Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UMEÅ SANDÅKERN 3 - husnr 1, TRÄPAVILJONGEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TRÄPAVILJONGEN (akt.)

1866 - 1866

Västerbotten
Umeå
Västerbotten
Umeå stad
Umeå stadsförsamling
Luleå stift
Storgatan 28B, Storgatan 28A

Hälso-, sjuk- och socialvård - Paviljong

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhusbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

En paviljong för mentalpatienter från 1866 är uppförd av timmer med rödfärgad locklistpanel efter ritningar av arkitekten A R Hörnell.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2

Beslut - Tillstånd att ändra gränsen för byggnadsminnesområdet kring Gamla Lasarettet , Länsstyrelsen i Västerbottens län, 1994-05-28, Dnr 221-3557/94.

År 1866 - 1866 Nybyggnad

A R Hörnell (Arkitekt)