - 1881 Nybyggnad
År 1921 - 1921 Tagen ur bruk
Den nya fyren tänds och den gamla släcks. Fyrapparaturen togs ned.
År 2001 - 2001 Beslut om skyddsföreskrifter
2001 har fyrhuset, källaren och uthuset byggnadsminnesförklarats. Dessutom ingår hela området från fyrhuset, inkl. lotshuset och hamnen i ett skyddsområde. Syftet är att byggnader och miljö så oförvanskade som möjligt ska finnas kvar till kommande generationer. KÄLLA: Svenska Kryssklubben