Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKELLEFTEÅ SKELLEFTEÅ PRÄSTBORD 1:151 - husnr 9001, LEJONSTRÖMSBRON Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LEJONSTRÖMSBRON (akt.)

1737 - 1737

Västerbotten
Skellefteå
Västerbotten
Skellefteå socken
Skellefteå landsförsamling
Luleå stift

Kommunikation - Bro

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den första bron på det gamla färjestället över Skellefteälven vid Lejonström togs i bruk 1737. Reparationer och förbättringar/förändringar finns dokumenterade i Rudolf Kolms "Lejonströmsbron i Skellefteå", Vägverket 1972. Bron har sedan tillkomsten förändrats och förlängts, men i sitt ursprungliga läge. Dagens bro visar huvudsakligen den utformning som bestämdes vid reparationer och byggnationer under 1860-70-talen. Skala, material, läge och broöverbyggnad har dock en äldre förankring. Brons kulturhistoriska värden, dess proportioner och material samt ursprungliga karaktär, tillsammans med dess centrala plats i den kulturhistoriskt ...

Läs mer i eget fönster

År 1737 - 1737 Nybyggnad