Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKARA BROMSEN 1 - husnr 1, SKÅNINGS OCH VALLE HÄRADERS TINGSHUS, Ny sökning Tillbaka till sökning

989D030YB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKÅNINGS OCH VALLE HÄRADERS TINGSHUS, (inakt.), SKÅNINGS OCH VALLE HÄRADERS TINGSHUS (inakt.)

1902 - 1904

Västra Götaland
Skara
Västergötland
Skara
Skara domkyrkoförsamling
Skara stift
Folkungagatan 5B, Folkungagatan 5C, Folkungagatan 5A, Folkungagatan 5

Rättsväsende - Tingshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset är uppfört i två våningar med fasader av gult tegel och en hög sockel av grovhuggen natursten. Det valmade sadeltaket har en oregelbunden form och är täckt med plåt. Huvudentrén är centralt placerad i fasaden mot Folkungagatan och den rundbågiga uppglasade ingången är infogad i en portal av släthuggen natursten. Natursten återkommer också i de listverk som delar in fasaden och avslutar murverket mot taksprånget.

Mittpartiet markeras av en fronton i form av en trappgavel, och en takryttare med klocka. Sidorisaliter som påminner om medeltida torn ger byggn...

Läs mer i eget fönster

År 1902 - 1904 Nybyggnad
Byggnaden fungerade som tingshus mellan åren 1905 - 1958. Vid inventeringstillfället (1998) hyste byggnaden Skara skolscen.

Lars Kellman (Arkitekt)

Valle härads tingshusbyggnadsskyldige (Byggherre)