Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UMEÅ RIDDARBORGEN 2 - husnr 2, RESIDENSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RESIDENSET (akt.)

1891 - 1894

Västerbotten
Umeå
Västerbotten
Umeå stad
Umeå stadsförsamling
Luleå stift
Storgatan 56

Offentlig förvaltning - Residens

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Det nuvarande residenset uppfördes 1891-94 efter ritningar av C. Fr. Ekholm och Ludvig Peterson. Bottenvåningen rymde länsstyrelsens tjänstelokaler medan övervåningen byggdes för landshövdingen.
Under byggnadstiden skrev tidningen Westerbotten: "Huset synes ej bli särdeles tilltalande. Den ofantliga längden och den ringa höjden gör ingalunda något godt intryck, man väntar sig snarare i denna byggnad finna ett affärsetablissement än en statens ämbetslokal."
Två utskjutande flyglar tillbyggdes 1935 i anslutande stil.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutio...

Läs mer i eget fönster

År 1891 - 1894 Nybyggnad

C F Ekholm (Arkitekt)

Ludvig Peterson (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Ändring - tillbyggnad

Två utskjutande flyglar tillbyggdes 1935 i anslutande stil. (Arkiv)