Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UMEÅ VIKINGEN 3 - husnr 2, VON AHNSKA MAGASINET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VON AHNSKA MAGASINET (akt.)

1887 - 1887

Västerbotten
Umeå
Västerbotten
Umeå stad
Umeå stadsförsamling
Luleå stift
Storgatan 32

Handel och bankväsende - Magasin - Handelsmagasin

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Det von Ahnska magasinets äldsta del utgörs av en ladugård uppförd i timmer 1887 för överste löjtnanten L A von Hedenberg. Efter stadsbranden 1888 köptes fastigheten av köpmannen J V von Ahn. Ladugården byggdes då till med en magasinslänga ner mot älvstranden efter ritningar av C Fr Sandgren. Det rödfärgade von Ahnska magasinet är ett tidstypiskt och välbevarat exempel på magasin från handelsgårdsepoken vid 1800-talets senare del.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7...

Läs mer i eget fönster

År 1887 - 1887 Nybyggnad
År 1888 - 1899 Ändring - tillbyggnad
Efter stadsbranden 1888 köptes fastigheten av köpmannen J V von Ahn. Ladugården byggdes då till med en magasinslänga ner mot älvstranden efter ritningar av C Fr Sandgren.

Carl Fridolf Engelbert (C F) Sandgren (Arkitekt)