Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS FULLERÖ 4:1 - husnr 58, HUVUDBYGGNADEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HUVUDBYGGNADEN (akt.)

1656 - 1656

Västmanland
Västerås
Västmanland
Västerås-Barkarö
Västerås-Barkarö församling
Västerås stift
Fullerö 1

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Corps-de-logi

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Corps de logi med tillhörande flygelbyggnader är med största sannolikhet ritade av arkitekt Jean de la Vallée. Huvudbyggnaden har ett nära släktskap med Riddarhuset i Stockholm vars karaktärsfulla stenarkitektur har stått som förebild. Fullerös corps de logi utgörs av en timmerbyggnad i två våningar, uppförd i karolinsk stil. Fasaderna är täckta med rosafärgad locklistpanel och har gråmålade toscanska pilastrar och foder.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västmanlands län, 1999-12-16, Dnr 221-11544-89

År 1656 - 1656 Nybyggnad