Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UMEÅ BERGUDDEN 1:1 - husnr 3, BERGUDDENS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BERGUDDENS FYR (akt.)

1895 - 1896

1895 - 1895

Västerbotten
Umeå
Västerbotten
Holmön
Sävar-Holmöns församling
Luleå stift
Berguddsvägen 50

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Kommunikation - Fyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Berguddens fyr uppfördes 1895 efter ritningar av arkitekterna L Pettersson och T Stenberg. Fyrtornet är uppfört i trä med spånklädda väggar och ett kupoltak klätt med kopparplåt.
Fyren automatiserades 1969 och avbemannades senare samma år.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter. RAÄ, 1993-02-17. Beteckning 1092/93

Inventeringsår 2000

1882 förslog Lotsstyrelsen Kungl. Maj:t att en mindre fyr skulle sättas upp vid Bergudden på Holmön. Två år senare uppsattes där ett mindre vitmålat fyrhus med lykta på väggen. 1886 tillbyggdes fyrhuset. 1894 inkom till Lotsstyrelsen en begäran från befälhavarna på de norrländska ångbåtarna om en starkare fyr på platsen. Lotsstyrelsen tog fram ett förslag som godkändes av Kungl. Maj:t 1895. Fyrplatsen anlades 1895-96. Fyrtornet, som ritades av arktitektbyrån L. Peterson och T. Stenberg, utgjordes av ett ca 18 meter högt trätorn, vid basen fyrkantigt och där ovanför åttkantigt, klätt med träspån som tjärades. Fyrapparaten, som bestod...

Läs mer i eget fönster

År 1895 - 1896 Nybyggnad
År 1895 - 1895 Nybyggnad
År 1969 - 1969 Teknisk installation
Fyren automatiseras